Tiền lương tháng đóng BHXH từ năm 2016 là bao gồm mức lương và các loại phụ cấp gì ?

Bài này nếu viết từ tối qua mới là hot, chứ giờ mới biên để gửi mọi người thì độ hot giảm đi bao nhiêu rồi. Ai muốn đọc bài hot từ chiều tối hôm qua thì đọc bài này nhé: Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH ( http://goo.gl/zfxoEC ). Tối hôm qua tôi băn khoăn mãi giờ mới được cần trên cái thông tư của bộ.

Link tải thông tư: Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Mức lương và phụ cấp đóng BHXH 2016 ( http://goo.gl/KckkfL )

Trong thông tư này có nhiều cái và cái đáng bàn, và quan tâm nhất chính là điều 30. Trước khi đưa điều 30 ra, tôi xin đính chính 1 chút: Thông tin trong cái bảng của bài viết: Lộ trình tăng (thay đổi) mức đóng (thu) BHXH trên tổng thu nhập theo luật 2014 ( http://goo.gl/rSg70Z ) bị không đúng anh chị em nhé. Nguồn tôi lấy từ báo Tuổi Trẻ. Và Tuổi Trẻ lấy nguồn từ đâu thì tôi không rõ.

Giờ là lúc đọc điều 30: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

1. Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây được viết là Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH).

Về phụ cấp lương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

2. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

4. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/TT-BLĐTBXH là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

5. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người đại diện phần vốn nhà nước không chuyên trách tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước sau cổ phần hóa; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau đây được viết là tập đoàn, tổng công ty, công ty) là tiền lương theo chế độ tiền lương của cơ quan, tổ chức đang công tác trước khi được cử làm đại diện phần vốn nhà nước.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người đại diện phần vốn nhà nước chuyên trách tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty là tiền lương theo chế độ tiền lương do tập đoàn, tổng công ty, công ty quyết định.

6. Trong thời gian người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.


Vậy là mọi người hết băn khoăn nhé! 3 mặt một lời không lăn tăn nữa. Các loại phụ cấp rất rõ ràng cho năm 2016 : )

2 thoughts on “Tiền lương tháng đóng BHXH từ năm 2016 là bao gồm mức lương và các loại phụ cấp gì ?

 1. Gửi Mr Cường và mọi người.

  Sau bao ngày mong đợi, giờ Thông tư hướng dẫn thực hiện đã có nhưng cũng “chẳng có gì mới”. Khó cho cả đôi đường (NSDLĐ & NĐL).

  1. Chả lẽ tháng nào cũng thưởng. Ừ thì có thưởng nhưng Doanh nghiệp có 2.000 CBCNV, dả dụ có 700 mức lương khác nhau thì trong Quyết định thưởng cũng có 700 mục khác nhau hay sao???

  2. Doanh nghiệp có “căng-tin” để nấu ăn cho CBCNV, giờ lại thêm Phụ cấp cơm ca bằng tiền mặt (để lách luật), liệu có ổn không?

  3. Trợ cấp điện thoại, xăng xe,… Khó mà ban hành ra một thang bảng trợ cấp cho các vị trí, vì “lương thảo thuận” nên ông A và ông B đều là Trưởng phòng nhưng phụ cấp điện thoại, xăng xe,… lại không giống nhau (khác nhau để lách luật Bảo hiểm mà,kakakaka).

  Vân và vân…..

 2. Gửi Mr Cường và các Anh/Chị.

  Luật và Thông tư hướng dẫn thực hiện có ghi “… phụ cấp A, phụ cấp B,…”. Tức là chỉ nhắc tời Lương và các khoản “phụ cấp”.

  Giờ trong Quyết định tiếp nhận/tăng/giảm cho một ai đó, ta gọi là “TRỢ CẤP”.

  Liệu có ổn không ah?

  Vì họ ghi là là “phụ cấp” nhưng tôi cho “phụ cấp” là không (0) và gọi lé đi là “trợ cấp”.

  Rất cần sự chia sẻ từ Mr Cường và các Anh/Chị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *