Đơn khiếu kiện vi phạm hợp đồng lao động…

Cộng hòa - Xã hội – chủ nghĩa – Việt Nam
ĐỘC LẬP – TỰ DO – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU KIỆN

V/v: Vi phạm Hợp đồng Lao động và Thỏa thuận Nội bộ dành cho Nhân sự Chủ chốt
NƠI NHẬN: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
- Công ty Hoa Lâm, Cổ đông sáng lập
- Ngân hàng TMCP Á Châu, Cổ đông sáng lập
- Công ty TM-XD Diệu Hiền, Cổ đông sáng lập

Đồng kính gửi: Ban Lãnh đạo – Thường trực HĐQT (Phó chủ tịch hđqt)

Tôi tên HUỲNH VĂN NHIÊN, sinh ngày 23/4/1974 hiện tạm trú tại 185/32 Ni Sư Huỳnh Liên, P. 10, Q. Tân Bình. Hôm trước vào ngày 28/08/2009, tôi đã cố gắng liên hệ và cung cấp một số chứng cứ tới Lãnh đạo Hội đồng Quản trị ngân hàng qua email nhằm bảo vệ quyền lợi một người lao động chân chính như tôi cũng như uy tín, danh dự và đạo đức cá nhân trước những việc làm sai trái, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể của Ban Điều hành ngân hàng. Đặc biệt, trước hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân người khác của PGD Điện Biên Phủ mà cụ thể là tôi - nhân viên đang làm việc dưới sự quản lý trực tiếp từ ông Trần Hùng Mạnh – Giám đốc. Sau đây, tôi xin trình bày sự việc như sau:

A. Thứ nhất, về việc vi phạm Hợp đồng Lao động do lỗi ngân hàng bổ nhiệm công việc không rõ ràng lẫn chức vụ cũng chẳng có Bản Mô tả Công việc như trong hợp đồng có quy định. Việc này xảy ra trong quá trình làm việc tại ngân hàng từ ngày 18/5 theo THƯ TUYỂN DỤNG của TGĐ ngân hàng ký ngày 14/5/2009 do Nguyễn Đoàn Hiếu Thuận – Bộ phận Nhân sự thông báo cho tôi. Ngay khi vào nhận việc tại Ngân hàng ở số 90 Cao Thắng, P. 4, Q.3, Tp. HCM, tôi đã được Phòng Nhân sự yêu cầu ký kết chính thức Hợp đồng Lao động số: 056/HĐLĐ/XĐTH.09 được soạn ban hành theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội theo từng Điều khoản được trình bày theo nội dung chính có liên quan đến như sau:

+ Thời hạn hợp đồng 03 năm từ ngày 18/5/2009 đến ngày 17/5/2012.
+ Chức vụ: trong quá trình làm việc có thể thay đổi và được thể hiện trong Quyết định Bổ nhiệm, miễn nhiệm và không hề đề cập đến việc thay đổi hay điều chỉnh mức lương đi đôi với việc thay đổi chức vụ. Đây là thiếu sót rất lớn của Ngân hàng trong việc soạn thảo hợp đồng này, nên trường hợp của tôi nếu bị thay đổi cả chức vụ lẫn mức lương thì ngân hàng đã vi phạm HĐLĐ.
+ Công việc phải làm: các nghiệp vụ của ngân hàng theo sự phân công và thể hiện cụ thể trong Bản Mô tả Công việc. Tuy nhiên, từ lúc tôi vào làm việc tại ngân hàng cho đến tận ngày hôm nay cũng chưa hề nhận được bất cứ Bản Mô tả công việc nào cũng như Thông báo hoặc Chỉ đạo phân công – phân nhiệm và liệt kê công việc mà tôi phải làm tương xứng với Chức vụ: Trợ lý Ban Lãnh đạo Ngân hàng đi đôi với thời hạn hoàn thành từng công việc theo trình tự rõ ràng. Như thế, Ban Điều hành ngân hàng mà cụ thể là TGĐ và TP. HCNS đã không làm tròn trách nhiệm chỉ đạo – phân công – điều hành cho nhân viên cấp dưới, đặc biệt là tôi trước khi vào làm việc đã được bà Nguyễn Hoàng Hà thông báo theo Thỏa thuận nội bộ với thông tin làm Nhân sự chủ chốt của ngân hàng với vai trò là Trợ lý Ban Lãnh đạo kiêm nhiệm Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân với mức lương 12 triệu đồng/ tháng, được phụ cấp tiền ăn trưa, gửi xe, điện thoại di động và được hưởng cổ phần thưởng từ ngân hàng sau này. Khi vào làm tôi chỉ nhận được việc phân công hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề tồn đọng từ những cấp quản lý trước đây chưa hòan thành hoặc chưa tiến hành thực hiện theo sự phân công chỉ đạo chỉ toàn dựa trên lời nói miệng mà chẳngg hề có 1 văn bản bàn giao hay bất cứ tài liệu hay giấy tờ gì để giúp tôi nắm rõ thông tin chính thức – đây cũng giống như cách thỏa thuận điều kiện và thỏa thuận làm việc trên điện thoại từ Trưởng phòng HCNS vậy! Trong khi tôi được TGĐ giao làm rất nhiều việc khác nhau từ việc xây dựng Biểu phí Dịch vụ khách hàng mà trước đây người khác đã copy nguyên xi nội dung Biểu phí dịch vụ của ACB trên website của ngân hàng này! Chưa xong việc, lại được giao làm đầu mối đàm phán trong hợp tác với AIA cung cấp các sản phẩm liên kết bảo hiểm Bancassurance, hỗ trợ làm Báo cáo tổng hợp toàn hệ thống nhằm phục vụ các cuộc họp nội bộ ngân hàng, sau đó lại được phân công chịu trách nhiệm xây dựng Đề án Thẻ cho ngân hàng chưa kịp hình thành gì hết cả lại giao viết kế hoạch huy động vốn từ khu vực dân cư và đối tượng khách hàng cá nhân. Và trước khi có quyết định thuyên chuyển công tác lại bắt tôi phải phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân theo lãi suất thỏa thuận,… Thử hỏi trong vòng vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng mà tôi phải đảm nhận toàn là những công việc quan trọng nặng nề mà trước đây không ai làm trong khi điều kiện làm việc thiếu thốn thông tin và chẳng có quy củ làm việc gì hết cả, chỉ có 1 mình tôi thui thủi làm một mình chẳng biết bao giờ mới hết việc, khi nào xong và cũng chẳng biết bàn giao cho ai!

B- Thứ hai, việc bà Nguyễn hoàng Hà- TP. HCNS và ông Cao Văn Đức – TGĐ làm việc một cách tự tiện, thiếu cơ sở khoa học và không hiệu quả khi tự ý điều chỉnh công việc, chức vụ và mức lương của tôi mà tôi không hề được biết nguyên nhân và lý do với thông tin theo đúng trình tự bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh – Phòng HCNS và Tgđ phải ra quyết định thông báo toàn thể ngân hàng về việc Miễn nhiệm tôi làm Trợ lý Ban Lãnh đạo Ngân hàng nữa và phải nêu lý do xác đáng cụ thể với giải thích nguyên nhân chi tiết. Chính vì vậy, cách giải quyết công việc và điều hành tại ngân hàng đang có vấn đề và che dấu sự khuất tất - không rõ ràng – minh bạch – mà đây là những hành động gián tiếp ảnh hưởng đến tôn chỉ hoạt động ngân hàng là An Toàn – Bảo đảm – Tin cậy. Tuy nhiên, đi ngược lại với những gì ngân hàng đã đề ra, việc làm theo cảm tính và hoàn toàn không có cơ sở của Tgđ là người điều hành cao nhất tại ngân hàng cùng với Trưởng phòng HCNS - Chịu trách nhiệm chính về vấn đề tuyển dụng, phân công sắp xếp nhân sự mà lại đi hành xử như vậy thì thử hỏi quý vị cổ đông sáng lập và góp vốn vào ngân hàng này suy nghĩ và xem xét sự việc này ra sao? Đang làm việc và thật bất ngờ tôi nhận được Quyết định số 1002a/TCQĐ-NS.09 ngày 06/7/2009 về việc Điều chỉnh vị trí công việc và mức lương do Tgđ ký và bà Hà – P. HCNS bắt ép tôi phải ký vào 1 Bản khi đưa tôi 2 bản và tôi vẫn còn giữ 1 bản hiện tại. Tôi có thể khẳng định đây là việc làm gượng ép, hoàn toàn không chuyên nghiệp và không đáng có của Ban Điều hành ngân hàng này. Như quý vị thấy từ Chức vụ Trợ lý Ban lãnh đạo với mức lương hơn 12 triệu/tháng, không hiểu dựa vào đâu mà lại ép buộc tôi làm Nhân viên kinh doanh tại PGD Điện Biên phủ với mức lương chỉ còn 1 nửa mức lương ban đầu. Tôi vẫn đồng ý với việc điều chuyển công tác trong nội bộ ngân hàng nhưng phải phù hợp thực tế và căn cứ vào Thỏa thuận ban đầu có ghi trong HĐLĐ. Nên nếu điều chỉnh chức vụ thì phải tương xứng với chức vụ mà tôi đang đảm nhiệm với mức lương tương xứng. Đàng này Ban Điều hành lại tự tiện ra quyết định hoàn toàn sai trái với các Điều khoản trong HĐLĐ cũng như tôi chẳng hề vi phạm Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy làm việc tại ngân hàng thì lấy lý do gì và căn cứ vào đâu lại ra Quyết định như vậy tác động rất lớn đến tâm lý làm việc và nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống của tôi và gia đình khiến tôi rất bất bình và mọi người sau khi nghe qua câu chuyện tỏ ra cũng rất bức xúc!

C- Thứ ba, khi ra quyết định này Ban điều hành hoàn toàn thiếu cơ sở thực tế là hiện tại PGD ĐBP đã đủ số Nhân viên kinh doanh, rất chật chội và thiếu phương tiện làm việc cần thiết tối thiểu về bàn ghế và máy tính cá nhân ấy vậy mà bà Hà – Tp. HCNS bắt buộc tôi phải chấp hành mệnh lệnh và phủ bỏ mọi trách nhiệm liên quan đến HĐLĐ của tôi cho PGD ĐBP vốn cũng đã từng xảy ra nhiều vụ việc mâu thuẫn nội bộ dẫn đến nhiều người phải nghỉ việc như anh Hoàng Nhật Đông chỉ mới về làm từ bên ngân hàng OCB chưa đầy 2 tuần đã không thể làm được nữa do máy tính cá nhân bị hư báo Phòng IT rất nhiều lần thậm chí ông Mạnh – GĐ cũng đã làm Phiếu Đề nghị gửi về Hội sở chính mấy lần đề nghị khắc phục và cài đặt Internet, Email và User của hệ thống máy chủ ngân hàng. Còn có chị Ánh xin về PGD Đầm Sen làm vì bất đồng với GĐ của PGD.

D- Thứ tư, trong vài tuần làm việc tại PGD ĐBP, tôi đã phát hiện cách thức làm việc độc quyền tiếp thị khách hàng và về giao lại cho nhân viên bên dưới thực hiện theo sự chỉ đạo của ông Mạnh – GĐ, bản thân tôi chỉ được giao ngồi dịch mấy tài liệu về Hợp đồng nhập máy móc, Hồ sơ chứng từ của Công ty Gas Thành Tài mà ông Mạnh đã trình Hội đồng Tín dụng xét duyệt cho vay cả 110 tỷ đồng trong khi DN này đang vay nợ ngân hàng chồng chất khắp nơi và dây chuyền khi lập Hồ sơ xin vay khác với thực tế nhập từ nước khác với giá thấp hơn vài triệu USD mà ngân hàng không hề có biện pháp kiểm tra và đối chéo mục đích sử dụng vốn vay! Đã thế mà ông Mạnh lại đi vu khống và bôi nhọ đạo đức cá nhân tôi khi Lập Biên bản làm việc và yêu cầu tôi ký vào cùng với anh Phan Thanh Thiện là nhân viên Loan CSR với lý do là tôi dùng máy ĐTDD nhắn tin cho khách hàng mà Thiện đang trình Hội đồng tín dụng xin vay để lấy tiền hoa hồng 2% trong khi tôi không hề biết và chưa bao giờ gặp DN này bao giờ. Tôi không ngờ một người Giám đốc ngân hàng như ông Mạnh lại có việc làm sai trái và thiếu kiến thức pháp lý tối thiểu khi tự ý chỉ lập có 1 Biên bản duy nhất với 3 chữ ký hẳn hoi. Thậm chí, ông Mạnh đã cố tình thêm vào nội dung trong Biên bản hòng vu khống và báo cáo sai sự thật với Ban Lãnh đạo ngân hàng, khi vụ việc vở lỡ do ông Mạnh bị phát hiện là có sai sót do chỉ lập Biên bản làm việc có 1 bản duy nhất và do ông giữ nên đã đổ thừa là do ông Nguyễn duy Hưng chỉ đạo làm như thế!

E- Thứ năm, ông Tgđ Cao Văn Đức và bà Hà do không nắm rõ đầu đuôi câu chuyện với bằng chứng rõ ràng và chính xác mà chỉ nghe nói miệng đã vội kết luận tôi vi phạm Kỷ luật vì ông Mạnh đã copy Biên bản làm việc do tôi bị bắt ký vào và báo cáo vượt cấp cho HĐQT không thông qua Ban Điều hành nên làm sao mà 2 cấp Quản lý trực tiếp này biết được. Chính vì vậy, tôi không thể tin tưởng và làm việc được với cách điều hành và quản lý hoàn toàn dựa vào cảm tính – thiếu cơ sở thực tế và thông tin rõ ràng, chính xác minh bạch của Tgđ và Phòng HCNS, nên tôi đã không thể về ngân hàng làm việc và dự các buổi họp nhằm kiểm điểm và vu khống tư cách làm việc của cá nhân tôi. Tôi thiết nghĩ, họ cũng không đủ tư cách để có thể kết luận bất cứ gì về bản thân tôi cả vì bản thân những người quản lý này thiếu khả năng điều hành công việc ngân hàng và cũng không thể có kiến thức pháp lý cần thiết để xử lý công việc dù là trong nội bộ ngân hàng chứ chưa kể đến việc làm thế nào quản lý thu hồi nợ cho vay và quản lý tài sản thế chấp của ngân hàng!

Qua 5 nội dung đã trình bày như trên, tôi đề nghị HĐQT ngân hàng phải tiến hành ngay cuộc họp bất thường với sự có mặt đầy đủ của các Cổ đông sáng lập để xử lý cách điều hành tự tiện và phương thức quản lý tồi từ Ban Điều hành ngân hàng hiện tại và cũng để giải quyết trường hợp của tôi một cách êm thấm nhằm bảo vệ danh dự, uy tín và tư cách đạo đức của tôi cũng chính là vì quyền lợi của tôi mà cũng không muốn ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng cũng như các cổ đông góp vốn. Nay tôi có một số yêu cầu đối với Ban Lãnh đạo và HĐQT ngân hàng như sau:
+ TGD PHẢI CÓ BIỆN PHÁP KỶ LUẬT NẶNG VỚI CÔ TUYẾT NHUNG – NHÂN VIÊN BAN PHÁP CHẾ DO ĐÃ KHÔNG TUÂN THỦ SỰ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỰ Ý BỎ KHÔNG TIẾP TỤC CÔNG VIỆC TỪ CUỘC HỌP VỚI CÔNG TY AIA TRONG KHI GÚT LẠI HỢP ĐỒNG HỢP TÁC TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI!
+ XEM XÉT CÁCH THỨC LÀM VIỆC TỰ Ý HOÀN TOÀN THEO CẢM TÍNH VÀ KHÔNG KHOA HOC THỰC TIỄN VÀ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN BÀ NGUYỄN HOÀNG HÀ - TRUONG PHONG HàNH CHíNH kiêm Nhân sự.
+ PHẢI ĐIỀU TRA LÀM RÕ SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG TẠI PGD DIEN BIEN PHU VÀ CÓ PHẢI KHIỂN TRÁCH THẬT NẶNG VIỆC LÀM SAI TRÁI KHÔNG NẮM VỮNG CÁCH LẬP 1 VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ CỦA GIÁM ĐỐC PGD ĐBP MÀ TÔI KHÔNG HIỂU SAO LẠI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM LÀM PHỤ TRÁCH 1 PGD CỦA NGÂN HÀNG TRONG KHI KIẾN THỨC PHÁP LÝ CĂN BẢN NHƯ THẾ NÀY MÀ CŨNG KHÔNG NẮM! TỪ VIỆC LÀM SAI TRÁI CỦA ÔNG TRẦN HÙNG MẠNH VÀ BÀ NGUYỄN HOÀNG HÀ NHẰM VU KHỐNG, TUYÊN TRUYỀN VÀ BÔI NHỌ DANH DỰ CỦA TÔI - KHIẾN TÔI CÓ THỂ KHIẾU KIỆN RA TÒA ÁN HÀNH CHÍNH ĐỂ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG DANH DỰ VÀ QUYỀN CÔNG DÂN. KHI ĐÓ SẼ ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN UY TIN VÀ HÌNH ẢNH CỦA NGÂN HÀNG!
+ NGÂN HÀNG PHẢI XEM XÉT CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HAI CHO TÔI DO ĐÃ VI PHẠM HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHI CHẤM DỨT HĐLĐ VỚI TÔI TRƯỚC HẠN MÀ KHÔNG CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG VÀ ĐÃ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÀ KÊ KHAI TIỀN LƯƠNG CỦA TÔI VỚI CƠ QUAN THUẾ VÀ BHXH KHÔNG ĐÚNG. TÔI TÍNH TỪ NGÀY 1/9/2009 CHO ĐẾN KHI HĐLĐ NÀY TỰ ĐỘNG HẾT HẠN CHẤM DỨT VÀO NGÀY 17/5/2009 NHƯ VẬY CÒN LẠI 32 THÁNG VỚI MỨC LƯƠNG LÀ 6,239,000 X2 ĐỒNG/THÁNG = 12,478,000 ĐỒNG, GIÁ TRỊ THIỆT HẠI QUY ĐỒI LÀ 399,296,000 ĐỒNG. CHƯA KỂ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO BÔI NHỌ DANH DỰ CÁ NHÂN SẼ DO TÓA ÁN ĐỊNH ĐỌAT SAU NÀY!

Tôi sẽ cung cấp đầy đủ bằng chứng cho quý vị cũng như các cơ quan chức năng, báo chí truyền thông khi có yêu cầu qua gửi email hoặc photocopy giấy tờ pháp lý cần thiết. Biên bản này được Lập 3 bản với nội dung như nhau có đầy đủ chữ ký của tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm với những thông tin đã trình bày như trên có liên quan đến nội dung thông tin vi phạm từ ngân hàng.

Để mọi việc diễn ra tốt đẹp cho cả hai bên, tôi mong Ban Lãnh đạo Ngân hàng Thương Tín sớm giải quyết thỏa đáng nhằm đảm bảo danh dự, uy tín cá nhân tôi không bị tiếp tục tuyên truyền gây ảnh hưởng đến những công việc sau này của tôi và tôi cũng mong muốn Ban Lãnh đạo Ngân hàng cam kết đảm bảo vấn đề này sẽ không diễn ra hoặc sẽ không tái diễn và Ban Lãnh đạo sẽ có Thư Xác nhận đối với cá nhân tôi trong thời gian làm việc tại ngân hàng hoàn toàn đúng đắn và không có bất cứ việc gì ảnh hưởng đến uy tín, địa vị và công việc tương lai của tôi.

p. HCM, ngày 02 tháng 9 năm 2009
Người Khiếu kiện
HUỲNH VĂN NHIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *