Banner của buổi offline teambuilding 15/4/2012 này

>Hi,

Các công việc chuẩn bị cuối cùng đã gần xong. Mời cả nhà xem tạm banner và backdrop của buổi offline ngày 15/4/2012 tới này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *