[Khảo sát] Tỷ lệ quỹ lương / doanh thu công ty

Chào cả nhà!

Tiếp theo tỷ lệ NV nhân sự / số nhân viên ( https://goo.gl/t5PV9i ), Cường đang quan tâm đến tỷ lệ QUỸ LƯƠNG / DOANH THU. Tỷ lệ này khá hay để tính toán về CHI PHÍ LƯƠNG. Như các khảo sát khác, kc sẽ gửi lại kết quả và 1 số phân tích cho anh chị. Vì vậy anh chị nhớ để lại mail để Cường có thể gửi được.

Dưới đây là link khảo sát: https://goo.gl/czqhYw

Thanks

Kinhcan24's Blog | Nguyễn Hùng Cường | Nhân sự +

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *