Đã anh chị nào trong HCM báo cáo tình hình thưởng Tết cho sở lao động chưa ?

Đã anh chị nào trong HCM báo cáo tình hình thưởng Tết cho sở lao động chưa ? Hôm nay C mới nhận được mail của luatvietnam.net về việc báo cáo thưởng Tết. Nhanh thật, đã hết năm rồi. Anh chị em cùng đọc thông tin nhé:

Công văn số 11344/SLĐTBXH-LĐ ngày 7/11/2012 của Sở Lao động TBXH TP. HCM Về việc báo cáo tiền lương năm 2012 và kế hoạch thưởng Tết năm 2013. (6 trang)

Văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM phải báo cáo tình hình trả lương năm 2012 và thưởng Tết năm 2013 (theo mẫu đính kèm Công văn này) về Sở Lao động TBXH thành phố trước ngày 10/12/2012; đồng thời phải công bố kế hoạch trả lương, thưởng Tết năm 2013 trước ngày 20/12/2012 để người lao động biết rõ về tiền lương, thưởng, các khoản phúc lợi, hỗ trợ khác, thời điểm chi trả và phải đảm bảo thanh toán đầy đủ đúng hạn theo kế hoạch đã công bố tránh tình trạng nợ lương, nợ thưởng người lao động

Tải: Công văn số 11344/SLĐTBXH-LĐ ngày 7/11/2012 của Sở Lao động TBXH TP. HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *