5 bất cập khi áp dụng hệ thống trả lương 3P

Không thể phủ nhận lương 3P là một phương pháp đổi mới với nhiều cải tiến phù hợp với thị trường hiện nay. Nhưng mọi thứ đều có tính tương đối và hệ thống lương 3P cũng tồn tại một số bất cập. Cùng B...