Thông tin về thay đổi lương tối thiểu 2011

Gửi cả nhà thông tin KC vừa nhận được. Một thông tin đáng chú ý. May mà tôi chưa phải điều chỉnh cho anh em :)

*****

From: Thu Huong
Date: 2011/8/25
Subject: Thông tin về thay đổi lương tối thiểu
To: [email protected]

Chào bạn!

Theo thông tin Thu Hương được biết qua Nghị định 70/2011/NĐ-CP thì từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 mức lương tối thiểu sẽ tăng lên đến 2 triệu đồng:

Mức 2.000.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
Mức 1.780.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
Mức 1.550.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
Mức 1.400.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ mức lương tối thiểu vùng này, doanh nghiệp điều chỉnh lại mức lương trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng, tiền lương trong hợp đồng lao động phù hợp với quy định pháp luật.

Bạn có thể xem chi tiết tại đây và chia sẽ cho bạn bè biết thông tin này nhé: Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *