Sổ quản lý lao động

🤝 Nhân sáng nay vừa tư vấn cho một bạn về sổ quản lý lao động, Nhung liền chia sẻ ngay cho mọi người về cách lập, quản lý sổ quản lý lao động

❓Tại sao phải lập sổ quản lý lao động

Căn cứ theo điều 12 của bộ Luật Lao động, doanh nghiệp cần lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động

Điều 3 nghị định 145/2020/NĐ-CP

👜Nội dung sổ quản lý lao động:

Về nội dung trong sổ thì luật cũng đã nêu rõ rồi trong đó phải bảo đảm các thông tin cơ bản về người lao động, gồm: họ tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; nơi cư trú; số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trình độ chuyên môn kỹ thuật; bậc trình độ kỹ năng nghề; vị trí việc làm; loại hợp đồng lao động; thời điểm bắt đầu làm việc; tham gia bảo hiểm xã hội; tiền lương; nâng bậc, nâng lương; số ngày nghỉ trong năm; số giờ làm thêm; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

⚛️ Hình thức: nếu trước kia chúng ta chỉ có thể lập bằng bản giấy, thì hiện tại luật đã cho phép chúng ta lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử.

Điều này tuyệt vời và rất thuận lợi phải không mọi người. Thú thật chữ của Nhung xấu, nên việc viết vào sổ là Nhung không thích. Ngoài ra còn phải phân chia theo cột, theo dòng cho dễ quản lý, nhưng từng trên kia dữ liệu thì chữ chắc phải nhỏ lắm phải không mọi người?

💡 Khi nào thì cần dùng đến nó: giống như tên gọi của nó là sổ quản lý lao động, nó sẽ được sử dụng để quản lý lao động. Là căn cứ để xuất trình trong các cuộc thanh kiểm tra về lao động, BHXH. Các bạn đã bị thanh tra BHXH bao giờ chưa? Lúc nào rảnh Nhung viết 1 bài về kinh nghiệm tiếp đoàn thanh kiểm tra bảo hiểm xã hội nhé.

🔑 Để Nhung chia sẻ câu hỏi của bạn sáng nay có nhắn tin zalo nhờ Nhung giải đáp nhé. Bạn ý hỏi phần loại hợp đồng em điền như thế nào?

Nhung đoán là bạn ý thấy người lao động có nhiều loại hợp đồng quá. Bình thường người lao động sẽ có hợp đồng thử việc, hợp đồng xác định thời hạn (2 cái – Tùy theo chính sách của từng công ty nhé), và hợp đồng xác định không thời hạn.

Đấy, cái may của hiện tại là chúng ta có bản điện tử, muốn bao nhiêu cột cũng được. Nhung có gợi ý cho bạn về việc bạn xem xét quy định về hợp đồng lao động của công ty, rồi phần hợp đồng thêm các cột số hiệu hợp đồng, loại hợp đồng, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc hợp đồng. Như vậy sẽ rất dễ quản lý và khi thanh tra thì cũng dễ show ra.

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *