Cac noi dung nen co trong so tay nhan vien

NỘI DUNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN SÁCH NGUỒN NHÂN LỰC

Bạn quan tâm tới Sổ tay nhân viên thì hẳn có thể bạn đã đọc bài này của tôi: Cách viết sổ tay nhân viên . Từ sau khi viết bài này, tôi nhận được khá nhiều mail xin mẫu sổ tay nhân viên. Vì vậy tôi nghĩ mình nên viết tiếp chủ đề này để làm sáng tỏ hơn. Và để chúng ta có thể tự tay viết cho mình một quyển sổ tay mà không cần mẫu.

Mời cả nhà cùng xem bộ khung sườn chi tiết về sổ tay nhân viên:

1 Trang bìa
2 Mục lục
3 Lời cảm ơn
4 Phần mở đầu
4.1 Thư chào (từ ngài chủ tịch)
4.2 Mục đích của cuốn sổ tay hướng dẫn
4.3 Lịch sử công ty
4.4 Nhiệm vụ & Tầm nhìn, Mục tiêu của công ty
4.5 Sự bảo mật
5 Các chính sách chung
5.1 Điều lệ làm việc của nhân viên
* Quy tắc bảo mật
* Ăn mặc, Trang phục và Diện mạo
* Ăn trưa và Giờ nghỉ giải lao
* Quy định về hút thuốc và sử dụng các chất gây nghiện
* Thói quen làm viêc
* Sử dụng tài sản của công ty
* Các quy định về Giao tiếp
* Sử dụng máy tính cá nhân
* Sử dụng E-mail
* Quấy rối tình dục
6 Các chính sách nhân sự
6.1 Chính sách việc làm
* Chính sách tuyển dụng
Chính sách cơ hội việc làm bình đẳng
Chính sách tạo nguồn nhân lực
Chính sách kiểm tra trình độ cơ bản của nhân viên
Chính sách phỏng vấn
* Chính sách tuyển chọn
Chính sách thuê nhân viên
Chính sách về các yêu cầu trước tuyển dụng
Chính sách đối với người thân của nhân viên
* Chính sách đào tạo thực hành trong công việc
* Chính sách tập sự đối với lao động
* Chính sách định hướng nghề nghiệp
* Chính sách bố trí việc cho nhân viên (Thuyên chuyển, Sắp xếp lại công việc)
* Chính sách thuê lại nhân viên
* Chính sách về việc chấm dứt hợp đồng/Sa thải
* Chính sách về Hồ sơ tuyển dụng
6.2 Chính sách Quản lý việc thực thi
* Chính sách về Phê bình và Khen thưởng
* Chính sách về Ghi nhận và Thưởng
6.3 Chính sách quản lý người có năng lực
* Chính sách về thăng tiến
* Chính sách phát triển nghề nghiệp
* Chính sách bổ sung người kế nhiệm
7 Chính sách về Lao động và Tiền lương
7.1 Các chính sách về kế hoạch nhân lực
7.2 Các chính sách về tiền lương/ phí quản lý
* Chính sách về các kỳ thanh toán
* Chính sách về Kế hoạch thanh toán
* Chính sách về cắt giảm thanh toán
7.3 Chính sách về Phân loại mức lao động
7.4 Chính sách quản lý phúc lợi
* Chính sách về nghỉ phép
* Chính sách phúc lợi y tế
* Chính sách về phúc lợi đối với người mất khả năng lao động và về hưu
* Các chính sách về phúc lợi khác
7.5 Chính sách về có mặt tại nơi làm việc
* Chính sách chấm công
* Chính sách đối với việc đi làm muộn
* Chính sách làm việc quá giờ
* Chính sách về lịch làm việc
* Chính sách về phân ca
7.6 Chính sách Y tế và An toàn lao động
7.7 Chính sách về hưu
7.8 Chính sách về Quan hệ Nhân viên
* Chính sách khiếu nại
* Chính sách kỷ luật
* Chính sách giải quyết mâu thuẫn
8 Các chính sách về Đào tạo và phát triển
8.1 Các chính sách đào tạo theo quá trình ( Phân tích Nhu cầu Đào tạo, lập chương trình, Thực thi và đánh giá)
8.2 Ngân sách đào tạo
8.3 Quản lý yêu cầu đào tạo
8.4 Lựa chọn ứng viên và tuyển dụng
8.5 Tham dự khoá đào tạo
8.6 Đào tạo ở nước ngoài
8.7 Chính sách về đào tạo, cấp bằng và các công việc kế tiếp (Chính sách về Hợp đồng đào tạo)
8.8 Các báo cáo về Quản lý đào tạo
8.9 Các nhà cung cấp đào tạo nội bộ
8.10 Các nhà cung cấp đạo tạo bên ngoài
9 Các chính sách Phát triển tổ chức
9.1 Các chính sách về Tái cơ cấu
9.2 Các chính sách về quản lý thay đổi cơ cấu
10 Phản biện
11 Ngày có hiệu lực

Có thể những điều trên là quá chi tiết. Bạn nên viết ngắn gọn hơn như sau:

NỘI DUNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN SÁCH NGUỒN NHÂN LỰC

I CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
I.1 Lời nói đầu của Giám đốc
I.2 Mục tiêu lâu dài
I.3 Vài nét sơ lược về Công ty
I.4 Văn hóa công ty
II CHƯƠNG II: CÁC QUI ĐỊNH TRONG CÔNG TY
II.1 Tác phong và trang phục
II.2 Ra vào Công ty
II.3 Thẻ nhân viên & thẻ bấm giờ
Phạm vi đi lại
Hút thuốc lá
Phương tiện thông báo
Sử dụng Căn tin
Sử dụng điện thoại
Cập nhật thông tin cá nhân
An toàn lao động
Thực hiện trật tự, vệ sinh nơi làm việc
Quản lý và sử dụng tài sản Công ty
Phương tiện đi công tác
Khách của công ty và của cá nhân
Các trường hợp khẩn cấp
Phần mềm/ Email/ Internet/ mạng LAN
Qui tắc bảo mật và bảo vệ uy tín Công ty
Tiết kiệm
III CHƯƠNG III: CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
Tuyển dụng và tuyển chọn
Thử việc và thử thách
Sinh viên thực tập
Mô tả công việc
Phân cấp bậc và phân hạng công việc
Đánh giá kết quả công việc
Nghỉ thường niên
Nghỉ ốm
Làm việc trong điều kiện đặc biệt
Đào tạo và phát triển
Thôi việc
Thuyên chuyển công việc
Chấm dứt hợp đồng lao động
Lương và các quyền lợi
Chế độ phúc lợi
IV CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Đề bạt, khen thưởng
Chính sách đề bạt
Chính sách khen thưởng, công nhận thành tích
Kỷ luật
Các hình thức kỷ luật
Các vi phạm bị buộc thôi việc
Các vi phạm nội qui khác
V CHƯƠNG V: KHIẾU NẠI
VI CHƯƠNG VI: HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI

Cuối cùng có một thứ bạn có thể tham khảo thêm đó là đây cũng có thể coi như một list các danh sách và chính sách nhân sự cần phải có. Không biết công ty bạn đã có hết chưa? Nếu chưa có thì bạn nên xây dần. Rất nhiều thứ phải làm đúng không bạn?

Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24's Search

One thought on “Cac noi dung nen co trong so tay nhan vien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *