2 sai lầm dẫn tới xây dựng KPI không thành công

Càng đọc càng thấy ngấm. Up về nhà lưu lại để sau đọc tiếp : )

1. Nhận thức về vai trò KPI

Hầu hết các doanh nghiệp chỉ hiểu KPI là công cụ đánh giá đơn thuần giúp xác lập và đo lường kết quả thực hiện của nhân viên vào cuối kỳ đánh giá. Trong khi, KPI có một vai trò to lớn hơn – công cụ quản trị chiến lược từ việc xác lập mục tiêu – theo dõi quá trình thực hiện – cảnh báo tiến độ - điều chỉnh mục tiêu kịp thời. Do đó, nếu hiểu KPI chỉ là mục tiêu cuối cùng thì hệ thống đánh giá sẽ được hiểu là MBO – Quản trị theo mục tiêu mà không còn là KPI nữa.

Lấy ví dụ minh họa cho xác lập mục tiêu của đơn thuần của công ty X: “Trong năm nay Phòng Kinh doanh thương mại bằng mọi giá cần tăng 20% doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái”. Khi nhìn vào mục tiêu này, có thể thấy công ty này đã quá cứng nhắc trong tầm chiến lược, không quan tâm đến việc phân tích khách hàng, thị trường cũng như việc đảm bảo tính bền vững trong phát triển: doanh thu đến từ tập khách hàng nào? Có cần mở rộng thị trường hay không? Các quy trình làm việc có cần thay đổi hay nguồn nhân lực cần những yêu cầu gì?...

2. Xây dựng KPI với quá nhiều quy trình chuẩn hóa trong thẻ điểm cân bằng

Đây là nguyên nhân thứ hai dẫn đến việc KPI không được triển khai thành công tại Doanh nghiệp Việt. Họ xác lập rất chặt chẽ quy trình giữa các đơn vị và cá nhân, trong khi lại không chú trọng xác lập hệ thống mục tiêu của các quy trình đó hoặc kết quả của các quy trình đó không đo lường được. Do đó, khó có thể đánh giá được kết quả công việc của nhân viên cũng như tổ chức đã đạt được gì. Và với cách thức xây dựng KPI như trên, hệ thống đánh giá sẽ giống như hệ thống đánh giá theo MBP – Quản trị theo quá trình, bị sai lệch so với mục tiêu ban đầu của Doanh nghiệp về KPI.

Nguồn: Nhân viên mới!

Lời bình:

1, Ý là KPI mà không có chỉ số trước và không có kế hoạch hành động thì KPI chưa hoàn chỉnh. KPI là công cụ của MBO sao ở đây lại nhận định: "nếu hiểu KPI chỉ là mục tiêu cuối cùng thì hệ thống đánh giá sẽ được hiểu là MBO – Quản trị theo mục tiêu mà không còn là KPI nữa."? MBO là quản trị theo mục tiêu và công cụ của nó là KPI.

2. Chỗ này khó hiểu. Tức là xây dựng quy trình và gắn mục tiêu với quy trình thì thành MBP? MBP - Quản trị theo quá trình thì công cụ của nó là Quy trình chứ nhỉ?

3. Phải chăng:
- Nếu KPI chỉ là các chỉ số cuối thì chỉ là công cụ của MBO
- Nếu KPI chỉ là các chỉ số dẫn đường (quá trình) thì chỉ là công cụ của MBP
Suy ra: KPI phải là tập hợp các chỉ số dẫn đường và chỉ số cuối. Như vậy KPI lúc này là công cụ kết hợp của MBO và MBP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *