Cái gì cũng cho vào KPI thì chứng tỏ tổ chức đang dẫn sang một căn bệnh khác… bệnh KPI.

Khi đứng chia sẻ, mình thường hay khuyên anh chị em rằng chúng ta đừng vội kết luận đúng sai trong Quản trị nhân sự. Cùng một gốc lý thuyết nhưng triển khai ra sẽ có nhiều hướng. Từ các hướng đó mà thành các trường phái. Càng tìm hiểu thì tây cũng giống ta. Ví dụ như ảnh dưới đây là một trường phái.

Ở trường phái trong ảnh này họ thích đưa tất cả mọi thứ vào ngăn xếp. Không cần biết bao nhiêu % chỉ cần biết cứ vào khoảng này là được tứng ý điểm. Rồi số điểm lại rơi vào khoảng và ở khoảng đó thì được xếp loại: TB, Khá, Tốt, Xuất sắc. Mỗi loại xếp hạng thì được một cái giấy khen và 1 phần thưởng tương tự như nhau. Kiểu này mình thấy ở các đơn vị thuộc nhà nước nhiều. Thí dụ như cứ > 100 điểm là Xuất sắc. Rồi tất cả những người trên 100 đều có giấy khen và phần thưởng như nhau.

Học viên của mình cũng gửi cho mình mẫu bạn ý làm tương tự như vậy và hỏi xem làm như thế có đúng không? Như đã nói ở trên, mình chưa biết quan điểm, môi trường, lĩnh vực công ty của bạn nên không thể nói phù hợp hay không? Tuy nhiên mình thấy mẫu này không phù hợp với quan điểm và suy nghĩ của bản thân cho lắm.

Nguyên nhân là trong này vẫn còn cào bằng + trộn lẫn giữa kết quả công việc với thái độ làm việc, tuân thủ văn hóa. Dẫu biết đây là một "liệu pháp chữa bệnh", dù vậy, cái gì cũng cho vào KPI thì chứng tỏ tổ chức đang dẫn sang một căn bệnh khác... bệnh KPI.

One thought on “Cái gì cũng cho vào KPI thì chứng tỏ tổ chức đang dẫn sang một căn bệnh khác… bệnh KPI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *