Làm việc 30h một tuần liệu có tăng được năng suất không?

Công ty mình làm việc từ 9h - 12h và từ 13h - 16h từ thứ 2 - 6. Tức là làm chính thức ở công ty có 6h, tuần làm việc 30h. Mình duy trì từ năm 2019 tới nay. Tiếc là hiếm thấy ai có thể trụ được sức ép của việc phải đạt đc hiệu suất hoà vốn (kết quả công việc quy đổi ra tiền = chi phí để duy trì nhân sự). Đa phần mọi người bị cuốn theo công việc cá nhân mà bỏ quên công việc công ty. Thực sự mình chưa chứng minh được giờ làm việc ít mà năng suất tăng. Mình chỉ thấy điều ngược lại, giờ làm việc ít thì hiệu suất giảm.

Có lẽ lý do mức lương 10 triệu và giờ làm việc 30h/ tuần thì không thể tìm ra đc người hiệu suất. Mà cũng có thể sản phẩm của mình và chiến lược cạnh tranh không phù hợp với cơ chế 30h / tuần.

One thought on “Làm việc 30h một tuần liệu có tăng được năng suất không?

  1. Nguyễn Hùng Cường 29.11.2023 at 07:10 - Reply

    Update 27/11/2023: Sau khi tăng lương và tăng giá dịch vụ thêm 15%, tôi bắt đầu tìm được một số bạn bắt đầu có năng suất tiệm cận với điểm hoà vốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *