Offline tình nguyện hiến máu – cộng đồng nhân sự HN

Buổi sáng, trời mưa tầm tã....

Reduced: 80% of original size [ 720 x 720 ] - Click to view full image

Banner giới hoạt động của cộng đồng

Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image

Các bạn sinh viên đang bói nghề nghiệp ...

Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image
Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image

Anh Thung cũng tham dự góp vui ... Offline ăn trưa ...

Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image
Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image
Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image

Chúng ta ăn phở cho nhẹ nhàng ....

Chụp ảnh buổi trưa ...

Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image
Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image

Hướng dẫn tư vấn buổi chiều ....

Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image

Chuẩn bị nhảy tập thể ...

Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image

Nhảy ...

Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image

Hiến máu ...

Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image

Và offline buổi tối ...

Reduced: 80% of original size [ 720 x 405 ] - Click to view full image

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *