Biếm họa cách chọn nhân viên của các thương hiệu lớn

Lâu lắm mới có vài bức tranh vui. Dưới đây là 1 vài biếm họa tuyển dụng của các thương hiệu tuyển dụng gắn với đặc trưng và một số sự kiện của họ. Nếu rảnh thì mọi người đọc thêm bài này nữa cho đủ bộ: Những vấn đề về tuyển dụng nhân sự của các công ty Công nghệ Thông tin lớn - https://goo.gl/c2zJ1Q

biem-hoa-tuyen-dung-1

biem-hoa-tuyen-dung-2

biem-hoa-tuyen-dung-3

biem-hoa-tuyen-dung-4

biem-hoa-tuyen-dung-5

biem-hoa-tuyen-dung-6

biem-hoa-tuyen-dung-7

biem-hoa-tuyen-dung-8

biem-hoa-tuyen-dung-9

biem-hoa-tuyen-dung-10

biem-hoa-tuyen-dung-11

biem-hoa-tuyen-dung-12

biem-hoa-tuyen-dung-13

Nguồn Zing

One thought on “Biếm họa cách chọn nhân viên của các thương hiệu lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *