Kế toán, nhân sự lưu ý khi làm 2 bảng lương cho năm 2016

Tin này muộn quá từ lúc Thuế ra công văn đến giờ. Nhưng biết còn hơn không. Mọi người lưu ý đọc công văn này: Công văn số Số: 768/TCT-TNCN - V/v Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế ( http://goo.gl/P5Ad3e ). Trong công văn này có cái lộ trình để nâng cấp phối hợp giữa BHXH và Thuế. Cụ thể:

Kế hoạch triển khai phần mềm - phối hợp online:
- Năm 2015: Cơ quan thuế Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) xây dựng quy trình cấp, sử dụng mã số thuế trong việc quản lý thu thuế và thu các khoản BHXH bắt buộc đối với tất cả các tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH (sau khi BHXH Việt Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc sử dụng mã số thuế do cơ quan thuế cấp).
- Năm 2016: Phối hợp với BHXH Việt Nam thực hiện khảo sát hệ thống và cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam để xây dựng Đề cương nâng cấp hệ thống đáp ứng kết nối, trao đổi thông tin tự động với BHXH Việt Nam và cấp mã số thuế cho đơn vị nộp BHXH. Triển khai nâng cấp hệ thống phần mềm.

Phối hợp offline - thực hiện hàng năm:
- Sau khi thuế lên kế hoạch thanh tra sẽ cung cấp danh sách công ty cho BHXH: Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm đã được duyệt trong vòng 10 ngày cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập phải thanh tra, kiểm tra cho cơ quan BHXH Việt Nam.
- Khi tiến hành thanh tra, thuế sẽ tiến hành thanh tra cả mảng BHXH sau đó báo lại cho họ: Đưa nội dung trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra, thanh tra thuế. Cung cấp cho cơ quan BHXH Việt Nam tình hình trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế thực hiện.

Như vậy, thuế bây giờ không chỉ thanh tra thuế mà còn cả BHXH nữa. >> Câu hỏi đặt ra là: Thuế đã thanh tra BHXH rồi thì BHXH có được thanh tra nữa không ? Tôi nghĩ chắc bây giờ đã đi thanh tra công ty nào thì họ sẽ đi cả đoàn.

Vậy là thôi hết lách thuế, lách BHXH : Một phần chi phí "Hợp lý" nay gọi là chi phí được trừ là tiền lương của nhân viên được kế toán sử dụng như một công cụ cứu cánh cho các khoản chi phí không có hóa đơn bằng cách nâng cao số tiền lương cho nhân viên. Trong khi đó công tác nhân sự, nộp BẢO HIỂM cho người lao động hầu hết lại sử dụng bảng lương tối thiểu để đóng BẢO HIỂM.

Sẽ thật sự nguy hiểm nếu có sự so sánh giữa 2 cơ quan, khi đó toàn bộ số tiền chênh lệch được KẾ TOÁN coi như khoản chi phí hợp lý "tiền lương" sẽ bị truy thu do lúc này khoản chi phí đó là BẤT HỢP LÝ, hoặc cơ quan BẢO HIỂM sẽ truy thu BẢO HIỂM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *