Mẫu hợp đồng học việc, thử việc, học nghề

Nhân tiện các lớp Giải mã đang bước vào buổi cuối của module Tuyển và có đồng nghiệp hỏi, Cường xin gửi cả nhà mấy mẫu hợp đồng. Chúng ta có mấy loại hợp đồng:
- Hợp đồng học việc
- Hợp đồng thử việc
- Hợp đồng học nghề
- Hợp đồng đào tạo
- Hợp đồng dịch vụ lao động

5 loại này khác nhau, mong cả nhà cùng phân biệt.

Cường có 1 bài viết về nội dung: Học việc xong mới đến thử việc có được không ? ( http://blognhansu.net.vn/?p=16476 ).

Rất mong cả nhà cùng trao đổi về sự khác nhau giữa các loại hợp đồng này!

Link download:
- Hợp đồng học việc: https://goo.gl/aXMah9
- Hợp đồng dịch vụ lao động: NS - 21 - BM01 - Hop dong thue chuyen gia.doc
- Hợp đồng thời vụ: NS - 21 - BM01 - Hop dong thoi vu mau thuvienphapluat.doc
- Các hợp đồng khác: http://tailieunhansu.com/diendan/f570/mau-hop-dong-thu-viec-hoc-nghe-dao-tao-97667
- Hợp đồng thử việc
- Hợp đồng học nghề
- Hợp đồng đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *