Bộ quy trình ISO của 1 công ty tư vấn, triển khai xây dựng

Tình cờ trên mạng tôi tìm được Bộ quy trình ISO của 1 công ty tư vấn, triển khai xây dựng. Chắc nó hữu dụng cho 1 số anh chị trong ngành nên tôi up lên đây. Để tải về có 3 cách:

1. Free hoàn toàn bằng cách click vào từng link tài liệu 1. Khi click vào nó sẽ hiện ra link adf . ly. Mọi người cứ chờ vài giây là hệ thống sẽ tự động đưa đến Hrshare. Vui lòng đăng nhập tài khoản của mình để tải về.
2. Hoặc tải nhanh bằng cách ủng hộ Cường 1 vài trăm đồng photo tài liệu thông qua link: http://goo.gl/k2RWXg
3. Hoặc download bộ tài liệu thông qua nhận update khi ủng hộ đĩa CD tài liệu: http://blognhansu.net/tai-lieu-ve-nhan-su/

Quy trình ISO

QT16-VPP

BM01VPP Giấy đề nghị VPP tháng
BM02VPP Thẻ kho VPP
BM03VPP Giấy đề nghị VPP đột xuất
BM04VPP Sổ theo dõi VPP

QT15-Quy trình cấp phát đồng phục công ty

BM01A-QT15 Phiếu yêu cầu cấp phát đồng phục
BM01B-QT15 Phiếu yêu cầu cấp phát đồ BHLĐD
BM02-QT15 Biên bản bàn giao
BM03-QT15 Danh sách công nhân mới
BM04-QT15 Tổng hợp cấp phát BHLĐ trong tháng

QT14-Quy trình xin nghỉ việc

BM01-QT14 Đơn xin nghỉ việc
BM02-QT14 Biên bản bàn giao công việc
BM03-QT14 Biên bản bàn giao tài liệu, hồ sơ
BM04-QT14 Biên bản bàn giao tài sản công cụ
BM05-QT14 Bảng cam kết thôi việc
BM06-QT14 Thư giải quyết chế độ nghỉ việc
BM07A-QT14 Quyết định chấm dứt thử việc
BM07B-QT14 Quyết định chấm dứt HDLD

QT13-Quy trình xin nghỉ phép, nghỉ ốm và nghỉ không lương

BM01-QT13 Đơn xin phép
BM02-QT13 Sổ theo dõi ngày nghỉ
BM03-QT13 Bảng tổng kết ngày phép trong năm

QT12-Quy trình quản lý thiết bị đo lường

BM01-QT12 Danh mục thiết bị kiểm tra
BM02-QT12 Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra
BM03-QT12 Biên bản bàn giao thiết bị kiểm tra đã được hiệu chuẩn
BM04-QT12 Phiếu báo thiết bị đo lường không chính xác
BM05-QT12 Hồ sơ truyền chuẩn thước đo
BM06-QT12 Hồ sơ truyền chuẩn cân

QT11-Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

BM01-QT11 Báo cáo sự cố kỹ thuật
BM02-QT11 Sổ thống kê sự cố kỹ thuật

QT10-Quy trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình

BM01-QT10 Danh mục kiểm tra công tác đập phá tháo dỡ
BM02-QT10 Danh mục kiểm tra công tác đất
BM03-QT10 Danh mục kiểm tra công tác coppha
BM04-QT10 Danh mục kiểm tra công tác cốt thép
BM05-QT10 Danh mục kiểm tra công tác bêtông
BM06-QT10 Danh mục kiểm tra công tác xây
BM07-QT10 Danh mục kiểm tra công tác tô
BM08-QT10 Danh mục kiểm tra công tác ốp gạch tường
BM09-QT10 Danh mục kiểm tra công tác lát gạch nền
BM10-QT10 Danh mục kiểm tra công tác vách ngăn
BM12a-QT10 Danh mục kiểm tra công tác kèo mái, bu lông, đinh tán
BM12b-QT10 Danh mục kiểm tra công tác kèo mái bằng cách hàn
BM12c-QT10 Danh mục kiểm tra công tác lắp đặt kèo mái
BM13-QT10 Danh mục kiểm tra công tác lợp mái
BM14-QT10 Danh mục kiểm tra công tác lắp điện chiếu sáng
BM15-QT10 Danh mục kiểm tra lắp ống thoát nước
BM16-QT10 Danh mục kiểm tra thiết bị thông giá và điều hòa không khí
BM17-QT10 Danh mục kiểm tra công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh

QT9-Quy trình bảo trì máy móc thiết bị

BM01-QT09 Danh sách máy móc thiết bị
BM02-QT09 Lý lịch máy
BM03-QT09 Kế hoạch bảo dưỡng và kiểm tra máy hàng năm
BM04-QT09 Kế hoạch bảo dưỡng và kiểm tra máy hàng tháng
Bảng ký hiệu công tác sửa chữa máy móc

QT8-Quy trình lập kế hoạch chất lượng công trình

BM01-QT08 Kế hoạch chất lượng công trình
BM02-QT08 Thông tin tổng quát về hợp đồng và các đối tác
BM03-QT08 Mô tả ngắn gọn công trình
BM04-QT08 Sơ đồ tổ chức công trình
BM05-QT08 Danh mục các tài liệu và bản vẽ
BM06-QT08 Dự trù khối lượng vật tư chính
BM07-QT08 Tiến độ thi công
BM08-QT08 Tiến độ cung ứng vật tư chính
BM09-QT08 Tiến độ cung ứng thiết bị chính
BM10-QT08 Tiến độ cung cấp dịch vụ thầu phụ
BM11-QT08 Danh mục vật tư cần chứng nhận
BM12-QT08 Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu
BM13-QT08 Danh mục kiểm tra công tác chuẩn bị
BM14-QT08 Biên bản giao nhận mặt bằng
BM15-QT08 Sổ ký nhận tài liệu và bản vẽ
BM16-QT08 Sổ theo dõi công văn đến và đi
BM17-QT08 Phiếu chuyển giao tài liệu
BM18-QT08 Phiếu phỏng vấn sơ lược dành cho thầu phụ
BM19-QT08 Phiếu đánh giá nhà thầu phụ thi công
BM20-QT08 Danh sách nhà thầu phụ thi công được phê duyệt
BM21-QT08 Hợp đồng giao khoán nội bộ
BM22-QT08 Giấy đề nghị tạm ứng (dành riêng cho nhà thầu phụ)
BM23-QT08 Giấy đề nghị quyết toán (dành cho nhà thầu phụ)
BM24-QT08 Biên bản đề nghị phạt nhà thầu
BM25-QT08 Phiếu xem xét các sửa đổi, phát sinh
BM26-QT08 Sổ theo dõi các thay đổi và phát sinh
BM27-QT08 Cam kết tuân thủ nội quy ATLĐ
BM28-QT08 Theo dõi tiến độ thi công
BM29-QT08 Phiếu thông báo nhắc nhở (v/v thực hiện tiến độ công việc)
BM30-QT08 Phiếu thông báo nhắc nhở (v/v thực hiện han mức vât tư thi công)
BM31A-QT08 Bìa nhật ký công trình
BM31B-QT08 Nhật ký công trình (phần nội dung)
BM32-QT08 Báo cáo nhanh của giám sát
BM33-QT08 Báo cáo công tác
BM34-QT08 Phiếu trình
BM35-QT08 Biên bản họp với bên A
BM36-QT08 Biên bản nghiệm thu từng phần
BM37-QT08 Biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình
BM38A-QT08 Bìa nhật ký công trình (ép cọc)
BM38B-QT08 Nhật ký ép cọc
BM39-QT08 Biên bản kiểm tra và nghiệm thu khối lượng hoàn thành
BM40-QT08 Bảng tính khối lượng
BM41-QT08 Bảng thanh toán giá trị khối lượng
BM42-QT08 Thông báo mời nghiệm thu kiểm tra

QT7-Quy trình mua hàng, quản lý nhà cung cấp

BM01-QT07 Danh sách nhà cung cấp tổng hợp
BM02-QT07 Phiếu đánh giá nhà cung cấp
BM03-QT07 Danh sách nhà cung cấp vật tư và gia công công trình được chấp nhận
BM04-QT07 Sổ theo dõi nhà cung cấp
BM05-QT07 Phiếu đề xuất vật tư
BM06-QT07 Đơn đặt hàng
BM07-QT07 Biên bản kiểm tra vật tư
BM08-QT07 Thẻ kho
BM09-QT07 Báo cáo xuất nhập tồn vật tư
BM10-QT07 Biên bản kiểm kê kho định kỳ
BM11-QT07 Phiếu yêu cầu xuất vật tư
BM12-QT07 Sổ giao nhận vật tư
TC01-Bảng tiêu chuẩn nhà cung cấp

QT6-Quy trình liên quan đến khách hàng

BM01-QT06 Tiep nhan thong tin khach hang
BM02-QT06 Tiep xu ly yeu cau khach hang
BM03-QT06 So theo doi cham soc khach hang
BM04-QT06 Phieu khao sat y kien cua khach hang
BM05-QT06 Mẫu bìa tư vấn thiết kế
BM06-QT06 Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế
BM07-QT06 Mẫu hợp đồng thi công ép tĩnh cọc
BM08-QT06 Mẫu hợp đồng thi công phần thô
BM09-QT06 Mẫu phụ lục vật liêu

QT5-Quy trình quản lý nhân sự

BM01-QT05 Phieu yeu cau tuyen dung
BM02-QT05 Thong tin ung vien
BM03A-QT05 Bang danh gia sau thoi gian thu viec (dành cho cấp nhân viên trở lên)
BM03B-QT05 Phieu nhan xet thu viec (dành cho công nhân)
BM04-QT05 Phieu theo doi dao tao
BM05-QT05 Ke hoach dao tao
BM06-QT05 Phieu cong tac chuyen mon
BM07A-QT05 Bang danh gia nhan vien (dành cho nhân viên)
BM07B-QT05 Bang danh gia nhan vien (dành cho Phó và trưởng phòng trở lên)
BM07C-QT05 Bang danh gia cong nhan
BM08-QT05 Bang tong ket danh gia nhan vien
BM09-QT05 Danh sach lop hoc

QT4-Quy trình trao đổi thông tin và họp xem xét

BM01-QT04 Thong bao moi hop
BM02-QT04 Bao cao tinh hinh hoat dong
BM03-QT04 Bien ban hop
BM04-QT04 Bao cao nhan thuc cuoc hop

QT3-Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

BM01-QT03 Ke hoach danh gia chat luong noi bo
BM02-QT03 Bao cao tom tat ket qua danh gia chat luong noi bo

QT2-Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa

BM01-QT02 Phieu CAR
BM02-QT02 So theo doi phieu CAR

QT1-Qui trình quản lý tài liệu và hồ sơ
BM01-QT01 Yêu cầu tài liệu
BM02-QT01 Theo dõi sửa đổi tài liệu
BM03-QT01 Danh mục tài liệu nội bộ
BM04-QT01 Danh mục tài liệu bên ngoài
BM05-QT01 Danh sách phân phối tài liệu
BM06-QT01 Danh mục hồ sơ lưu
BM07-QT01 Sổ cho mượn hồ sơ, tài liệu

Biểu mẫu các quy trình

Ban cam ket su dung dong phuc. BHLD
Bao cao tinh hinh thuc hien cong viec
Bien ban xu ly vi pham
Don xin nghi phep
Phieu de xuat vat tu
Phieu giao viec
Phieu trinh
Phieu yeu cau cap phat dong phuc
Phieu yeu cau tai lieu
Thong tin ung vien

Trong một số trường hợp, có thể bạn sẽ không tải tài liệu được do tên tài liệu dài quá. Bạn vui lòng để lại comment hoặc liên hệ với BQT nếu link tải bị lỗi để nhận được link tải mới.

33 thoughts on “Bộ quy trình ISO của 1 công ty tư vấn, triển khai xây dựng

 1. Hiện tại mình không cách nào tải được bộ quy trình Bộ quy trình ISO của 1 công ty tư vấn, triển khai xây dựng nếu có bộ iso vê công ty thi công xây dưng cơ điện thì quá tốt

 2. Nguyễn Văn Minh 10.09.2016 at 14:04 - Reply

  Dear Cường
  Hiện tải mình vẫn không sao tải về được có thể gửi cho mình qua mail. [email protected] nếu mất phí cứ gửi tài khoàn mình chuyển qua hay car điện thoại cũng dc.
  Cám ơn

 3. Nguyễn Thị Hoa Phượng 31.05.2017 at 08:40 - Reply

  Vui lòng cho mình xin bộ quy trình iso của công ty xây dựng cơ điện, mình tải không được từ trang này, mail mình: [email protected]

 4. Phạm Tri Thức 26.08.2017 at 22:42 - Reply

  Mình là công ty tư vấn xây dựng, mình xin bộ quy trình của công ty tư vấn. Nếu có mất phí xin hãy trao đổi, nếu mất phí mình sẽ gửi. Mail mình: [email protected]

 5. Vô tình tìm được trang WEb này rất bổ ích. Cảm ơn MR Cường đã xây dựng.
  Mình đang cần bộ Bộ quy trình ISO của 1 công ty tư vấn, triển khai xây dựng thì cần mua bán như thế nào ? Mail [email protected]

 6. Nguyễn Văn Hà 07.02.2018 at 16:39 - Reply

  Chào Cường,

  Có thể gửi cho mình bộ quy trình để tham khảo được không, Cảm ơn Cường.

 7. Huyền Thư 16.10.2018 at 10:44 - Reply

  Anh Cường gửi giúp em bộ tài liệu vào mail với ạ. Em đang cần để áp dụng cho công ty Công nghệ phần mềm ạ. Em cảm ơn anh

 8. Công ty mình đang làm báo cáo về iso, Anh Cường gửi giúp em bộ tài liệu vào mail với ạ. Em đang cần để áp dụng cho công ty Công nghệ phần mềm ạ. Em cảm ơn anh

 9. Công ty mình ở Đà Nẵng, đang làm Quy trình ISO để quản lý, điều hành Cty cho chuyên nghiệp, Anh Cường gửi giúp em bộ tài liệu vào mail với ạ. Em đang cần để áp dụng cho công ty. Em cảm ơn anh. [email protected]

 10. Nguyễn Hoàng Yến 16.07.2022 at 09:25 - Reply

  Anh Cường gửi giúp em bộ tài liệu vào mail với ạ. Em đang cần để áp dụng cho công ty xây dựng ạ. Em cảm ơn anh.

 11. Công ty mình ở TPHCM, đang làm Quy trình ISO để quản lý, điều hành Cty cho chuyên nghiệp, Anh Cường gửi giúp mình bộ tài liệu vào mail [email protected]. Cảm ơn nhiều !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *