Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH

Cuối năm đọc bài này để lên kế hoạch chuẩn bị cho năm sau. Hình này rất thời sự và được lượm lặt trên facebook kế toán.

Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH

I. BÁO CÁO CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

II. CÁC HỒ SƠ KIỂM TRA
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản chính và 06 bản sao)
2. Hợp đồng lao động ( https://goo.gl/acLeCx )
3. Giấy phép lao động (nếu sử dụng lao động người nước ngoài) ( https://goo.gl/UrRNRg )
4. Khai trình tình hình sử dụng lao động, báo cáo tăng, giảm lao động ( https://goo.gl/glfJmr )
5. Hồ sơ Bảo hiểm xã hội, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
6. Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân. ( https://goo.gl/HAH91N )
7. Hồ sơ thang, bảng lương của doanh nghiệp. ( https://goo.gl/M5Uf1Shttps://goo.gl/sUOQCb, https://goo.gl/CJgQam )
8. Danh sách ký nhận tiền lương hàng tháng của công nhân. ( https://goo.gl/CH7riu )
9. Bảng chấm công của doanh nghiệp
10. Quy chế trả lương trả thưởng ( https://goo.gl/X4LLlN )
11. Nội quy lao động ( https://goo.gl/X4LLlN )
12. Thỏa ước lao động tập thể ( https://goo.gl/X4LLlN, https://goo.gl/oI1fbA )
13. Hồ sơ khám sức khỏe cho người lao động
14. Báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ LĐTBXH; Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ.
15. Hồ sơ đo kiểm môi trường lao động.
16. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (trang bị phương tiện, sổ theo dõi cấp phát, chủng loại và số lượng phương tiện bảo vệ cá nhân đã cấp phát).
17. Công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động (số người được huấn luyện, số người được cấp thẻ).
18. Kế hoạch bảo hộ lao động.
19. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động cho các máy, niêm yết nội quy tại nơi làm việc.
20. Hồ sơ đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động.
21. Sổ theo dõi, lý lịch máy móc thiết bị.
22. Chứng từ nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn. ( https://goo.gl/HQOfnK )
23. Các quy định về dạy nghề.
24. Các văn bản quy định khác của doanh nghiệp. ( https://goo.gl/AnBTUJ )

III. KIỂM TRA VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Hồ sơ chứng từ về BHXH: Hồ sơ thu, nộp BHXH, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. ( https://goo.gl/BoIKDT )

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 60/2013/NĐ-CP
Thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ, biên bản đối thoại định kỳ, biên bản hội nghị người lao động.

V. LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG:
Theo quy định tại khoản 2 điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội. ( https://goo.gl/IgUXJ1 )

VI. Công tác an toàn lao động, quy định cấp phép xây dựng sửa chữa nhà.

Tàm tạm thế đã. Cách tiếp thanh tra như thế nào, thân mời cả nhà cùng đọc các bài viết có liên quan ở dưới. Ai chưa có đủ bộ thì lên kế hoạch cho năm sau hoàn thành đi. Tiện thể cả nhà đọc luôn 2 bài mà tôi thấy rất liên quan này nữa:
- 8 công việc của Nhân sự cần làm tại doanh nghiệp mới thành lập ( https://goo.gl/i9sWRS )
- Niên giám luật lao động 2017 – lịch báo cáo cho cơ quan quản lý lao động ( https://goo.gl/tFpM1s )

One thought on “Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH

  1. Pingback: Công ty cần chuẩn bị gì khi cơ quan BHXH thanh tra, kiểm tra | Blog quản trị Nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *