Sự cố và nguyên nhân Blog bị vô hiệu hóa

Sáng nay, khi mở blog ra thì tôi thấy không thể nào vào được. Nó luôn báo rằng Blog đã bị vô hiệu hóa. Lúc ấy tôi cũng bất ngờ và không biết làm gì thì tự dưng tôi vào được khu vực viết bài. Và tôi nhận được dòng tin nhắn sau:

This blog has been deactivated because we believe it does not comply with the WordPress.com Terms of Service or advertising policy.

If your blog is designed to promote affiliate links, get rich quick programs, banner ads, consists solely or mostly of duplicate or automatically generated material, or is part of a search engine marketing campaign, WordPress.com is not the place for you. Please use the Export feature to move your content to a more appropriate hosting service.

Occasionally we make mistakes. If you believe we have misclassified your blog, please click here to contact us as soon as possible so we can fix the problem.

Dịch ra là: Blog này đã bị vô hiệu hoá bởi vì chúng tôi tin rằng nó không phù hợp với các Điều khoản Dịch vụ WordPress.com của hoặc chính sách quảng cáo.

Nếu blog của bạn được thiết kế để thúc đẩy liên kết liên kết, có được chương trình làm giàu nhanh chóng, quảng cáo banner, bao gồm chỉ dùng hoặc chủ yếu là vật liệu trùng lặp hoặc tự động tạo ra, hoặc là một phần của chiến dịch tiếp thị công cụ tìm kiếm, WordPress.com không phải là nơi cho bạn. Xin vui lòng sử dụng tính năng xuất khẩu để di chuyển nội dung của bạn đến một dịch vụ lưu trữ thích hợp hơn.

Thỉnh thoảng chúng tôi phạm sai lầm. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã phân loại sai blog của bạn, xin vui lòng bấm vào đây để liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng ta có thể sửa chữa vấn đề.

Tôi thấy blog của mình không vi phạm điều gì. Và thế là tôi liền viết mail bên wordpress. Sau một ngày dài (đêm của họ là ngày của mình) thì đến bây giờ tôi nhận được mail trả lời:

Hi,

Our apologies. The system should not have done that.

We have removed the warning in your dashboard and sincerely apologize for any inconvenience it may have caused.

Dịch ra là: Hi,

Lời xin lỗi của chúng tôi. Hệ thống này không nên làm điều đó.

Chúng tôi đã gỡ bỏ các cảnh báo trong bảng điều khiển của bạn và chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào có thể gây ra.

Vậy là blog của tôi lại được mở lại. Có một điều lạ là sao hệ thống lại khóa blog này của tôi lại? Nguyên nhân thì có nhiều nhưng tôi nghĩ chắc có một ai đó đã gửi mail báo cáo cho bên wordpress. Và bên đó không cần biết (mà cũng có thể họ không biết tiếng Việt) lập tức khóa. Sau khi khóa xong nếu chủ nhân kêu oan thì lại mở ra.

Nhân đây tôi xin gửi lời tới ACE nào không thích tôi do tôi có hành động nào đó làm ACE không vừa ý thì đại xá cho tôi. Tôi thực không có ý gì xấu cả.

Đây gọi là họa vô đơn chí. HR chỉ đi hót rác thôi mà cũng bị đâm.

À, ACE ở Hà Nội chú ý nhé, chúng ta có lịch off như sau:
- Tối nay 15/11 : Off Hr sách
- 2h chiều thứ 7 ngày 19/11: kick off Hr Chứng khoán tài chính
- 3h30 chiều thứ 7 ngày 19/11: Offline tuyển dụng HR Bank
Nhà mình có ai làm trong các lĩnh vực phù hợp thì đăng ký tham dự cho Cường (mail: [email protected] ) nhé.

Thanks!

5 thoughts on “Sự cố và nguyên nhân Blog bị vô hiệu hóa

  1. Khách (bạn nên để tên của bạn nhé) 16.11.2011 at 13:59 - Reply

    Cũng có thể blog bạn đăng tải 1 số bài viết mà không được phép copy, hoặc hình ảnh nào đó.
    Chứ 1 người report, wordpress sẽ không locked. Mình nghĩ thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *