Cuộc thi ảnh mừng sinh nhật HRlink 2012

Hi cả nhà ! Như cả nhà đã biết cuộc thi của chúng ta vẫn chưa kết thúc: như ban tổ chức đã thông báo, sẽ còn một phần thi cuối cho mỗi đội là phần thi ảnh, Thắng xin nhắc lại một lần nữa thể lệ phần ...