Đơn xin thôi việc ….2 – Neil berrett viết đơn lên chiếc bánh

Lá thư xin thôi việc thứ 2 trong tuần. Bạn thấy sao? Thư xin thôi việc bằng 1 chiếc bánh. Bạn đồng ý cho anh ấy thôi việc chứ?

Cake of Resignation 

Today I gave a two week's notice of my intent to resign. The letter was written in frosting on a full sheet size cake. The cake was delicious and it was well received.

"Dear Mr. Bowers,

During the past three years, my tenure at the Hunters Point Naval Shipyard has been nothing short of pure excitement, joy and whim.

However, I have decided to spend more time with my family and attend to health issues that have recently arisen. I am proud to have been part of such an outstanding team and I wish this organization only the finest in future endeavors.

Please accept this cake as notification that I am leaving my position with NWT on March 27.

Sincerely,

W. Neil berrett"

3/16/2009 12:41 - I did submit a paper resignation letter. It's hard to file away a cake.
Bánh xin thôi việc 

Hôm nay tôi đã gửi một lá thư xin nghỉ. Lá thư được viết bằng kem trên một tấm bánh. Chiếc bánh này rất ngon và nó đã được đón nhận.

"Thưa ông Bowers,

Trong ba năm qua, tôi đã có nhiều niềm vui, hứng thú và sở thích khi nhận công việc ở Nhà máy đóng tàu hải quân Hunters Point . Tôi tự hào vì đã được là một phần của công ty và tôi mong công ty luôn đạt được những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.

Tuy nhiên, do sức khỏe không đáp ứng được công việc và tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nên tôi muốn xin nghỉ việc.

Vui lòng chấp nhận chiếc bánh như một đơn xin nghỉ việc. Tôi sẽ rời khỏi vị trí của tôi với NWT vào ngày 27.

Trân trọng,

W. Neil berrett "

2009/03/16 12:41 - Tôi đã gửi một lá thư từ chức bằng giấy. Thật khó để gửi đi bằng file mềm khi nó là một chiếc bánh.
Đơn xin nghỉ việc - phần 1

4 thoughts on “Đơn xin thôi việc ….2 – Neil berrett viết đơn lên chiếc bánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *