Bài hát lương mềm cuối năm …

Mời các bạn nghe bài hát về lương mềm cuối năm của Giáo sư Xoay :

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bY7X3s2Jv4g&w=640&h=390]

Một bài hát vui phải không bạn?

Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24's Search

One thought on “Bài hát lương mềm cuối năm …

  1. Chị Ánh Nguyệt chủ trì !!!!!!!!!!!!!!!

    Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng , thế nào gọi là thần tượng, và những thần tượng sẽ làm gì
    Đôi lúc lại tự hỏi rằng những người thật sự giỏi có bao giờ chú ý đến những chi tiết dù là nhỏ nhất. Và một người thành công có phải là người giúp người khác tìm thấy ánh sáng
    . Cũng chính là cái … mà người ta hay gọi là Nhân lực
    Cái Nhân đã có rồi hãy nói đến chữ lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *