Xây dựng bản đồ chiến lược trong BSC (Tiếp)

Nối tiếp bài viết trước về quy trình xây dựng bản đồ chiến lược, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thức phát triển mục tiêu cho viễn cảnh quy trình nội bộ và học tập & phát triển. Đồng thời, bước cu...

Xây dựng bản đồ chiến lược trong BSC

"Bản đồ chiến lược (Strategy Map) là một phương pháp lập kế hoạch giúp tổ chức, doanh nghiệp hay công ty hình dung toàn bộ chiến lược của họ". Vậy bản đồ chiến lược chính là nhân tố quyết định đến sự...