Danh mục 844 văn bản pháp luật liên quan đến lao động tiền lương cập nhật 18/8/2014

Nhân lúc có anh bạn trên facebook chia sẻ 28 văn bản luật liên quan đến luật lao động, tôi vào xem. Xem xong thì thấy thiếu. Vậy là cất công lên mạng tìm hiểu. Cuối cùng thì cũng ra được 1 danh sách các văn bản pháp luật. Tôi coi đây là danh sách đầy đủ nhất. Anh chị em và các bạn nếu quan tâm thì xem thêm tại đây. Do số lượng dài nên mọi người ấn Ctrl + F để tìm kiếm thì dễ hơn. Thực ra thì ở đây thiếu các công văn trả lời, hướng dẫn. Liệu tôi có nên update nốt tại đây không nhỉ ? À, ai không biết 1 doanh nghiệp cần ra những văn bản gì thì cứ đọc đủ tiêu đề của hơn 800 văn bản này. Cứ coi 1 doanh nghiệp như là 1 nhà nước thu nhỏ. Chúng ta sẽ thấy được nhiều điều thú vị đấy.


Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban

 

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/2014/TT-BLĐTBXH 15/08/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình
968/QĐ-LĐTBXH 07/08/2014 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
969/QĐ-LĐTBXH 07/08/2014 Thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống 28/08/1945 - 28/08/2015 và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
102/2014/TT-BTC 05/08/2014 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ
17/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC 01/08/2014 Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lầm đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
1269/QĐ-TTg 30/07/2014 Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực các cơ sở dạy nghề của tổ chức công đoàn đến năm 2020"
76/2014/NĐ-CP 29/07/2014 Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý,sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
51/QĐ-BCĐGNBV 28/07/2014 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững
75/2014/NĐ-CP 28/07/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
41/2014/TT-BTNMT 24/07/2014 Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
74/2014/NĐ-CP 23/07/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
11/2014/NQ-HĐND 18/07/2014 Phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020
30/2014/QĐ-UBND 14/07/2014 Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp được hưởng phụ cấp
02/2014/NQ-HĐND 08/07/2014 Về việc ban hành chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
65/2014/TT-BQP 13/06/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng
17/2014/QĐ-UBND 13/06/2014 Về việc Quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
16/2014/QĐ-UBND 11/06/2014 Về việc ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Bản tin của các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
15/2014/QĐ-UBND 11/06/2014 Về việc quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
26/2014/QĐ-UBND 09/06/2014 Về việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
53/2014/NĐ-CP 26/05/2014 Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
52/2014/NĐ-CP 23/05/2014 Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
20/2014/QĐ-UBND 16/05/2014 Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
12/2014/QĐ-UBND 25/04/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13/2014/QĐ-UBND 22/04/2014 Ban hành Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ
08/2014/TT-BLĐTBXH 22/04/2014 Ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
08/2014/QĐ-UBND 08/04/2014 Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
07/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 V/v sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 23/1/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
09/2014/QĐ-UBND 18/03/2014 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Khánh Hòa
06/2014/QĐ-UBND 03/03/2014 Ban hành Quy định về việc quản lý người hoạt động không chuyên trách giữ các chức danh thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH 26/02/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch
08/2014/QĐ-UBND 19/02/2014 Ban hành Quy định tạm thời chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cơ quan Báo chí in, Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc
11/2014/QĐ-UBND 18/02/2014 Về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội
10/2014/QĐ-UBND 18/02/2014 Về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại bệnh viện 09 và khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Đống Đa
08/2014/QĐ-UBND 11/02/2014 Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
04/2014/QĐ-UBND 07/02/2014 Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2014/QĐ-UBND 07/02/2014 Về việc quy định tiêu chí xác định số lượng và hướng dẫn việc kiêm nhiệm, bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa
12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
06/2014/QĐ-UBND 27/01/2014 Về qui định mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng
04/2014/QĐ-UBND 27/01/2014 Ban hành Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hòa Bình
04/2014/QĐ-UBND 24/01/2014 Về việc Quy định mô hình tổ chức, mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
09/2014/QĐ-UBND 20/01/2014 Về việc quy định kinh phí chi trả cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
04/2014/QĐ-UBND 20/01/2014 Về việc quy định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian, mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
02/2014/QĐ-UBND 20/01/2014 Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
02/2014/QĐ-UBND 13/01/2014 Về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020
02/2014/QĐ-UBND 09/01/2014 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
01/2014/TT-BLĐTBXH 08/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
97/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 V/v quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
61/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 Về sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác giữ các chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn
55/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
221/2013/TT-BTC 31/12/2013 Hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ
43/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán
68/2013/QĐ-UBND 26/12/2013 Về việc nâng mức hỗ trợ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, người lao động công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
43/2013/QĐ-UBND 16/12/2013 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
60/2013/QĐ-UBND 12/12/2013 Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
30/2013/QĐ-UBND 12/12/2013 Ban hành quy định tuyển dụng và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
29/2013/QĐ-UBND 12/12/2013 Ban hành quy định tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
20/2013/NQ-HĐND 10/12/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang và Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 04/3/2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Phê duyệt chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
23/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Về việc phê duyệt hỗ trợ tạm thời đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Phó Trưởng Công an xã và trợ cấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
20/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Về việc quy định đối tượng, mức hỗ trợ nghỉ việc, thai sản, mai táng phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm
53/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Ban hành Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
54/2013/QĐ-UBND 02/12/2013 Ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
55/2013/QĐ-UBND 26/11/2013 Về việc ban hành Quy định "Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng"
56/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
48/2013/QĐ-UBND 18/11/2013 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước
18/2013/QĐ-UBND 18/11/2013 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
38/2013/QH13 16/11/2013 Luật việc làm
182/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
598/2013/QĐ-UBND 12/11/2013 Ban hành Quy định chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
20/2013/QĐ-UBND 12/11/2013 Về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
44/2013/QĐ-UBND 07/11/2013 Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế
30/2013/QĐ-UBND 06/11/2013 Quy định về cộng tác viên dịch thuật và mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
150/2013/NĐ-CP 01/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
47/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội
41/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Về việc quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
30/2013/TT-BLĐTBXH 25/10/2013 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
47/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
44/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức
33/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
32/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
2030/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Ban hành Quy định tiêu chuẩn các chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
44/2013/QĐ-UBND 10/10/2013 Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh
43/2013/QĐ-UBND 09/10/2013 Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020
30/2013/QĐ-UBND 08/10/2013 Ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách; bán chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
182/2013/TTLT-BQP-BTC 08/10/2013 Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng
55/2013/QĐ-TTg 03/10/2013 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
23/2013/QĐ-UBND 27/09/2013 Về việc quy định Danh mục các tuyến đường cấm trông giữ xe công cộng theo hình thức dịch vụ có thu phí tại thành phố Buôn Ma Thuột
52/2013/QĐ-UBND 25/09/2013 Về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An
46/2013/QĐ-UBND 25/09/2013 Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
45/2013/QĐ-UBND 25/09/2013 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi
41/2013/QĐ-UBND 25/09/2013 Về việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
11/2013/QĐ-UBND 24/09/2013 Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ
10/2013/QĐ-UBND 24/09/2013 Về việc sửa đổi Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
30/2013/QĐ-UBND 17/09/2013 Về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa
35/2013/QĐ-UBND 11/09/2013 Ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định
40/2013/QĐ-UBND 10/09/2013 Điều chỉnh, sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh về việc quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh
44/2013/QĐ-UBND 05/09/2013 Về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
29/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
35/2013/QĐ-UBND 27/08/2013 Về việc kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập
43/2013/QĐ-UBND 23/08/2013 Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao và việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Long An
13/2013/TT-BLĐTBXH 21/08/2013 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ
12/2013/TT-BLĐTBXH 19/08/2013 Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành nhà máy thủy điện; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng công trình thủy; Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh
09/2013/QĐ-UBND 19/08/2013 Ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý
29/2013/QĐ-UBND 16/08/2013 Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/2013/QĐ-UBND 15/08/2013 Về việc mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
40/2013/QĐ-UBND 13/08/2013 Về việc Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
27/2013/QĐ-UBND 13/08/2013 Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
26/2013/QĐ-UBND 13/08/2013 Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22/2013/QĐ-UBND 13/08/2013 Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp
37/2013/QĐ-UBND 12/08/2013 Về việc ban hành Đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
33/2013/QĐ-UBND 12/08/2013 Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước
01/2013/TTLT-VKSTC-BTC 12/08/2013 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và Giấy chứng minh Kiểm sát viên
31/2013/QĐ-UBND 06/08/2013 Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
104/2013/TT-BTC 02/08/2013 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức
30/2013/QĐ-UBND 31/07/2013 Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
07/2013/TT-BNV 31/07/2013 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù
32/2013/QĐ-UBND 30/07/2013 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
08/2013/QĐ-UBND 23/07/2013 Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
07/2013/QĐ-UBND 23/07/2013 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
08/2013/QĐ-UBND 22/07/2013 Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
19/2013/QĐ-UBND 19/07/2013 Ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai
27/2013/QĐ-UBND 18/07/2013 Về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Về việc chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
03/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
07/2013/NQ-HĐND 11/07/2013 Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm
66/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
1588/2013/QĐ-UBND 25/06/2013 Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
05/2013/TT-BNV 25/06/2013 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
12/2013/QĐ-UBND 17/06/2013 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa
20/2013/QĐ-UBND 13/06/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh quy định đối tượng và mức trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11/2013/TT-BLĐTBXH 11/06/2013 Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
10/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
08/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
21/2013/QĐ-UBND 06/06/2013 Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
09/2013/QĐ-UBND 05/06/2013 Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
27/2013/QĐ-UBND 31/05/2013 Ban hành Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi
28/2013/QĐ-UBND 30/05/2013 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
55/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
18/2013/QĐ-UBND 15/05/2013 Ban hành Quy chế quy định một số nội dung cụ thể về quản lý và sử dụng "Quỹ hỗ trợ dạy nghề, việc làm" tỉnh Hà Tĩnh
51/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
50/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
46/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
16/2013/QĐ-UBND 10/05/2013 V/v Quy định một số chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn tại Lào do ngân sách tỉnh bảo đảm kinh phí
07/2013/QĐ-UBND 10/05/2013 Ban hành quy chế phới hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình
41/2013/NĐ-CP 08/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH 08/05/2013 Hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
16/2013/QĐ-UBND 18/04/2013 Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
13/2013/QĐ-UBND 15/04/2013 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
12/2013/QĐ-UBND 10/04/2013 Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18/2013/QĐ-UBND 01/04/2013 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Kon Tum
07/2013/QĐ-UBND 25/03/2013 Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2013/QĐ-UBND 20/03/2013 Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương
12/2013/QĐ-UBND 18/03/2013 Về việc ban hành quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thu thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
03/2013/QĐ-UBND 06/03/2013 Về việc tiếp tục thực hiện giai đoạn II và sửa đổi, bổ sung một số nội dung "Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác" ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh
06/2013/QĐ-UBND 25/02/2013 Về việc ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
383/2013/QĐ-UBND 21/02/2013 Về việc ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
01/2013/TT-BLĐTBXH 30/01/2013 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
06/2013/QĐ-UBND 25/01/2013 Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân
06/2013/QĐ-UBND 22/01/2013 Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
47/2012/QĐ-UBND 26/12/2012 Về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội
14/2012/TT-BNV 18/12/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
29/2012/TT-BLĐTBXH 10/12/2012 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
103/2012/NĐ-CP 04/12/2012 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
52/2012/QĐ-TTg 16/11/2012 Về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp
39/2012/QĐ-UBND 26/10/2012 Quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
35/2012/QĐ-UBND 25/10/2012 Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý quỹ nhuận bút đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa
25/2012/TT-BLĐTBXH 25/10/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc
10/2012/TT-BTP 15/10/2012 Quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp
43/2012/QĐ-TTg 12/10/2012 Về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước
36/2012/QĐ-UBND 10/10/2012 Về việc ban hành mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh
81/2012/NĐ-CP 08/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
42/2012/QĐ-TTg 08/10/2012 Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
41/2012/QĐ-UBND 08/10/2012 Về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương
30/2012/QĐ-UBND 03/10/2012 Về việc ban hành Quy định về số lượng và mức trợ cấp đối với lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
37/2012/QĐ-TTg 07/09/2012 Về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015
35/2012/QĐ-UBND 27/08/2012 Ban hành chế độ hỗ trợ đối với cán bộ trung cao tỉnh Bình Dương
28/2012/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH 14/08/2012 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
34/2012/QĐ-TTg 08/08/2012 Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức, và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
19/2012/TT-BLĐTBXH 08/08/2012 Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản; May thời trang; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cà phê, ca cao; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản
18/2012/TT-BLĐTBXH 08/08/2012 Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc
23/2012/QĐ-UBND 31/07/2012 Về việc phê duyệt hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
19/2012/QĐ-UBND 31/07/2012 V/v quy định nội dung và một số mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
17/2012/TT-BLĐTBXH 26/07/2012 Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Công nghệ kỹ thuật - Sản xuất và chế biến - Nghệ thuật
16/2012/TT-BLĐTBXH 26/07/2012 Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Khoa học và sự sống - Kinh doanh và quản lý - Nông, lâm nghiệp và thủy sản - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân
18/2012/QĐ-UBND 23/07/2012 Ban hành mức trợ cấp cho cán bộ, công chức gốc là nhà giáo công tác tại Sở Giáo dục - Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh - Xã hội và Phòng Giáo dục - Đào tạo; Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội các huyện, thị xã, thành phố
10/2012/QH13 18/06/2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
27/2012/QĐ-TTg 11/06/2012 Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án
48/2012/NĐ-CP 04/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 30/05/2012 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
11/2012/QĐ-UBND 22/05/2012 Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 21/05/2012 Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
02/2012/TTLT-BNV-BTC 16/05/2012 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
01/2012/TTLT-BNV-BTC 16/05/2012 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
11/2012/TT-BLĐTBXH 15/05/2012 Bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
74/2012/TT-BTC 14/05/2012 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ.
10/2012/TT-BLĐTBXH 26/04/2012 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
09/2012/TT-BLĐTBXH 26/04/2012 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
35/2012/NĐ-CP 18/04/2012 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
15/2012/QĐ-UBND 18/04/2012 Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định của thành phố Hồ Chí Minh
08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC 16/04/2012 Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
34/2012/NĐ-CP 15/04/2012 Về chế độ phụ cấp công vụ
31/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Quy định mức lương tối thiểu chung
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
05/2012/TT-BLĐTBXH 30/03/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
13/2012/QĐ-UBND 26/03/2012 Về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên
05/2012/QĐ-UBND 23/03/2012 Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
08/2012/QĐ-UBND 21/03/2012 Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
46/2012/TTLT-BTC-TTCP 16/03/2012 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 14/03/2012 Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
05/2012/TT-BGTVT 06/03/2012 Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
01/2012/QĐ-UBND 16/02/2012 Về việc Quy định mức chi bồi dưỡng làm thêm giờ từ nguồn thu xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
05/2012/QĐ-UBND 06/02/2012 Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/2012/QĐ-UBND 02/02/2012 Quy định mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách xã kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp xã
02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC 19/01/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
02/2012/TT-BLĐTBXH 18/01/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá
03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC 16/01/2012 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu
01/2012/TT-BLĐTBXH 05/01/2012 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH 30/12/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
43/2011/QĐ-UBND 30/12/2011 Về việc Quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
203/2011/TT-BTC 30/12/2011 Về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
42/2011/TT-BLĐTBXH 29/12/2011 Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề
41/2011/TT-BLĐTBXH 28/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động
40/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT 28/12/2011 Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi
43/2011/QĐ-UBND 21/12/2011 Quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
38/2011/TT-BLĐTBXH 21/12/2011 Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Máy tính và công nghệ thông tin - Dịch vụ vận tải - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân
24/2011/QĐ-UBND 20/12/2011 V/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở
41/2011/QĐ-UBND 19/12/2011 Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
36/2011/TT-BLĐTBXH 16/12/2011 Ban hành mẫu Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
23/2011/TTLT-BTP-BNV 08/12/2011 Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý
464/2011/QĐ-UBND 05/12/2011 Ban hành Quy định tuyển dụng công chức và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
112/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Về công chức xã, phường, thị trấn
33/2011/TT-BLĐTBXH 18/11/2011 Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
32/2011/TT-BLĐTBXH 14/11/2011 Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
69/2011/QĐ-UBND 07/11/2011 Về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
59/2011/QĐ-UBND 03/11/2011 Về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
31/2011/TT-BLĐTBXH 03/11/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
38/2011/TTLT-BYT-BNV 01/11/2011 Hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức hộ sinh
49/2011/QĐ-UBND 26/10/2011 Về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
30/2011/TT-BLĐTBXH 26/10/2011 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
1983/2011/QĐ-UBND 24/10/2011 Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Trang Thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý
34/2011/QĐ-UBND 20/10/2011 V/v điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định
65/2011/QĐ-UBND 19/10/2011 Bổ sung điều 1 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
25/2011/TT-BLĐTBXH 26/09/2011 Hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp
23/2011/TT-BLĐTBXH 16/09/2011 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
15/2011/QĐ-UBND 30/08/2011 V/v ban hành Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
20/2011/QĐ-UBND 17/08/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở khóm, ấp thuộc tỉnh Đồng Tháp
19/2011/QĐ-UBND 12/08/2011 Quy định cơ cấu tổ chức và phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2011/TT-BLĐTBXH 03/08/2011 Hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện do Việt Nam đầu tư tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
20/2011/QĐ-UBND 03/08/2011 Về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục
65/2011/NĐ-CP 29/07/2011 Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013
20/2011/TT-BLĐTBXH 29/07/2011 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện”
04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC 18/07/2011 Hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương
16/2011/QĐ-UBND 15/07/2011 Quy định mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định
03/2011/TTLT-BCA-BTC 12/07/2011 Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
19/2011/QĐ-UBND 06/07/2011 Ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
92/2011/TT-BTC 23/06/2011 Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ
13/2011/QĐ-UBND 21/06/2011 Ban hành Quy định tạm thời về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
27/2011/QĐ-UBND 20/06/2011 Về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
46/2011/NĐ-CP 17/06/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
17/2011/QĐ-UBND 13/06/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái
07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL 10/06/2011 Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 09/06/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT 06/06/2011 Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/2011/TT-BNV 02/06/2011 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
42/2011/TT-BGTVT 01/06/2011 Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành Hàng không
16/2011/TT-BLĐTBXH 19/05/2011 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI
05/2011/TTLT-BNV-BTC 06/05/2011 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
04/2011/TTLT-BNV-BTC 06/05/2011 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
54/2011/TT-BTC 28/04/2011 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiệnđiều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc
13/2011/TT-BLĐTBXH 27/04/2011 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ
12/2011/TT-BLĐTBXH 26/04/2011 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
15/2011/QĐ-UBND 18/04/2011 V/v ban hành Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
07/2011/TT-BLĐTBXH 15/04/2011 Hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn
48/2011/TT-BTC 08/04/2011 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn
15/2011/QĐ-UBND 06/04/2011 Về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC 31/03/2011 Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
06/2011/TT-BLĐTBXH 30/03/2011 Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật
12/2011/TT-BYT 15/03/2011 Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
08/2011/QĐ-UBND 15/03/2011 V/v ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang
618/QĐ-UBND 11/03/2011 Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015
04/2011/QĐ-UBND 09/03/2011 Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hưng Yên
12/2011/QĐ-UBND 28/02/2011 Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11/2011/QĐ-UBND 28/02/2011 Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11/2011/TTLT-BYT-BNV 28/02/2011 Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chứcngạch kỹ thuật y học
04/2011/TT-BLĐTBXH 25/02/2011 Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội
08/2011/QĐ-UBND 16/02/2011 Về việc quy định số lượng cán bộ và mức thù lao hàng thángcủa người trực tiếp chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
07/2011/QĐ-UBND 15/02/2011 Ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chứccác cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp Công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
06/2011/QĐ-UBND 09/02/2011 Ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
08/2011/QĐ-UBND 29/01/2011 Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
03/2011/TT-BLĐTBXH 29/01/2011 Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu và Đồng Nai 5
03/2011/TT-BNV 25/01/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
02/2011/TT-BLĐTBXH 20/01/2011 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
09/2011/QĐ-UBND 14/01/2011 Về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
02/2011/QĐ-UBND 12/01/2011 Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT 10/01/2011 Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động
42/2010/TT-BLĐTBXH 31/12/2010 Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.
41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT 31/12/2010 Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuýtại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2010/TT-BNV 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
21/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam
39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC 28/12/2010 Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
38/2010/TT-BLĐTBXH 24/12/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
42/2010/QĐ-UBND 23/12/2010 Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
38/2010/TT-BGTVT 17/12/2010 Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắttrực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
2281/QĐ-TTG 10/12/2010 Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
32/2010/TT-BGDĐT 02/12/2010 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
75/2010/QĐ-TTG 29/11/2010 Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên
58/2010/QH12 29/11/2010 LUẬT VIÊN CHỨC
29/2010/TT-BTNMT 22/11/2010 Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
53/2010/QĐ-UBND 18/11/2010 Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
36/2010/TT-BLĐTBXH 18/11/2010 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
34/2010/TT-BLĐTBXH 08/11/2010 Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội
18/2010/TT-BTP 05/11/2010 Quy định về Báo cáo viên pháp luật
108/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
107/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
32/2010/TT-BLĐTBXH 25/10/2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
17/2010/TT-BTP 11/10/2010 Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
30/2010/TT-BLĐTBXH 29/09/2010 Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề
27/2010/TT-BLĐTBXH 14/09/2010 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT 11/09/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2007 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng
09/2010/TT-BNV 11/09/2010 Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
93/2010/NĐ-CP 31/08/2010 Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
08/2010/TT-BNV 25/08/2010 Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội
91/2010/NĐ-CP 20/08/2010 Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
21/2010/TT-BLĐTBXH 05/08/2010 Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 03/08/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC 02/08/2010 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ
07/2010/TT-BNV 26/07/2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
06/2010/TT-BNV 26/07/2010 Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý
03/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV 15/07/2010 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
18/2010/TT-BLĐTBXH 10/06/2010 Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước
16/2010/TT-BLĐTBXH 01/06/2010 Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH 27/05/2010 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV 04/05/2010 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
02/2010/TTLT-BNV-BTC 26/04/2010 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
01/2010/TTLT-BNV-BTC 26/04/2010 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
62/2010/TT-BTC 21/04/2010 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010
15/2010/TT-BLĐTBXH 20/04/2010 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
06/2010/TT-BLĐTBXH 07/04/2010 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
07/2010/TT-BYT 05/04/2010 Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC 22/03/2010 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
21/2010/NĐ-CP 08/03/2010 Về quản lý biên chế công chức
18/2010/NĐ-CP 05/03/2010 Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
295/QĐ-TTG 26/02/2010 Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"
13/2010/QĐ-UBND 23/02/2010 Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn
06/2010/QĐ-UBND 09/02/2010 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính,sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Quy định những người là công chức
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2010/QĐ-UBND 20/01/2010 Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP 12/01/2010 Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam
03/2010/QĐ-UBND 12/01/2010 Về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể cấp xã
01/2010/QĐ-UBND 08/01/2010 Về mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các trường mầm non bán công, dân lập
141/2009/QĐ-TTG 31/12/2009 Về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải
125/2009/QĐ-UBND 31/12/2009 Quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
116/2009/NĐ-CP 31/12/2009 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
41/2009/TT-BLĐTBXH 30/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
37/2009/QĐ-UBND 24/12/2009 Về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố
04/2009/TTLT-BNV-BTC 24/12/2009 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm
16/2009/CT-UBND 21/12/2009 Về việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
18/2009/TT-BLĐTBXH 05/06/2009 Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chứckiểm định kỹ thuật an toàn lao động
10/2009/QĐ-UBND 18/05/2009 Ban hành Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡngđối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Đồng Tháp
45/2009/QĐ-TTG 27/03/2009 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê
365/QĐ-TTG 20/03/2009 Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức
13/2009/QĐ-UBND 19/02/2009 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
111/2008/NĐ-CP 10/10/2008 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
110/2008/NĐ-CP 10/10/2008 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
18/2008/TT-LĐTBX 16/09/2008 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương
127/2008/QĐ-TTG 15/09/2008 Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn.
101/2008/NĐ-CP 12/09/2008 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
26/2008/QĐ- BLĐTBXH 04/04/2008 Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật sơn mài và khảm trai”
20/2008/QĐ-BLĐTBXH 31/03/2008 Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Dịch vụ nhà hàng”
16/2008/QĐ- BLĐTBXH 31/03/2008 Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp”
338/QĐ-TTG 29/03/2008 Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
14/2008/QĐ- BLĐTBXH 27/03/2008 Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ cán, kéo kim loại”
13/2008/QĐ- BLĐTBXH 27/03/2008 Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Hệ thống điện”
12/2008/QĐ- BLĐTBXH 27/03/2008 Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Công nghệ chế biến chè”
10/2008/CT-TTG 14/03/2008 Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động
12/2008/NĐ-CP 30/01/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động
11/2008/NĐ-CP 30/01/2008 Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động
168/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
167/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
166/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Quy định mức lương tối thiểu chung
165/2007/QĐ-TTG 27/10/2007 Quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
157/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
127/2007/QĐ-TTG 01/08/2007 Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
858/QĐ-TTG 09/07/2007 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước
101/2007/QĐ-TTG 06/07/2007 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010
86/2007/NĐ-CP 28/05/2007 Quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
68/2007/QĐ-TTG 17/05/2007 Về việc thành lập Ủy ban Quan hệ lao động
84/2007/QH11 11/04/2007 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động
14/2007/QĐ-UBND 05/04/2007 Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12/2007/CT-UBND 23/02/2007 Về công tác quản lý lao động nhập cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
06/2007/QĐ-BTC 13/02/2007 Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích.
01/2007/TTLT-BVHTT-BTC 22/01/2007 Hướng dẫn định mức và chế độ thù lao đọc xuất bản phẩm lưu chiểu
09/2007/NĐ-CP 15/01/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
08/2007/NĐ-CP 15/01/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
114/2006/TTLT-BTC-TNMT 29/12/2006 Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
162/2006/NĐ-CP 28/12/2006 Về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
74/2006/QH11 12/12/2006 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
72/2006/QH11 12/12/2006 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
2680/2006/QĐ-UBND 30/11/2006 Về việc ban hành Quy định về đối tượng và tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thái Nguyên
2524/2006/QĐ-UBND 09/11/2006 Về việc phê duyệt Kế hoạch Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2006-2010
233/2006/QĐ-TTG 18/10/2006 Phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010
12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC 02/10/2006 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường.
88/2006/TT-BTC 29/09/2006 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2006, 2007
84/2006/TTLT-BTC-BNV 15/09/2006 Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức ngành Dự trữ quốc gia quy định tại Quyết định số 136/2005/QĐ – BNV ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
02/2006/TTLT-BNV-BTC 15/09/2006 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
94/2006/NĐ-CP 07/09/2006 Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
93/2006/NĐ-CP 07/09/2006 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
203/QĐ-TTG 31/08/2006 Quyết định về việc quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cần cho Quân đội
35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV 23/08/2006 Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
181/QĐ-TTG 09/08/2006 Quyết định về chế độ tiền lương đối với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
179/QĐ-TTG 07/08/2006 Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải
71/2006/QH11 12/07/2006 Luật Bảo hiểm Xã hội
120/2006/QĐ-TTG 29/05/2006 Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường
83/2006/QĐ-TTG 17/04/2006 Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường
56/2006/QĐ-TTG 13/03/2006 QĐ về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số
40/2006/QĐ-TTG 15/02/2006 QĐ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010
34/2006/QĐ-TTG 08/02/2006 QĐ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010
33/2006/QĐ-TTG 07/02/2006 QĐ phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015
03/2005/ND-CP 06/01/2006 Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
157/2005/NĐ-CP 23/12/2005 Nghị định quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
55/2005/QH11 09/12/2005 Luật Phòng, chống tham nhũng
52/2005/QĐ-UB 08/11/2005 V/v quy định bổ sung số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực
289/2005/QĐ-TTG 08/11/2005 QĐ về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành
276/2005/QĐ-TTG 01/11/2005 QĐ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước
269/2005/QĐ-TTG 31/10/2005 QĐ chế độ phụ cấp phục vụ
21/2005/CT-UBND 26/10/2005 V/v tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước tỉnh An Giang.
29/2005/CT-UB 12/10/2005 Về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài
125/2005/NĐ-CP 07/10/2005 NĐ quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa
244/2005/QĐ-TTG 06/10/2005 QĐ chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
233/2005/QĐ-TTG 26/09/2005 QĐ v/v quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên
118/2005/NĐ-CP 15/09/2005 Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
117/2005/NĐ-CP 15/09/2005 Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
215/2005/QĐ-TTG 31/08/2005 QĐ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Bộ Quốc phòng
202/2005/QĐ-TTG 09/08/2005 QĐ chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
138/2005/QĐ-TTG 13/06/2005 QĐ chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên ngành Kiểm sát
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Nghị định về chế độ thôi việc, chế độ bồi dưỡng chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
81/2005/QĐ-TTG 18/04/2005 QĐ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn
50/2005/NĐ-CP 11/04/2005 Nghị định về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự
45/2005/QĐ-UB 21/03/2005 Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ-công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy
35/2005/NĐ-CP 17/03/2005 Nghị định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
04/2005/CT-UB 21/02/2005 Tăng cường chỉ đạo thực hiện Bộ luật Lao động và an vệ sinh lao động trong nông nghiệp
04/2005/NĐ-CP 11/01/2005 Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
211/2004/ND-CP 22/12/2004 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục; chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu
208/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
207/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước
206/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
205/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
203/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định quy định mức lương tối thiểu
38/2004/CT-TTG 09/11/2004 Chỉ thị về đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
280/2004/QĐ-UB 08/11/2004 V/v quy định số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn; số lượng , mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và cán bộ ở ấp, khu vực
1138/QĐ-TTG 26/10/2004 QĐ cấp vốn ban đầu cho Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu lao động
4001/2004/QĐ-UB 18/10/2004 V/v ban hành quy chế quản lý sử dụng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
182/2004/QĐ-TTG 15/10/2004 QĐ tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn
07/2004CT/BYT 11/10/2004 Chỉ thị Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động nông nghiệp
163/2004/QĐ-TTG 08/09/2004 QĐ thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động
155/2004/NĐ-CP 10/08/2004 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
248/2004/QĐ-UB 06/08/2004 V/v quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích
145/2004/NĐ-CP 14/07/2004 Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động
1050/2004/QĐ-UB 15/06/2004 V/v Ban hành bản quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.
02/NHNN 19/05/2004 Hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động
116/2004/NĐ-CP 23/04/2004 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật
113/2004/NĐ-CP 16/04/2004 Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
04/CT.UBNDT 09/03/2004 - Về việc thực hiện công tác xuất khẩu lao động.
102/2004/NĐ-CP 27/02/2004 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
08/CT-UB 18/02/2004 V/v Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.
31/2004/NĐ-CP 19/01/2004 Nghị định điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4 năm 1993
14/2004/QĐ-BTC 16/01/2004 Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt
03/2004/QĐ-TTG 07/01/2004 QĐ phê duyệt Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010
06/2003/CT-UBNDT 26/11/2003 -V/v triển khai thực hiện các chủ trương của Chính phủ về cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
247/2003/QĐ-TTG 19/11/2003 QĐ chế độ ăn định lượng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân
4541/QĐ-UB 23/10/2003 V/v giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thuỷ tinh Tiền Phong
4540/QĐ-UB 23/10/2003 V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong.
23/2003/QĐ-UB 22/10/2003 Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Xuất khẩu lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2003-2005
123/2003/NĐ-CP 22/10/2003 Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ
121/2003/NĐ-CP 21/10/2003 Nghị định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
117/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
116/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
114/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Nghị định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
105/2003/NĐ-CP 17/09/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyểndụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
161/2003/QĐ-TTG 04/08/2003 QĐ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
155/2003/QĐ-TTG 30/07/2003 QĐ Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế
44/2003/NQ-HĐNDKXIII 28/07/2003 Nghị quyết phê chuẩn Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với các chức danh của Hội đồng nhân dân các cấp hoạt động kiêm nhiệm
81/2003/NĐ-CP 17/07/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
06/2003/CT-UB 09/07/2003 V/v thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16/2003/TT/BLĐTBXH 06/06/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
12/2003/TT/BLĐTBXH 04/06/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước
14/2003/TT/BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
13/2003/TT/BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp
42/2003/QĐ-UB 27/05/2003 V/v ban hành văn bản quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ công chức tỉnh Cần Thơ
11/2003/TT-BLĐTBXH 22/05/2003 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
44/2003/NĐ-CP 09/05/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động
69/2003/QĐ-TTG 29/04/2003 QĐ phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I (2003-2005)
373/2003/QĐ-NHNN 22/04/2003 quyết định của thống đốc ngân hàng nhà n-ớc Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 440/2001/QĐ-NHNN ngày 17/4/2001 về việc cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/2003/NĐ-CP 18/04/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm
09/2003/TT-BLĐTBXH 17/04/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2002/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 của Thủ tuớng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội
33/2003/NĐ-CP 02/04/2003 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
16/2003/TT-BTC 14/03/2003 Hướng dẫn nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội năm 2003
06/2003/TT/BLĐTBXH 21/02/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ.
04/2003/TT/BLĐTBXH 20/02/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp
27/2003/QĐ-TTG 19/02/2003 QĐ ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
03/2003/TTLT/BLĐTBXH-BNV-BTC 17/02/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc
07/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT 15/01/2003 Hướng dẫn sửa đổi điểm 2 phần I Thông tư số 150/LB-TT ngày 16/4/1996 của Liên Bộ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Tài chính- Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.
114/2002/NĐ-CP 31/12/2002 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
187/2002/QĐ-TTG 30/12/2002 QĐ chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng chính sách xã hội
110/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
109/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
1546/CP-VX 30/11/2002 Về việc cưới trong cán bộ, công chức
93/2002/NĐ-CP 11/11/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể
15/2002/TT-LĐTBXH 31/10/2002 Thông tư Hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển DOANH NGHIệP nhà nước thành công ty cổ phần theo nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002.
4177/QĐ-UB 11/10/2002 V/v giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn
4176/QĐ-UB 11/10/2002 V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện Giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn
116/2002/QĐ-TTG 17/09/2002 QĐ quy định chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Quốc phòng
18/2002/CT-TTG 05/09/2002 Thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các qui định của pháp luatạ về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
75/2002/QĐ-UB 04/09/2002 Về việc ban hành Quy định về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức ,viên chức nhà nước thuộc tỉnh khi từ trần .
29/2002/QĐ-UB 16/07/2002 Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v bỏ chế độ phụ cấp thêm đối với giáo viên trường Chu Văn An và bổ sung điều 1 tại Quyết định 1498/1998/QĐ-UB ngày 25/09/1998 về phụ cấp thêm cho giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các vùng đặc biệt khó khăn.
70/2002/QĐ-UB 19/06/2002 Qui định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng đ/v các chức danh của HĐND Quận, huyện
11/2002/TT-LĐTBXH 12/06/2002 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CPngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
09/2002/TT-BLĐTBXH 11/06/2002 Thông tư Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lí lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1713/2002/QĐ-UB 04/06/2002 Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước và cán bộ chính quyền cơ sở
66/2002/QĐTTG 27/05/2002 QĐ về chế độ trợ cấp đói với cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã
04/2002/CT-UB 10/05/2002 Tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản của Cán bộ công chức
41/2002/NĐ-CP 11/04/2002 Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
48/2002/QĐ-UB 04/04/2002 Qui định tiền lương các chế độ trợ cấp khác và công tác quản lý tài chính đối với lực lượng TNXK Tp ĐN
35/2002-QH10 02/04/2002 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động
24/2002/QĐ-UBBT 13/03/2002 V/v ban hành quy định vể huy động, quản lý và sử dụng ngày công nghĩa vụ lao động công ích hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
205/2002/QĐ-BLĐTBXH 22/02/2002 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc bổ sung, sửa đổi danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
04/2002/TT-BLĐTBXH 09/01/2002 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.
03/2002/TT-BLĐTBXH 09/01/2002 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của nhà nước
01/2002/QĐ-UB 04/01/2002 V/v phê duyệt "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2005"
105/2001/TT-BTC 27/12/2001 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
1564/2001/QĐ-BTP 19/12/2001 Về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong ngành Tư pháp
06/QĐ.UB 11/12/2001 quyết định Về việc ban hành quy định chế độ công tác phí cho cán bộ công chức đi công tác trong nước.
179/2001/QĐ-TTG 14/11/2001 QĐ thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước
75/2001/NĐ-CP 19/10/2001 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NDD 46/1999/ND-CP ngày 01/7/1999 và ND 85/1998/ND-CP ngày 20/10/1998 về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động VN làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN
86/2001/QĐ-BTC 12/09/2001 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ ngày công lao động công ích
62/2001/NĐ-CP 12/09/2001 Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần
70/2001/QĐ-UB 11/09/2001 Uỷ quyền việc ra thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc TP quản lý
76/2001/QĐ-UB 10/09/2001 Về ủy quyền cho thủ trưởng các Sở, Ngành TP , Chủ tịch UBND các quận huyện , Tổng giám đốc các Tổng Cty 90 thuộc TP quyết định cho phép cán bộ công chức , nhân viện ra nước ngoài về việc riêng
61/2001/NĐ-CP 07/09/2001 Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò
37/2001/QĐ-UB 31/08/2001 V/v tạm thời uỷ quyền quyết định lương, điều động cán bộ, công chức ngành GD-DT tỉnh KonTum.
117/2001/QĐ-TTG 03/08/2001 QĐ chế độ phụ cấp phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân
20/CT.UB 27/07/2001 Về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ- công chức giai đoạn 2001-2005
111/2001/QĐ-TTG 25/07/2001 Chế độ tiền lương của Trung tâm giao dịch chứng khoán
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
621/2001/QĐ/BLĐTBXH 03/07/2001 V/v ban hành "Qui chế thực hiện đưa người lao động Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản".
97/2001/QĐ-TTG 26/06/2001 QĐ bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành Y tế
42/2001/QĐ-UB 19/06/2001 Ban hành quy định tạm thời thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước
88/2001/QĐ-TTG 05/06/2001 Về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
86/2001/QĐ-TTG 01/06/2001 QĐ về chế độ phụ cấp phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
11/2001/TT-BLĐTBXH 01/06/2001 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
36/2001/TTLT-BTC-BTCCBCP 25/05/2001 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ
33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH 24/05/2001 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2000 về chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
57/2001/QĐ-BNN 23/05/2001 V/v Quy định quản lý Biên chế - Quỹ tiền lương và báo cáo thống kê cán bộ công chức hành chính sự nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT
32/2001/TT-BTC 23/05/2001 Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ công chức
27/2001/QĐ-UB 21/05/2001 Cơ cấu tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng công an xã
76/2001/QĐ-TTG 14/05/2001 Chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự
74/2001/QĐ-TTG 07/05/2001 QĐ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005
19/2001/QĐ-UB 20/04/2001 Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và khai thác mạng tin học quản lý cán bộ, công chức TP Hà Nội
440/2001/QĐ-NHNN 17/04/2001 QD cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
22/2001/QĐ-UB 30/03/2001 QĐ Ban hành quy chế tổ chức hoạt động và hợp đồng lao động bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa hanh khô
05/2001/TTLT/BTP-BTCCBCP-BTC-BCA 28/03/2001 Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp
05/2001/QD-UB 28/03/2001 Quyết định của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh v/v cử cán bộ công chức về các huyện để tăng cường cho các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới làm công tác phát triển Kinh tế- Xã hội, an ninh quốc phòng, xoá đói giảm nghèo.
37/2001/QĐ-TTG 21/03/2001 QĐ về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
06/2001/QD-UB 16/03/2001 Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh V/v điều chỉnh chế độ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ công chức - tỉnh Lạng Sơn.
06/QĐ.UB 07/03/2001 Quyết định Về việc ban hành quy định chế độ công tác phí cho cán bộ công chức đi công tác trong nước.
11/2001/QĐ-UB 20/02/2001 QĐ quy định mức tiền đóng góp thay cho một số ngày công lao động công ích
03/2001/CT.UBT 07/02/2001 Tổ chức thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
01/2001/QĐ-UB 06/02/2001 Chế độ Bảo hiểm xã hội
06/2001/TT-BLĐTBXH 29/01/2001 Thông tư Hướng dẫn tính tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước
05/2001/TT-BLĐTBXH 29/01/2001 thông tư Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước
04/2001/TTLT/BLĐTBXH-BTC 18/01/2001 Thông tư liên tịch Hướng dẫn bổ sung các xã được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt quy định tại Thông tư số 02/LB-TT ngày 25/1/1994 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Tài chính
03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN 18/01/2001 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực
01/2001/TTLT/BLĐTBXH-TC 16/01/2001 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ.
03/2001/NĐ-CP 11/01/2001 Sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 28/CVP ngày 28/3/1997 về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các DNNN
06/2001/QĐ-TTG 10/01/2001 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp
02/2001/NĐ-CP 09/01/2001 Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề
01/2001/QĐ/BNN-TCCB 02/01/2001 Thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4
154/2000/QĐ-TTG 31/12/2000 Giao nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.
81/2000/NĐ-CP 29/12/2000 Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
74/2000/QĐ-BCN 22/12/2000 Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động
77/2000/NĐ-CP 15/12/2000 Điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí
144/2000/QĐ-TTG 14/12/2000 Chế độ phụ cấp phục vụ
68/2000/QĐ-BCN 29/11/2000 Thành lập hợp tác đào tạo và xuất khẩu lao động trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội
71/2000/NĐ-CP 23/11/2000 Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
115/2000/CT/BNN-TCCB 14/11/2000 Tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia của ngành thời kỳ 2001 - 2005
41/2000/QĐ-UB 07/11/2000 V/v Quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng thuộc diện cứu trợ xã hội
26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC 20/10/2000 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao.
64/2000/QĐ-UB 13/10/2000 QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn: "V/v cử cán bộ công chức về các huyện để tăng cường cho các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới làm công tác phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xoá đói giảm nghèo".
58/2000/QĐ-BCN 12/10/2000 Thành lập Trung tâm xuất khẩu lao động thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
23/2000/TT-BLĐTBXH 28/09/2000 thông tư Hướng dẫn áp dụng một số chế độ đối với người lao động làm việc trong các trang trại
1469/QĐ-BKHCNMT 20/09/2000 Về việc ban hành quy định xét duyệt, quyết định xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
34/2000/QĐ-UB 15/09/2000 V/v mức tiền đóng học thay cho ngày công lao động công ích.
22/2000/TT-BLĐTBXH 08/09/2000 thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh
861/2000/QĐ-BLĐTBXH 29/08/2000 Quyết định của bộ truởng bộ lao động - thương binh và xã hội Về công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/2000/TT- BLĐTBXH 07/08/2000 Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước
86/2000/QĐ-UB 02/08/2000 V/v thực hiện một số chính sách, chế độ đãi ngộ ban đầu đối với những người tự nguyện đến làm việc lâu dài tại Tp và chế độ khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Tp Đà nẵng
722/2000/QĐ-BLĐTBXH 02/08/2000 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc bổ sung, sửa đổi danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại
07/2000/NQ-HĐND 27/07/2000 Nghị quyết của HĐND về việc phê chuẩn quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm.
08/2000/NQ-HĐND 20/07/2000 Tăng cường cán bộ công chức về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo
11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC 04/06/2000 Thông Tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp
21/2000/PL-UBTVQH10 28/04/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức
09/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH 11/04/2000 thông tư liên tịch hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a điều 1 của quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
15/2000/ TTLT - BLĐTBXH-BTC 07/04/2000 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Địa chất
08/2000/TT/BLĐTBXH 29/03/2000 thông tư Hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
10/2000/NĐ-CP 27/03/2000 V/v quy định tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp
24/2000/QĐ-UB 20/03/2000 Về mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích
22/2000/QĐ-UB 10/03/2000 Về việc ban hành bản Quy chế phân cấp quản lý về tổ chức và cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Cần Thơ
02/2000/QĐ-UB 01/03/2000 Về Việc bãi bỏ quyết định số 06/1999/QĐ-UB ngày 27/02/1999 của UBND tỉnh KonTum về qui định tạm thời mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại
16/2000/ TTLT-BTC-BLĐ 28/02/2000 Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/ 9/1999 của Chính phủ.
179/2000/QĐ-BLĐTBXH 22/02/2000 Quyết định của bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
17/2000/QĐ-TTG 03/02/2000 Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển
07/2000/TT-BTC 18/01/2000 Hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức
02/2000/BLĐTBXH 18/01/2000 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/09/1985
01/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC 17/01/2000 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
01/2000-TT-/BLĐTBXH 17/01/2000 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
01/2000/BLĐTBXH 17/01/2000 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
239/1999/QĐ-TTg 28/12/1999 bổ sung, sửa đổi, khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
32/1999/BLĐTBXH 23/12/1999 Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
234/1999/QĐ-TTG 22/12/1999 Về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 9 năm 1985.
175/1999/NĐ-CP 15/12/1999 Về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước
169/1999/NĐ-CP 03/12/1999 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ về cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
28/1999/TT-BLĐTBXH 15/11/1999 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
3127/1999/QĐ-BGTVT 10/11/1999 Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT v/v Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giao thông vận tải.
3127/1999/QĐ-BGTVT 10/11/1999 v/v Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giao thông vận tải.
162/1999/NĐ-CP 09/11/1999 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 quy định chi tiết một số điều của bộ Luật Lao động về an toàn vệ sinh lao động
199/TTG 06/10/1999 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý
198/QĐ-TTg 30/09/1999 Về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc
152/NĐ-CP 20/09/1999 Quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
152/1999/NĐ-CP 20/09/1999 Quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
22/1999/BLĐTBXH 18/09/1999 Thông tư liên tịch Hướng dẫn quyết toán tiền lương theo thực tế thực hiện bình quân từ trên 2 lần đến 3 lần mức tiền lương bình quân chung của các doanh nghiệp được giao đơn giá tiền lương
07/L-CTN 16/09/1999 Lệnh của Chủ tịch nước số 07/L-CTN ngày 16/9/1999 về việc công bố Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.
20/1999/TT-BLĐTBXH 08/09/1999 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
199/1999/QĐ-TTg 06/09/1999 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý.
108/99/TT-BTC 04/09/1999 Hướng dẫn bổ sung một số điểm của thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
179/QĐ-TTg 30/08/1999 quy định về chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ
174/QĐ-TTg 23/08/1999 Về chế độ phụ cấp thanh sắc và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin.
19/1999/BLĐTBXH 14/08/1999 Thông tư liên tịch hướng dẫn bổ sung Thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp nhà nước
28/1999/TT-BTCCBCP 31/07/1999 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức.
13/1999/CT-UB 26/07/1999 Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện chế độ BHXH
46/1999/NĐ-CP 01/07/1999 Về sửa đổi một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP, ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ____
14/1999/TT-BLĐTBXH 18/05/1999 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
121/1999/QĐ-TTg 08/05/1999 Về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam
121/QĐ-TTg 08/05/1999 Về tiền lương và thu nhập củaTổng công ty Điện lực Việt Nam
45/1999/TT-BTC 04/05/1999 Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
93/QĐ-TTg 05/04/1999 Về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão
10/TTLT-BLĐTBXH-BYT 17/03/1999 Thông tư liên tịch hướng dẫn bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại
09/TT-BLĐTBXH 15/03/1999 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về việc tuyển chọn, sử dụng quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
42/QĐ-TTG 10/03/1999 Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo
10/1999/NĐ-CP 01/03/1999 Bổ sung Nghị định số 195/CP ngày 31í12í94 của Chính phủ quy định chỉ tiêu và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
06/1999/QĐ-UB 27/02/1999 V/v quy định tạm thời về mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại
02/1999/TT-BTP 11/01/1999 Thông tư hướng dẫn chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước thuộc ngành Tư pháp đi công tác trong nước
13/1998/TT-TCCP 30/12/1998 Hướng dẫn sửa đổi một số điểm trong Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
12/1998/TT-TCCP 24/12/1998 Sửa đổi điểm 3, phần II, Thông tư số 474/TCCP-BCTLngày 13/11/1995 hướng dẫn chế độ nâng bậc lương nãm 1995 đối với công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể.
07/1998/TT-TCBĐ 19/12/1998 Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành Bưu điện.
96/1998/NĐ-CP 17/11/1998 Chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức
85/1998/NĐ-CP 20/10/1998 Tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt nam
776/1998/QĐ-UB 24/07/1998 V/v ban hành quy định về chế độ công tác phí cho cán bộ ,công chức Nhà nước đi công tác trong và ngoài nước
1322/QĐ-UB 14/05/1998 Quyết định về chế độ bồi dưỡng hiện vật cho phép cán bộ CNV Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần
63/1998/QĐ/TCCB 21/04/1998 Bổ sung nhiệm vụ điều trị bệnh nghề nghiệp cho TT y tế lao động thuộc NN & PTNT
83/QĐ-TTG 15/04/1998 Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát TCT Nhà nước và Doanh nghiệp NN độc lập quy mô lớn
79/QĐ-TTG 09/04/1998 Thành lập Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước
02/CTN 09/03/1998 Pháp lệnh Cán bộ, công chức
57/QĐ-TTG 05/03/1998 Bổ sung QĐ số 100/TTG ngày 15/03/96 về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp
01/1998/PL-UBTVQH10 26/02/1998 Pháp lệnh về cán bộ, công chức
1121/TTG 23/12/1997 QĐ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
115/1997/NĐ-CP 17/12/1997 NĐ chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
110/1997/NĐ-CP 18/11/1997 NĐ bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/93
973/TTG 17/11/1997 QĐ chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước./.
913/TTG 25/10/1997 QĐ thực hiện chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên và kiểm soát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
06/NH9 10/06/1997 Chỉ thị về việc thực hiện đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong các doanh nghiệp ngân hàng
58/CP 31/05/1997 NĐ. Trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công.
242/TTG 17/04/1997 QĐ thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án
11/LĐTBXH-TT 07/04/1997 Thông tư hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
28/CP 28/03/1997 NĐ đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nuớc.
178/LĐTBXH-QĐ 18/03/1997 Quyết định về việc in, phát hành và quản lý giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài
09/9/LĐTBXH-TT 18/03/1997 Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
07/7/LĐTBXH-TT 10/03/1997 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện YALY
06/6/LB-TT 28/02/1997 Thông tư hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp
167/BYT-QĐ 04/02/1997 Quyết định ban hành bổ sung 5 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm
05/5/LB-TT 27/01/1997 Thông tư hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
04/4/LB-TT 27/01/1997 Thông tư thực hiện điều chỉnh mức lương và trợ cấp đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp; người nghỉ hưu, nghỉ mất sức, cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội năm 1997
06/CP 21/01/1997 NĐ giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức viên chức hành chính, sự nghiệp, ngưòi nghỉ hưu, nghỉ mất sức, lực lượng vũ trang, cán bộ xã phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội
03/3/LĐTBXH-TT 13/01/1997 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/96 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ
01/1/TT-LĐTBXH 06/01/1997 Thông tư hướng dẫn thủ tục, trình tự xử phạt, việc thu và sử dụng tiền xử phạt hành vi vi phạm pháp luật lao động; giải quyết khiếu nại đối với việc xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
897/TTG 29/11/1996 Về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng
58/CP 03/10/1996 Về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
32/TCT 06/07/1996 Thông tư hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dậy nghề theo quy định của Bộ Luật Lao động
29/CP 08/05/1996 Nghị định về chế độ nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức và nhân sự
10/1996/CT-UB 22/04/1996 V/v tiếp tục triển khai thực hiệc chế độ nghĩa vụ lao động công ích hàng năm trong tỉnh
38/CP 01/01/1996 Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
23/CP 01/01/1996 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ
04/TLĐ 01/01/1996 Chỉ thị về những việc phải làm để thi hành Bộ luật Lao động
92/CP 19/12/1995 Nghị định về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
90/CP 15/12/1995 Nghị đinh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về học nghề
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
819/TTg 14/12/1995 Quyết định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành khí tượng thuỷ văn
812/TTg 12/12/1995 Quyết định về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn; trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là công nhân chuyển ngành về hưu
794/TTg 05/12/1995 Quyết định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế
779/TTg 01/12/1995 Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
81/CP 23/11/1995 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật
72/CP 31/10/1995 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
832/CV-TCCB 26/10/1995 Công văn về thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
67/TC-TT 12/10/1995 Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật
619/TTg 28/09/1995 Quyết định về chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ đối với công chức, viên chức làm việc tại Phân viện Vật lý hạt nhân- Viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia
56/TC-CV 16/09/1995 Thông tư quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với lao động nghệ thuật xiếc
41/CP 06/07/1995 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
316/TTg 25/05/1995 Quyết định quy định về chế độ phụ cấp quản lý trại giam
11/LĐTBXH-TT 03/05/1995 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 179/CP của Chính phủ về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
32/TC/TCĐN 21/04/1995 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCĐN ngày 21/5/1994 quy định chế độ phụ cấp đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
10/LĐTBXH-TT 19/04/1995 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 197/CP của Chính phủ về tiền lương
07/LĐTBXH/TT 11/04/1995 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
05/5/LĐTBXH-TT 07/03/1995 Thông tư hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
07/CP 20/01/1995 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
06/CP 20/01/1995 Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
06/CP 01/01/1995 Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
198/CP 31/12/1994 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
197/CP 31/12/1994 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
196/CP 31/12/1994 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể
195/CP 31/12/1994 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
668/TTg 11/11/1994 Chỉ thị về một số vấn đề trong việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức
15/BXD-QLN 25/08/1994 Thông tư sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31-12-1992 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhà ở vào tiền lương
35/L/CTN 05/07/1994 Bộ luật Lao động
21/LB/TT 18/06/1994 Thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc
44/TC/TCĐN 21/05/1994 Thông tư quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ
215/TTg 07/05/1994 Chỉ thị về những công việc cần làm để thực hiện Nghị định số 43-CP ngày 22-06-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội
11/LBTT 31/03/1994 Thông tư hướng dẫn nâng bậc lương năm 1993 đối với công chức, viên chức xếp lương theo Nghị định số 25-CP ngày 23-05-1993 của Chính phủ
05/CP 26/01/1994 Nghị định quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của NN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng CSXH
28/LB/TT 02/12/1993 Thông tư hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
66/CP 30/09/1993 Nghị định quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hộ đối với lực lượng vũ trang
24/LB/TT 13/07/1993 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đắt đỏ
23/LĐTBXH/TT 07/07/1993 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm
43/CP 22/06/1993 Nghị định quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội
27/CP 23/05/1993 Nghị định quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội
26/CP 23/05/1993 Nghị định quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp
25/CP 23/05/1993 Nghị định quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang
239/TTg 23/05/1993 Chỉ thị về triển khai chế độ tiền lương mới
04/LĐTBXH/TT 18/03/1993 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165-HĐBT ngày 12 tháng 05 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động
109/LĐTBXH/QĐ 05/03/1993 Quyết định về hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
04/LĐTBXH/TT 01/01/1993 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165-HĐBT ngày 12 tháng 05 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động
27/LB/TT 31/12/1992 Thông tư hướng dẫn thực hiện việc đưa nhà ở vào tiền lương
118/TTg 27/11/1992 Quyết định về giá cho thuê nhà ở vào tiền lương
117/TTg 27/11/1992 Quyết định về trợ cấp tiền học trong tiền lương
165/HĐBT 12/05/1992 Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng lao động
242/LĐTBXH-QĐ 05/05/1992 Quyết định về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
370/HĐBT 09/11/1991 Nghị định ban hành Quy chế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
363/CT 06/11/1991 Chỉ thị về chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
09/LĐTBXH/TT 03/10/1991 Thông tư hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên và cán bộ giảng dạy về nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội
08/LĐTBXH/TT 28/09/1991 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương năm 1991 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước
110/QĐ/LB 03/04/1991 Quyết định liên Bộ về hệ số trượt giá dùng để tính toán đơn giá tiền lương trong sản xuất kinh doanh
02/TT/LB 05/03/1991 Thông tư hướng dẫn việc giải quyết chính sách đối với lao động khi giải thể xí nghiệp quốc doanh
15/LĐTBXH/TT 29/10/1990 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, thâm niên và chính sách trợ cấp một lần đối với công nhân, viên chức công tác ở miền núi
44/A-LCT/HĐNN8 10/09/1990 Pháp lệnh Hợp đồng lao động
317/CT 01/09/1990 Quyết định về chấn chỉnh quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
365/LĐTBXH/QĐ 29/08/1990 Quyết định về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
262/NQ/HĐNN8 21/05/1990 Nghị quyết về mức lương của các thành viên thường trực Hội đồng nhân dân, trưởng ban của Hội đồng nhân dân và mức phụ cấp của Trưởng ban thư ký Hội đồng nhân dân
36/CT 05/02/1990 Quyết định về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường
13/LĐTBXH/TT 21/08/1989 Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích
56/HĐBT 30/05/1989 Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
05/LĐTBXH/TT 08/03/1989 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy
01/TT/LB 12/01/1989 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về tiền lương công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh
21/LĐTBXH/TT 06/12/1988 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276-CT ngày 25-10-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng vè chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945
09/LCT/HĐNN8 22/11/1988 Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
15/LĐTBXH/TT 10/10/1988 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức Nhà nước năm 1988
14/LĐTBXH/TT 24/09/1988 Thông tư hướng dẫn sửa đổi chế độ bồi dưỡng khám nghiệm và mổ tử thi
243/CT 06/09/1988 Chỉ thị về việc nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên Nhà nước
12/LĐTBXH/TT 03/08/1988 Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành y tế
13/BYT/TT 26/04/1988 Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 84-CT ngày 28-02-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thống nhất quản lý biên chế, trả lương cho chuyên gia Y tế đi hợp tác với nước ngoài
30/HĐBT 10/03/1988 Nghị định về chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
02/LĐTBXH/TT 02/02/1988 Thông tư hướng dẫn bổ sung điều kiện nghỉ hưu
01/LĐTBXH/TT 09/01/1988 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lao động - tiền lương và xã hội
276/CT 01/01/1988 Quyết định về việc sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945
203/HĐBT 01/01/1988 Quyết định về tiền lương công nhân, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội
202/HĐBT 01/01/1988 Quyết định về tiền lương công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh
351/CT 18/12/1987 Quyết định về việc sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945
10/LĐTBXH/TT 24/10/1987 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, viên chức Nhà nước năm 1987
297/CT 13/10/1987 Chỉ thị về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên năm 1987 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước
19/TT/LB 19/08/1987 Thông tư bổ sung chế độ phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên y tế làm công tác vệ sinh phòng dịch, phòng chống sốt rét và sinh đẻ có kế hoạch
33/TT/LB 25/06/1987 Thông tư quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày
01/LB/TT 30/03/1987 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và một số chế độ ưu đãi khác đối với công nhân, viên chức làm việc tại Lào và Căm-pu-chia
07/LĐ/TT 06/02/1987 Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thu hút
03/BYT/TT 04/02/1987 Thông tư về việc sửa đổi các mức phụ cấp đối với cán bộ nhân viên ngành Y tế làm công tác phẫu thuật, thường trực và chống dịch
04/LĐ/TT 12/01/1987 Thông tư hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở về tiền lương, tiền thưởng
01/BYT/TT 05/01/1987 Thông tư hướng dẫn tổ chức và thực hiện chế độ phụ cấp làm đêm và làm thêm giờ đối với công nhân, viên chức trong ngành Y tế
133/HĐBT 01/11/1986 Quyết định bổ sung, sửa đổi một số điểm về chế độ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với công nhân viên chức
277/CT 30/10/1986 Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 144-CT ngày 12-6-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ tiền lương để lại cho gia đình của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài
13/LĐ/TT 06/10/1986 Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi
11/LĐ/LL 02/10/1986 Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung
10/LĐ/TT 30/09/1986 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng và nâng bậc nghề công nhân
243/CT 27/09/1986 Chỉ thị về việc nâng bậc lương năm 1986 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước
144/CT 12/06/1986 Quyết định về chế độ tiền lương để lại cho gia đình của công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài
97/CT 14/04/1986 Quyết định về việc điều chỉnh một số chế độ về tiền lương
03/TT/LB 22/02/1986 Thông tư hướng dẫn về định mức lao động, mức chi phí tiền lương của đơn vị sản phẩm và kế hoạch hoá quỹ tiền lương đối với xí nghiệp
01/TC/HCVX 08/01/1986 Thông tư quy định chế độ phụ cấp tiền tàu xe cho công nhân viên chức
202/TT/LB 30/12/1985 Thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp hoạt động văn hoá - nghệ thuật chuyên nghiệp
655/NQ/HĐNN7 13/09/1985 Nghị quyết về việc phạt lao động công ích
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
85/CT 01/03/1985 Chỉ thị về định mức lao động và đơn giá tiền lương cho đơn vị sản phẩm
235/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang
92/HĐBT 01/01/1984 Quyết định về chế độ nghỉ hưu sau khi đẻ đối với nữ công nhân viên chức Nhà nước
74/HĐBT 01/01/1984 Chỉ thị về việc nâng bậc lương năm 1984 cho cán bộ, viên chức Nhà nước
40/CT 01/01/1984 Quyết định về việc xếp lương giáo viên ngành giáo dục
154/HĐBT 01/01/1983 Nghị quyết về việc hoàn chỉnh công tác khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp
51/CT 11/03/1982 Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân viên của một số ngành sản xuất vật chất
40/CT 01/03/1982 Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân viên ngành sản xuất xi măng
111/CT 01/01/1982 Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân, viên chức các ngành sản xuất
106/HĐBT 01/01/1982 Quyết định bổ sung chế độ hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công an nhân dân
250/CT 11/11/1981 Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với ngành khai thác than
21/HĐBT 08/08/1981 Quyết định bổ sung một số điểm về chế độ hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân
21/TTg 01/01/1981 Chỉ Thị về việc nâng bậc lương năm 1981 cho công nhân, cán bộ, nhân viên Nhà nước
166/HĐBT 01/01/1981 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phụ cấp lương
39/NQ/QHK6 06/12/1976 Nghị quyết về chế độ tiền lương của Chủ nhiệm các uỷ ban của Quốc hội và các thành viên
22/TT-LB 24/06/1975 Hướng dẫn một số vấn đề về lao động đối với các hợp tác xã mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi
16/LĐ-TT 17/04/1975 Hướng dẫn thi hành phụ cấp lương cho công nhân, viên chức ngành địa chất
15/LĐ-TT 17/04/1975 Hướng dẫn thi hành phụ cấp lương cho công nhân, viên chức trong ngành sản xuất muối
12/TT-LB 24/03/1975 Hướng dẫn thi hành chế độ bắt buộc lao động theo Quyết định số 201/CP ngày 30-8-1974 của Hội đồng Chính phủ
9/LĐ-TT 18/03/1975 Hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi
7/LĐ-TT 01/03/1975 Giải thích và hướng dẫn việc sắp xếp và sử dụng hợp lý lực lượng cán bộ công nhân, viên chức qua chấn chỉnh tổ chức sản xuất và thực hiện tinh giản bộ máy quản lý trong khu vực nhà nước
6/LĐ-TT 28/02/1975 Hướng dẫn việc làm và sử dụng sổ lao động cho công nhân, viên chức Nhà nước theo Nghị định số 97/CP ngày 2 tháng 5 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ
65/TVQH 01/01/1965 Nghị quyết về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội
00/không số 25/06/1964 Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết ngày 6 tháng 7 năm 1960 của Quốc hội về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội
36/TTg 01/01/1964 Thông tư Quy định chế độ tiền lương ngành Công an
13/CT 01/01/1963 Thông tư về việc quy định chế độ công tác và chế độ phụ cấp giảng dạy cho giảng viên các trường, lớp tại chức (buổi học tối, học bằng thư) Đại học, trung cấp
05/TTg 01/01/1963 Thông tư Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghiệp vụ cho cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân
00/KHÔNG SỐ 06/07/1960 Nghị quyết về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ và các Uỷ ban của Quốc hội
08/CP 01/01/1960 Nghị định về việc cấp giấy đăng ký cho thợ và người lao động ngoài biên chế Nhà nước
07/CP 01/01/1960 Nghị định về việc cấp sổ lao động cho người lao động trong biên chế Nhà nước
440/TTg 09/12/1959 Chỉ thị về việc chỉnh đốn chế độ tổng hợp và quản lý kế hoạch lao động tiền lương, quản lý quỹ tiền lương
60/SL 14/04/1950 Sắc lệnh cho những công chức, giữ các chức chỉ huy trong văn phòng các cấp, được hưởng lương theo chức vụ
170 27/08/1946 Sắc lệnh cấp thêm cho các viên chức, hoặc quả phụ, cô nhi viên chức có lương hưu bổng một số tiền phụ tang là 10 phần trăm
05 04/06/1946 Sẵc lệnh về hưu trí của cán bộ công chức
56 29/04/1946 Sắc lệnh về quyền hưởng lương của công nhân trong ngày nghỉ lễ lao động (mồng 1 tháng 5 dương lịch)

5 thoughts on “Danh mục 844 văn bản pháp luật liên quan đến lao động tiền lương cập nhật 18/8/2014

  1. Đặng Hồng Liên 23.09.2017 at 08:22 - Reply

    Mình xin phép được tải về, rất có ích cho công việc của mình. Cám ơn nhiều al

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *