Sự cố và nguyên nhân Blog bị vô hiệu hóa

Sáng nay, khi mở blog ra thì tôi thấy không thể nào vào được. Nó luôn báo rằng Blog đã bị vô hiệu hóa. Lúc ấy tôi cũng bất ngờ và không biết làm gì thì tự dưng tôi vào được khu vực viết bài. Và tôi n...