Lương thưởng tháng 13 Tết 2016 của 1 đội xây dựng

Thông tin này mình có được từ Group "Gia Đình Kế toán tâm sự" trên facebook của 1 bạn chia sẻ. Thông tin không xác thực nhưng có giá trị tham khảo nên tôi mạn phép mang về share (chia sẻ lại) cho mọi người. Mọi người so sánh đối chiếu nhé, nhất là các đồng nghiệp mảng xây dựng.

Hi vọng các công ty, Tết này đều thưởng cho mỗi nhân viết ít nhất 1 tháng lương.

Trong này có các vị trí sau:
- Đội phó đội xây dựng
- Kế toán
- NV kế toán
- Thủ kho
- Kỹ thuật
- Lái máy

Chắc cách đánh giá là theo thang ABC. Ứng với mỗi loại là 1 hệ số:
- A: 1,5
- B: 1,3
- C: 1,1
Thưởng tháng 13 = lương thực lĩnh x hệ số đánh giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *