Thông tin về thay đổi lương tối thiểu 2011

Gửi cả nhà thông tin KC vừa nhận được. Một thông tin đáng chú ý. May mà tôi chưa phải điều chỉnh cho anh em :) ***** From: Thu Huong Date: 2011/8/25 Subject: Thông tin về thay đổi lương tối thiểu To:...