Mẫu hợp đồng học việc, thử việc, học nghề

Nhân tiện các lớp Giải mã đang bước vào buổi cuối của module Tuyển và có đồng nghiệp hỏi, Cường xin gửi cả nhà mấy mẫu hợp đồng. Chúng ta có mấy loại hợp đồng: - Hợp đồng học việc - Hợp đồng thử việc...