Niên giám luật lao động 2017 – lịch báo cáo cho cơ quan quản lý lao động

Tôi mới nhận được một file PDF của công ty luật Phuoc & Partners có tên: Niên Giám Luật Lao Động 2017/ 2017 Labour Law Calendar. File chứa khá nhiều thông tin thú vị. Mọi người cùng xem qua nhé:

nien-giam-luat-lao-dong-1

nien-giam-luat-lao-dong-2

CÁC NGÀY NGHỈ LỄ, TẾT (1): (Nếu trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp)

01/01:- Tết Dương lịch
26/01-30/01: - Tết Âm lịch (*)
06/04:- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
30/04:- Ngày Chiến Thắng
01/05:- Ngày Quốc tế Lao động
02/09:- Ngày Quốc khánh(**)

CÁC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM:
• Trước 10/01:
- Báo cáo tổng hợp và tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở hằng năm (2)
- Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động hằng năm (3)
- Báo cáo về công tác an toàn – vệ sinh lao động của doanh nghiệp hằng năm (4)
- Báo cáo về phòng, chống bệnh nghề nghiệp hằng năm (5)

• Trước 15/01:
- Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp hằng năm (6)

• Trước 25/05:
- Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm (7)

• Trước 10/06:
- Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam 6 tháng đầu năm (8)

• Trước 20/06:
- Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động 6 tháng đầu năm (9)
- Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại các địa phương 6 tháng đầu năm (10)

• Trước 05/07:
- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của cơ sở 6 tháng đầu năm (2)
- Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động 6 tháng đầu năm (3)

Trước 10/07
- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm6

• Trước 25/11:
- Báo cáo về tình hình thay đổi lao động hằng năm (7)
- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hằng năm (11)

• Trước 10/12:
- Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam hằng năm (8)
- Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hằng năm (12)

• Trước 15/12
- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hằng năm12(*)
- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hằng năm (13)
- Báo cáo kết quả hoạt động quan trắc môi trường lao động hằng năm (14)

• Trước 20/12:
- Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động hằng năm (9)
- Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại các địa phương hằng năm (10)
- Báo cáo hàng năm về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài15(*)

• Trước 31/12:
- Báo cáo về công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở hằng năm (16)

BÁO CÁO HẰNG QUÝ :
• Trước ngày 05 của tháng đầu tiên:
- Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài (17)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG:
• Trước ngày 03:
- Thông báo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (nếu có) (18)

• Trước ngày 20:
- Danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng (15)

Chú giải:
1. Điều 115 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn được nghỉ thêm (*) 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc của nước họ; và (**) 01 ngày Quốc khánh của nước họ
2. Điều 24.1 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, Báo cáo phải nộp cho Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội (“LĐTBXH”)
3. Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT, Báo cáo phải nộp cho Trung tâm y tế cấp huyện
4. Điều 10.2 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, Báo cáo phải nộp cho Sở LĐTBXH, Sở Y tế
5. Điều 37.2 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Báo cáo phải nộp cho Sở Y tế và Bộ Y tế
6. Điều 32.7 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Báo cáo phải nộp cho Sở LĐTBXH
7. Điều 6.2 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH, Báo cáo phải nộp cho Phòng LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH (nếu Doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp)
8. Điều 5.1 Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH, áp dụng với văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Báo cáo phải nộp cho Trung tâm dịch vụ việc làm có thẩm quyền
9. Điều 17.3 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH, áp dụng với Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và Báo cáo phải nộp cho Sở LĐTBXH và Bộ LĐTBXH (Vụ Pháp chế)
10. Mục VI.1.(c) Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH, áp dụng với Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Báo cáo phải nộp cho Sở LĐTBXH và Bộ LĐTBXH (Cục Quản lý lao động ngoài nước)
11. Điều 60.2 Bộ luật Lao động 2012, Báo cáo phải nộp cho Sở LĐTBXH
12. Điều 15.3 và Điều 44.2 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, áp dụng với tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và Báo cáo phải nộp cho Sở LĐTBXH và Bộ LĐTBXH (Cục An toàn lao động)
13. Điều 44.3 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, áp dụng với Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và Báo cáo phải nộp cho Sở LĐTBXH và Bộ LĐTBXH (Cục An toàn lao động)
14. Điều 44.4 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, áp dụng với Tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động và Báo cáo phải nộp cho Bộ Y tế hoặc Sở Y tế
15. Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH, áp dụng với Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (riêng (*) áp dụng cả với Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài) và Báo cáo, Danh sách phải nộp cho Bộ LĐTBXH (Cục Quản lý lao động ngoài nước)
16. Điều 45.3.(b) Nghị định 44/2016/NĐ-CP, áp dụng với cơ sở sản xuất, kinh doanh và Báo cáo phải nộp cho Sở Y tế
17. Điều 5.3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, áp dụng với người sử dụng lao động và chủ đầu tư có nhà thầu sử dụng lao động nước ngoài và Báo cáo phải nộp cho Sở LĐTBXH
18. Điều 16.2 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, Thông báo phải nộp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương

Ngoài các báo cáo trên, NSDLĐ còn phải lưu ý các thời điểm sau:
- Theo Điều 6.1 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH, Doanh nghiệp phải khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động tại Phòng LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH (nếu Doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp)
- Theo Điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động trong 30 ngày kể từ ngày thành lập.
- Theo Điều 16.1 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, Doanh nghiệp được thành lập sau ngày 01 tháng 10 năm 2015 phải thông báo với Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương số lao động đang làm việc tại đơn vị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập

Link download:
- Trực tiếp không phải đăng nhập: http://adf.ly/1gHcu2
- Đăng nhập qua tailieunhansu.com: http://tailieunhansu.com/diendan/f570/niem-giam-lao-dong-2017-phuoc-partners-91112/

Xin chân thành cảm ơn Phuoc & Partners

One thought on “Niên giám luật lao động 2017 – lịch báo cáo cho cơ quan quản lý lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *