Mối quan hệ giữa Lợi thế cạnh tranh (competitive advantage), Năng lực cốt lõi (core competencies) và Chìa khoá hiệu suất cốt yếu (Key Performance Indicator)

Trong tổ chức có những chiếc chìa khoá về hiệu suất cốt yếu (kpi). Nếu nắm giữ chìa khoá, tổ chức sẽ mở ra cánh cửa thay đổi vận mệnh của mình. Mỗi một tổ chức có key khác nhau. Việc tìm ra key sẽ giúp cho CEO trả lời được câu hỏi rất quan trọng: Điều gì quan trọng nhất với công ty.

Tự nhiên tôi lại nhớ đến 2 thuật ngữ: Lợi thế cạnh tranh và Năng lực cạnh tranh lõi.

- Lợi thế cạnh tranh có thể được mô tả như một cái gì đó, mà các công ty cạnh tranh không thể làm được, hoặc đó là thứ thuộc sở hữu của công ty mà các công ty đối thủ mong muốn có.
- Năng lực cạnh tranh cốt lõi là sự thành thạo khác biệt của công ty, không thể bắt chước bởi các đối thủ của nó.

Vậy có mối tương quan gì giữa:
- Lợi thế cạnh tranh (competitive advantage)
- Năng lực cốt lõi (core competencies)
- Chìa khoá hiệu suất cốt yếu (Key Performance Indicator)

Có lẽ CC dùng để miêu tả hành vi, KPI là thước đo hiệu quả, CA là biểu hiện bên ngoài của thứ tạo nên sự phát triển thần kỳ của công ty.

Ví dụ: Học viện Nhân sư - Đào tạo kỹ thuật Quản trị Nhân sự - Tái tạo, Hệ thống
- Lợi thế cạnh tranh: Có con người chăm sóc hỗ trợ khách hành tốt vượt mong đợi.
- Năng lực cốt lõi: Tính vì cộng đồng (Nhiệt tình, Trắc ẩn)
- Chìa khoá hiệu suất cốt yếu:
+ Tỷ lệ học viên đến lớp
+ Số lời khen của học viên

Nguyễn Hùng Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *