BTL19 – Các biểu mẫu dùng trong BHXH

Đây là các biểu mẫu hiện hành dùng trong BHXH, mình thấy ở bên web www.bhxhtphcm.gov.vn. Chúc cả nhà vui! Biểu Mẫu Thu (25) - 02-XN/BHXH Đơn đề nghị xác nhận. - 06-TBH Hợp đồng đóng BHYT - 05-TBH Biê...