Nơi tiền lương bắt đầu …

Cuối năm, mời cả nhà thư giãn với clip hài cover từ bài Nơi tình yêu bắt đầu. Clip mang tên : Nơi tiền lương bắt đầu. :)

[youtube="https://www.youtube.com/watch?v=hBvkAZ-VqFo"]

Nơi tiền lương bắt đầu

Đây là kênh youtube Nhân sự, được phát từ http://blognhansu.net

Nơi tình tiền lương bắt đâu ( Nơi tình yêu bắt đầu phiên bảng ngọng Vietcombank ).
Sáng Tác : Tiến Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *