Tổng hợp mẫu văn bản hành chính

Chào cả nhà!

Hôm nay lang thang, tôi tình cờ đọc được bài :Tổng hợp mẫu văn bản hành chính của kienhr. Tôi thấy bài viết khá công phu và mạn phép chủ nhân đưa lên đây để mọi người cùng đọc. Các bạn tải tài liệu xuống, vui lòng để lại vài dòng cảm ơn tới bạn kienhr.

Trân trọng!
******

Đây là tổng hợp những mẫu văn bản thông dụng trong các cơ quan hiện nay được mình tổng hợp từ nhiều nguồn. Rất cần thiết cho nhân viên văn phòng. Bạn thấy cái nào cần thiết thì click chuột vào nó sẽ tự động Download về cho bạn.

1. Giải quyết thuyên chuyển viên chức 2005.
2. HD hồ sơ thành lập cơ sở ngoại ngữ tin học.
3. HD hồ sơ thành lập trường mầm non công lập.
4. HD hồ sơ thành lập trường mầm non ngoài công lập.
5. HD kê khai nộp thuế nhà đất.
6. HD quyết toán thuế thu nhập.
7. HD quyết toán thuế với doanh nghiệp phá sản.
8. HD thuế suất thuế GTGT.
9. HD xử lý hoá đơn ghi không theo số thứ tự.
10. Hệ thống nghành.
11. Mẫu báo cáo.
12. Mẫu báo cáo bao bì palet đang sử dụng.
13. Mẫu báo cáo công nợ phải thu.
14. Mẫu báo cáo công nợ phải trả.
15. Mẫu báo cáo giảm lao động.
16. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
17. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu.
18. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp.
19. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp.
20. Mẫu báo cáo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm.
21. Mẫu báo cáo thống kê số liệu tổ chức cơ sở.
22. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm.
23. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài.
24. Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định.
25. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán.
26. Mẫu báo cáo tồn kho.
27. Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ.
28. Mẫu báo cáo tổng kết năm.
29. Mẫu BC trích ngang về người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động.
30. Mẫu biên bản bàn giao tài sản.
31. Mẫu biên bản hoà giải.
32. Mẫu biên bản họp HDND.
33. Mẫu biên bản tạm đình chỉ kinh doanh.
34. Mẫu biên bản thanh tra GDTX.
35. Mẫu biên bản về qui phạm hành chính trong y tế.
36. Mẫu biên bản vi phạm xây dựng.
37. Mẫu chám điểm hoạt động cdcs.
38. Mẫu chỉ thị của UBND.
39. Mẫu chỉ thị TGD
40. Mẫu chứng chỉ hành nghệ xây dựng.
41. Mẫu công văn.
42. Mẫu cư cán bộ đi học.
43. Mẫu đăng ký cấp phép đầu tư.
44. Mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
45. Mẫu đăng ký công ty cổ phần.
46. Mẫu đăng ký công ty hợp doanh.
47. Mẫu đăng ký công ty liên doanh.
48. Mẫu đăng ký công ty tài chính.
49. Mẫu đăng ký CT TNHH2 thành viên trở lên.
50. Mẫu đăng ký đại lý chuyển phát thư cho tổ chức nước ngoài.
51. Mẫu đăng ký doanh nghiệp tư nhân.
52. Mẫu đăng ký kinh doanh cá thể.
53. Mẫu đăng ký kinh doanh chuyển phát thư.
54. Mẫu đăng ký kinh doanh karaoke.
55. Mẫu đăng ký kinh doanh vũ trường.

56. Mẫu đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh
57. Mẫu đăng ký trích khấu hao.
58. Mẫu đăng ký văn phòng đại diện ngân hàng.
59. Mẫu đăng ký văn phòng đại diện.
60. Mẫu danh sách cổ đông sáng lập CTCP.
61. Mẫu danh sách trích ngang ban chấp hành cdcs.
62. Mẫu đề nghị bảo lãnh.
63. Mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung.
64. Mẫu điều chỉnh hoá đơn.
65. Mẫu điều lệ công ty CP.
66. Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên.
67. Mẫu điều lệ công ty TNHH.
68. Mẫu điều lệ doanh nghiệp vốn liên doanh.
69. Mẫu điều lệ doanh nghiệp vốn nước ngoài.
70. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng.
71. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.
72. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận.
73. Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp.
74. Mẫu đơn xin hợp tác kinh doanh.
75. Mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
76. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác.
77. Mẫu giấy biên nhận theo đơn khiếu nại.
78. Mẫu giấy chứng nhận công ty TNHH 1 thành viên
79. Mẫu giấy chứng nhận CTCP.
80. Mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư.
81. Mẫu giấy chứng nhận doanh nghiệp tư nhân.
82. Mẫu giấy giới thiệu.
83. Mẫu khai lý lịch nghề nghiệp.
84. Mẫu khai thành tích hoạt động công đoàn.
85. Mẫu khai thuế GTGT.
86. Mẫu nội quy công ty.
87. Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo.
88. Mẫu phiếu trả lại đơn.
89. Mẫu quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng CT TNHH.
90. Mẫu quy định về phân công trong nội bộ công ty.
91. Mẫu quyết định bổ nhiệm.
92. Mẫu quyết định cho thôi việc nhân viên.
93. Mẫu quyết định của Chủ tịch nước.
94. Mẫu quyết định điều động nhân viên.
95. Mẫu quyết định kết nạp đoà viên công đoàn.
96. Mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính.
97. Mẫu quyết định tạm gữ người theo thủ tục hành chính.
98. Mẫu quyết đinh tạm giữ phương tiện GTVT.
99. Mẫu quyết định tạm giữ tan vật vi phạm theo thủ tục hành chính.
100. Mẫu quyết định xoá bỏ hiệu lực xử lý kỷ luật.
101. Mẫu quyết định xử lý kỷ luật.
102. Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
103. Mẫu sửa đổi bổ sung giấy đăng ký kinh doanh.
104. Mẫu thông báo bán doanh nghiệp.
105. Mẫu thông báo giải thể
106. Mẫu thông báo kết luận.
107. Mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo.
108. Mẫu thông báo lập chi nhánh.
109. Mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh.
110. Mẫu thông báo lập văn phòng đại diện.
111. Mẫu thông báo tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp.
112. Mẫu thông báo tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp.
113. Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện
114. Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
115. Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
116. Mẫu thông báo.
117. Mẫu tính giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
118. Mẫu tờ trình.
119. Nghị quyết cán bộ công chức.
120. Nghị quyết của HDND.
121. Quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn cơ sở.

122. Quy chế quy định của UBND.
123. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
124. Quy định chung về đăng ký và cấp mã số thuế.
125. Quy định đăng ký thuế cho cá nhân hộ kinh doanh.
126. Quy định đăng ký thuế của các đơn vị.
127. Quy định lệ phí trước bạ.
128. Quy định lưu trữ giấy tờ.
129. Quy định thoại trả thuế.
130. Quy định tuyển sinh lớp 10-2005.
131. Quyết định Bộ bưu chính Viễn Thông
.
132. Quyết định Bộ GDDT 2002.
133. Quyết định UBND.
134. Thi tuyển công chức hành chính 2004.
135. Thông báo xét tuyển dụng viên chức nghành GDDT 2005.
136. Thuyên chuyển cán bộ 2003.
137. Thuyên chuyển công tác 2004-2005.
Ngoài ra còn có một số mẫu khác, bạn có thể tải trong file đính kèm sau.
Click here Download

9 thoughts on “Tổng hợp mẫu văn bản hành chính

  1. Thanks Anh. Em cũng mới viết blog thôi, em cũng bận nên ít online, giờ mới trả lời anh được. Thấy những cái này rất cần trong công việc hành chính nên tổng hợp lại post nên đây cho mọi người cùng dùng, đỡ phải đi tìm vất vả. Em thấy anh có rất nhiều bài bổ ích, Rất vui được làm quen với anh.

  2. Neu ai cung nhu ban Kien thi moi chuyen se de dang va de tho hon rat nhieu.
    Cam on ban Kien nhiu nhiu!

  3. Xin chân thành cảm ơn các anh.Hiện em đang cần tài liệu ” 5 quy” có anh/chị nào biết chỉ giúp em với ạ.Thứ 5 này em phải báo sếp rùi mà khó quá.Em xin cảm ơn và hậu tạ nhiều nhiều

  4. cảm ơn anh rất nhiều! em vừa mới ra trường và đang nộp hồ sơ xin được làm nhân viên văn phòng nhưng khi tuyển ngừơi ta bắt em làm một bài test về 1 bảng thông báo cho nhân viên bất kì.Em ko biết phải làm sao? anh/ chị nào biết thì chỉ cho em với. Em lên mạng tìm hoài ma ko thấy,em cảm ơn nhiều.

  5. Cái nè thật tiện lợi, sao mình lại ko tìm ra sớm chứ, cảm ơn anh nhìu nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *