Cuối năm mọi người nhận được nhiều công văn của cơ quan nhà nước không ?

Năm hết, đến kỳ phải báo cáo kết quả. Nhà nhà người người thi nhau chạy số cho đủ chỉ tiêu lĩnh thưởng. Mọi người có ai nhận được nhiều công văn kiểu như thế này không ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *