Thông báo dừng đăng ký Off cách tuyển dụng KEY hiệu quả

Thân gửi anh chị và các bạn đăng ký,

Cho đến 16h00 ngày 7/3/2017, chúng ta đã có 417 đăng ký tham dự. Trong khi đó hội trường đăng ký chỉ có 200 ghế. Do số lượng kinh phí được tài trợ có hạn nên BTC không thể chuyển sang hội trường lớn hơn được nên sau khi bàn bạc thống nhất ở lần họp thứ 3, BTC đã quyết định làm thành 2 buổi Off. Buổi số 1 sẽ diễn ra như dự định với số lượng 200 thành viên và buổi số 2 với nội dung tương tự sẽ được tổ chức cho các thành viên còn lại.

Số lượng đăng ký vượt qua dự tính số lượng người tham gia cả 2 buổi Off. Chính vì vậy, BTC xin thông báo: Chúng ta sẽ dừng việc đăng ký Offline: "Cách thức tuyển dụng key hiệu quả" tại thời điểm này. Các anh chị đăng ký sau thời điểm 16h00 ngày 7/3/2017, BTC xin phép được cáo lỗi.

Những anh chị được tham gia buổi off1 sẽ nhận được mail và tin nhắn xác nhận tham dự. Các anh chị không nhận được mail và tin nhắn vui lòng đợi thông báo đến buổi off2.

Trân trọng!
BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *