Tôi đi thi tuyển vào Viettel >< ?

Lâu rồi không nói về chủ đề HRbranding, hôm nay nhân một ngày chủ nhật lạnh và ẩm ướt, tôi muốn mời bạn đọc một đoạn tâm sự của một chị đã từng đi thi tuyển dụng bên Viettel. Chúc các bạn sắp thi vào...