Công việc của sinh viên mới ra trường bằng giỏi

Thực tế là đây. Đúng là thứ mình đang cảm nhận. Một sinh viên mới ra trường thì vẫn là một sinh viên mới ra trường.

2 thoughts on “Công việc của sinh viên mới ra trường bằng giỏi

  1. sua may lanh 24.05.2014 at 10:07 - Reply

    Herher bác mô tả hơi quá, công việc này của lao công mà. Chỉ bị sai rót nước, bưng trà thoy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *