Phong thủy và nhân sự …

Tôi nghĩ rằng nếu ai đã đi làm và quan tâm đến công danh sự nghiệp thường sẽ quan tâm đến phong thủy không ít thì nhiều. Và nếu bạn làm nhân sự, bạn biết về cái đó (phong thủy) thì cũng là 1 lợi thế. Vậy còn chờ gì nữa sao bạn không nghiên cứu 1 chút. Nhớ lại hồi tôi mới vào công ty, tôi đã bỏ hẳn 1 ngày chỉ để nghiên cứu tuổi của các sếp. Cũng có nhiều điều thú vị.

Vì là blog chuyên nói về nhân sự nên tôi chỉ post lên đây những thứ liên quan đến công việc và nhân sự :
- Hướng ngồi làm việc
- Cách bày đồ đạc trên bàn làm việc
- Tuổi tác

Chúc các bạn tìm được hướng ngồi và tướng phù hợp với mình!

1. Hướng đặt bàn làm việc:

Hướng đặt bàn làm việc tức là góc đặt bàn làm việc. Ngồi chính Đông = đặt bàn làm việc ở góc chính Đông trong căn phòng. Chỉ áp dụng cho giới tính nam khi tính hướng nhìn. Còn chỗ đặt bàn thì cả 2 giới tính đều áp dụng được.

Tuổi Tý: Cầm tinh con Chuột
- Giáp tý ( - 1984) hải trung kim (vàng dưới biển)
- Mậu Tý (1948 - 2008) tích lịch hoả (lửa sấm chớp), cung Càn.
- Canh Tý (1960 - 2020) bích thượng thổ (đất vách), cung Càn.
- Nhâm Tý (1972 - 2032) tang đố mộc (cây dâu), cung Chấn.
Đặt bàn làm việc:
- Người sinh năm Giáp Tý:
- Người sinh năm Mậu Tý: ngồi chính Bắc; bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Tây Bắc là tốt nhất, sau đó là hướng Tây Nam, Tây, Đông Bắc.
- Người sinh năm Canh Tý: ngồi chính Đông, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.
- Người sinh năm Nhâm Tý: ngồi đông Nam, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.

Tuổi Sửu: Cầm tinh con Trâu
- Tân Sửu (1961 - 2021) bích thượng thổ (đất trên vách) cung Đoài.
- Kỷ Sửu (1949 - 2009) tích lịch hoả (lửa sấm chớp) cung Đoài.
- Đinh Sửu (1977) giang hà thuỷ (nước trên trời) cung Ly.
- Ất Sửu (1985) hải trung kim (vàng dưới biển) cung Tốn.
- Quý Sửu (1973) tang đố mộc (cây dâu) cung Tốn.
Đặt bàn làm việc:
- Sinh năm ất Sửu: ngồi đông Nam.
- Sinh năm Đinh Sửu: ngồi chính Tây, kê bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, Sau đó là hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc.
- Sinh năm Kỷ Sửu: ngồi chính Bắc, bàn làm việc kê ngồi sao cho mặt hướng về hướng Tây là tốt nhất, sau đó là Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.
- Sinh năm Tân Sửu: ngồi chính đông, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.
- Sinh năm Quý Sửu: ngồi chính Nam, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.

Tuổi Dần: Cầm tinh con Hổ
- Giáp Dần (1974) đại khê thuỷ (nước khe lớn) cung Cấn.
- Nhâm Dần (1962) bạch lạp kim (chân nến vàng) cung Cấn.
- Mậu Dần (1998)thành đầu thổ (đất đầu tường) cung Khảm.
- Bính Dần (1986) lư trung hoả (lửa trong lò) cung Khảm.
- Canh Dần (1950 - 2010) tùng bá mộc (cây thông, cây bách) cung Cấn.
Đặt bàn làm việc
- Sinh năm Giáp Dần: ngồi Đông Nam, bàn làm việc ngồi mặt quay về hướng Tây Nam là tốt nhất, sau đó là các hướng Tây Bắc, Tây và Đông Bắc.
- Sinh năm Bính Dần: ngồi chính Tây
- Sinh năm Mậu Dần: ngồi chính Đông.
- Sinh năm Canh Dần: ngồi chính Đông , kê bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, Sau đó là hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc.
- Sinh năm Nhâm Dần: ngồi chính Nam, kê bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, Sau đó là hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc.

Tuổi Mão: Cầm tinh con Mèo
- Quý Mão (1963 - 2033) kim bạch kim (vàng bạch kim) cung Ly.
- ất Mão (1975) đại khê thuỷ (nước khe lớn) cung Ly.
- Đinh Mão (1987) lư trung hoả (lửa trong lò) cung Cấn.
- Kỷ Mão (1999) thành đầu thổ (đất đầu tường) cung Khôn.
- Tân Mão (1951) tùng bá mộc (cây thông, cây bách) cung Ly.
Đặt bàn làm việc
- Sinh năm ất Mão: ngồi Đông Nam, bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Tây Bắc là tốt nhất, sau đó là hướng Tây Nam, Tây, Đông Bắc.
- Sinh năm Đinh Mão: ngồi Tây Nam.
- Sinh năm Kỷ Mão: ngồi chính Bắc.
- Sinh năm Tân Mão: ngồi chính Đông, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.
- Sinh năm Quý Mão: ngồi chính Nam, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.

Tuổi Thìn: Cầm tinh con Rồng
- Nhâm Thìn (1952 - 2012) trường lưu thuỷ (nước chảy dài) cung Khảm.
- Giáp Thìn (1964 - 2024) phúc đăng hoả (lửa đèn nhỏ) cung Tốn.
- Bính Thìn (1976) sa trung thổ (đất pha cát) cung Khảm.
- Canh Thìn (1940 - 2000) bạch lạp kim (chân nến vàng) cung Chấn.
- Mậu Thìn (1988) đại lâm mộc (cây rừng lớn) cung đoài.
Đặt bàn làm việc
- Sinh năm Giáp Thìn: ngồi chính Đông, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.
- Sinh năm Bính Thìn: ngồi chính Bắc, bàn làm việc kê ngồi sao cho mặt hướng về hướng Tây là tốt nhất, sau đó là Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.
- Sinh năm Mậu Thìn: ngồi chính Tây.
- Sinh năm Canh Thìn: ngồi Đông Nam.
- Sinh năm Nhâm thìn: ngồi chính Nam, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.

Tuổi Tỵ: Cầm tinh con Rắn
- ất Tỵ (1965-2025) phúc đăng hoả (lửa đèn nhỏ) cung đoài.
- Đinh Tỵ (1977) sa trung thổ (đất pha cát) cung Khôn.
- Kỷ Tỵ (1989) đại lâm mộc (cây rừng lớn) cung Càn.
- Tân Tỵ (2001) bạch lạp kim (chân nến vàng) cung Tốn.
- Quý Tỵ (1953-2013) trường lưu thuỷ (nước chảy dài) cung Khôn.
Đặt bàn làm việc
- Sinh năm Đinh Tỵ: ngồi chính Tây, kê bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, Sau đó là hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc.
- Sinh năm Kỷ Tỵ: ngồi chính Bắc
- Sinh năm Tân Tỵ: ngồi chính Nam
- Sinh năm Quý Tỵ: ngồi chính Nam, kê bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, Sau đó là hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc.
- Sinh năm ất Tỵ: ngồi chính Đông; bàn làm việc ngồi mặt quay về hướng Tây Nam là tốt nhất, sau đó là các hướng Tây Bắc, Tây và Đông Bắc.

Tuổi Ngọ: Cầm tinh con Ngựa
- Bính Ngọ (1966 - 1996 - 2026) thiên hà thuỷ (nước sông thiên hà) cung Càn.
- Giáp Ngọ (1954 - 2014) sa trung kim (vàng trong cát) cung Ly.
- Mậu Ngọ (1978 - 2038) thiên thượng Hoả (lửa trên trời) cung Chấn.
- Nhâm Ngọ (1942 - 2002) dương liễu mộc (cây dương liễu) cung Ly.
- Canh Ngọ (1990) lộ bàn thổ (đất đường đi) cung ly.
Đặt bàn làm việc
- Sinh năm Giáp Ngọ: ngồi đông Nam; hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.
- Sinh năm Bính Ngọ: ngồi chính Tây, bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Tây Bắc là tốt nhất, sau đó là hướng Tây Nam, Tây, Đông Bắc.
- Sinh năm Mậu Ngọ: ngồi chính Bắc, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.
- Sinh năm Canh Ngọ: ngồi chính Đông.
- Sinh năm Nhâm Ngọ: ngồi chính Nam.

Tuổi Mùi: Cầm tinh con Dê
- Đinh Mùi (1967 - 2027) thiên hà thuỷ (nước sông thiên Hà) cung đoài.
- Kỷ Mùi (1979 - 2039) thiên thượng hoả (lửa trên trời) cung Ly.
- Tân Mùi (1991) lộ bàn thổ (đất đường đi) cung Khảm.
- Quý Mùi (1943 - 2003) dương liễu mộc (cây dương liễu) cung Cấn.
- ất Mùi (1955 - 2015) sa trung kim (vàng trong cát) cung Khảm.
Đặt bàn làm việc
- Sinh năm ất Mùi: ngồi đông Nam, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.
- Sinh năm Đinh Mùi: ngồi Tây Bắc, bàn làm việc kê ngồi sao cho mặt hướng về hướng Tây là tốt nhất, sau đó là Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.
- Sinh năm Kỷ Mùi: ngồi Tây Bắc, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam
- Sinh năm Tân Mùi: ngồi chính Nam.
- Sinh năm Quý Mùi: ngồi chính Nam.

Tuổi Thân: Cầm tinh con Khỉ
- Mậu Thân (1968-2028) đại trạch thổ (đất nhà lớn) cung Cấn.
- Canh Thân (1980-2040) thạch lưu mộc (cây lựu đá) cung Khôn.
- Giáp Thân (1944-2004) tuyền trung thuỷ (nước giếng) cung Khôn.
- Bính Thân (1956 - 2016) sơn hạ hoả (lửa dưới núi) cung Khôn.
- Nhâm Thân (1992 - 2052) kiếm phong kim (gươm vàng) cung Khôn.
Đặt bàn làm việc
- Sinh năm Giáp Thân: ngồi Đông Nam; kê bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, Sau đó là hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc.
- Sinh năm Bính Thân: ngồi chính Tây, bàn làm việc ngồi mặt quay về hướng Tây Nam là tốt nhất, sau đó là các hướng Tây Bắc, Tây và Đông Bắc.
- Sinh năm Mậu Thân: ngồi chính Bắc, kê bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, Sau đó là hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc
- Sinh năm Canh Thân: ngồi chính Đông, kê bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, Sau đó là hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc
- Sinh năm Nhâm Thân: ngồi chính Nam.

Tuổi Dậu: Cầm tinh con Gà
- Kỷ Dậu (1969-2029) đại trạch thổ (đất nhà lớn) cung Ly.
- Tân Dậu (1981 - 2041) thạch lựu mộc ( cây lựu đá) cung Cấn.
- Quý Dậu (1993 - 2053) kiếm phong kim (gươm vàng) cung Chấn.
- ất Dậu (2005 - 1945) tuyền trung thuỷ (nước giếng) cung Chấn.
- Đinh Dậu (1957- 2017) sơn hạ hoả (lửa dưới núi) cung Chấn.
Đặt bàn làm việc
- Sinh năm ất Dậu: ngồi Đông Nam; hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.
- Sinh năm Đinh Dậu: ngồi chính Tây; bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Tây Bắc là tốt nhất, sau đó là hướng Tây Nam, Tây, Đông Bắc.
- Sinh năm Kỷ Dậu: ngồi chính Bắc; hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.
- Sinh năm Tân Dậu: ngồi Đông Nam;
- Sinh năm Quý Dậu: ngồi chính Nam.

Tuổi Tuất: Cầm tinh con Chó
- Canh Tuất (1970 - 2030) thoa xuyến kim (xuyến vàng) cung Khảm.
- Nhâm Tuất (1982 - 2042) đại hải thuỷ (nước biển lớn) cung đoài.
- Bính Tuất (1946 - 2006) ốc thượng thổ (đất tổ tò vò) cung Cấn.
- Giáp Tuất (1934 - 1994) sơn đầu hoả (lửa trên núi) cung Cấn.
- Mậu Tuất (1958) bình địa mộc (cây trên đất bằng) cung Cấn.
Đặt bàn làm việc
- Sinh năm Bính Tuất: ngồi chính Tây, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.
- Sinh năm Mậu Tuất: ngồi chính Bắc, bàn làm việc kê ngồi sao cho mặt hướng về hướng Tây là tốt nhất, sau đó là Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.
- Sinh năm Canh Tuất: ngồi Đông Nam, hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.
- Sinh năm Nhâm Tuất: ngồi chính Nam
- Sinh năm Giáp Tuất: ngồi chính Đông

Tuổi Hợi: Cầm tinh con Lợn
- Quý Hợi (1983 - 2043) đại hải thuỷ (nước biển lớn) cung Cấn.
- Tân Hợi (1971 - 2031) thoa xuyến kim (xuyến vàng) cung Khôn.
- Đinh Hợi (1947 - 2007) ốc thượng thổ (đất ở tò vò) cung Cấn.
- Kỷ Hợi (1959 - 2019) bình địa mộc (cây trên đất bằng) cung Cấn.
- ất Hợi (1995 - 2055) sơn đầu hoả (lửa trên núi) cung đoài.
Đặt bàn làm việc
- Tuổi ất Hợi: ngồi Đông Nam.
- Tuổi Tân Hợi: ngồi chính Đông; kê bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, Sau đó là hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc
- Tuổi Kỷ Hợi: ngồi chính Bắc, kê bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, Sau đó là hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc
- Tuổi Đinh Hợi: ngồi Tây Bắc, bàn làm việc ngồi mặt quay về hướng Tây Nam là tốt nhất, sau đó là các hướng Tây Bắc, Tây và Đông Bắc.
- Tuổi Quý hợi: ngồi chính Nam, bàn làm việc ngồi mặt quay về hướng Tây Nam là tốt nhất, sau đó là các hướng Tây Bắc, Tây và Đông Bắc.

- Ngoài ra cần ghi nhớ các quy tắc:
+ Bàn phải hướng ra cửa, nhưng không đối diện thẳng với cửa phòng
+ Sau lưng người ngồi phải có một điểm tựa (có thể là tường, tủ, ...)
+ Không nên quay mặt vào tường hoặc quay lưng ra cửa phòng
+ Không nên đặt bàn ở trung cung, tức chính giữa phòng
+ Không đặt bàn nơi góc nhọn, góc khuất, cuối hành lang, lối đi
+ Không đặt bàn ngay trước cột vuông hay dưới xà ngang
+ Không đặt bàn hướng ra toilet hoặc cầu thang

2. Cách bày đồ đạc trên bàn:

- Nên lưu ý kích thước bàn làm việc nên cân xứng với các vật dụng trên bàn, không nên quá chật làm giảm hưng phấn làm việc, cũng không nên quá rộng tạo cảm giác bất ổn.

- Nên đặt trên bàn làm việc một cột thuỷ tinh, có tác dụng ngưng tụ năng lượng trong không gian về một điểm, tăng khả năng tư duy.

- Chồng hồ sơ bên trái nên cao hơn bên phải.

- Nên đặt điện thoại ở các hướng tốt, là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam

- Đặt một bình hoa tươi ở phía Đông bàn làm việc, giúp tạo năng lượng dương rất tốt, khuyến khích bạn hăng say làm việc.

- Đặt một cây nhỏ tươi tốt ở góc Đông Nam của bàn làm việc để thu hút tài lộc và sự thăng tiến. Tuy nhiên cần tránh cây xương rồng hoặc các cây có lá sắc nhọn. Để đem lại những điều tốt đẹp, hoa và cây cảnh cần tươi và sum suê. Nếu cây chết, hãy bỏ ngay và thay bằng một cây khác.

- Đặt một miếng pha lê tròn ở góc Tây Nam của bàn làm việc để tạo sự hoà đồng giữa bạn với các đồng nghiệp

- Các loại đèn nên đặt ở hướng Nam của bàn làm việc, nhằm cung cấp năng lượng chủ về tên tuổi và danh tiếng cho bạn

- Tất cả các thiết bị văn phòng bằng kim loại (như máy tính) nên đặt ở hướng Tây hoặc Tây Bắc của bàn làm việc, nhớ rằng phải đặt vật thấp ở bên phải và vật cao ở bên trái.

- Đặt các tượng giả cổ màu đỏ hoặc màu tía ở góc Đông Nam của bàn tượng trưng cho sự giàu có.

Cuối cùng, cần nhớ rằng, quan trọng hơn hết là bàn làm việc phải thật sự sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng, để sinh khí luân chuyển, tránh các dòng khí bị ngưng trệ và có tác động tích cực đến tâm lý cũng như hiệu suất làm việc của mỗi cá nhân.

3. Mệnh và cách tìm người cộng tác:

• Trong mối quan hệ Sinh thì Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.
• Trong mối quan hệ Khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

4. Hướng nhìn khi ngồi làm việc:

Đối với người thuộc nhóm người Đông tứ mệnh (như nam giới sinh năm: 1945, 1946, 1951,1952,1954, 1955, 1960,1961,1963, 1964, 1969, 1970, 1972, 1973,1978, 1979...; nữ giới sinh năm: 1949, 1950, 1952, 1953, 1958, 1959, 1961, 1962, 1967, 1968, 1970,1971, 1976, 1977, 1979, 1980) hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.

Đối với người thuộc nhóm Tây tứ mệnh như:

Nam giới sinh năm:1949, 1958, 1967, 1976... nữ giới sinh năm: 1955, 1964, 1973, 1982... bàn làm việc kê ngồi sao cho mặt hướng về hướng Tây là tốt nhất, sau đó là Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

Nam giới sinh năm 1944, 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980.., nữ giới sinh năm: 1951, 1960, 1969, 1978... kê bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, Sau đó là hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc.

Nam giới sinh năm 1947, 1956, 1965, 1974, 1983... nữ giới sinh năm 1948, 1954, 1957, 1963, 1966, 1972, 1975, 1981... bàn làm việc ngồi mặt quay về hướng Tây Nam là tốt nhất, sau đó là các hướng Tây Bắc, Tây và Đông Bắc.

Nam giới sinh năm 1948, 1957, 1966, 1975, ... nữ giới sinh năm 1947, 1956, 1965, 1974, 1983... bàn làm việc khi ngồi mặt quay về hướng Tây Bắc là tốt nhất, sau đó là hướng Tây Nam, Tây, Đông Bắc.

Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24's Search

42 thoughts on “Phong thủy và nhân sự …

 1. Đọc bài này e lại nhớ buổi phòng e bảo vệ khóa luận có một chú cũng trình bày về “Phong thủy trong tổ chức lao động”. Vô cùng khó hiểu.

  • Bui Tuan Giap 17.09.2011 at 22:58 - Reply

   Chắc tuổi của bọn mình ngồi hướng nào cũng tốt nên khỏi phải nói.
   kiểu gì cũng thành đạt mà, cố gắng nhe!

 2. ban noi j kho hiu the, theo tui bit tuoi Hoi huong tot la TN, TB, T, ĐB, huogn xau la N,Đ, B,ĐN, theo ban thi toan ngoi huong xau la sao? toi tui Quy Hoi sao lai ngoi huong chinh Nam(hoa hai: nha co hung khi) la sao??.

 3. Bui Tuan Giap 17.09.2011 at 22:55 - Reply

  Hôm qua đi ngang qua hàng quạt.Cao hứng mua con rống mà xanh về bày trên bàn làm việc. mang về ko biết đặt chỗ nào. mình tuổi giáp tý. Ai có cao kiến gì ko?

 4. xin hoi lai thong tin at suu 1985 26.09.2011 at 10:16 - Reply

  Xin cho tôi hỏi.
  Năm sinh dương lịch: 1985
  Năm sinh âm lịch: Ất Sửu
  Quẻ mệnh Càn ( kim) thuộc Tây tứ mệnh
  Ngũ hành: Hải Trung Kim (Vàng trong biển )

  Hướng tốt: Tây (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Đông Bắc (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Tây Nam (Diên niên: Mọi sự ổn định), Tây Bắc (Phục vị: Được sự giúp đỡ)

  Hướng xấu: Đông Nam (Họa hại: Nhà có hung khí), Bắc (Lục sát: Nhà có sát khí), Đông (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Nam (Tuyệt mệnh: Chết chóc)
  vậy sao lại viết là: – Sinh năm ất Sửu: ngồi đông Nam.
  tôi không biết thông tin nào chính xác.

 5. Giap ty la trum thien ha roi ngoi dau cung duoc >>>…… ngoi dai duoi dat cung tot chan , huong nao cung ok ca hihihihi….

 6. Jennifer Nguyen 24.01.2012 at 00:09 - Reply

  Tôi sinh ngày 11 tháng chạp năm Tân Hợi, vậy hướng ngồi làm việc tốt nhất của Tôi là hướng nào, tư vấn giúp Tôi nhé. Tks.

 7. Jennifer Nguyen 24.01.2012 at 00:11 - Reply

  Là Nữ – Tôi sinh ngày 11 tháng chạp năm Tân Hợi, vậy hướng ngồi làm việc tốt nhất của Tôi là hướng nào, tư vấn giúp Tôi nhé. Tks.
  Trả lời

  • Nu tuổi Tân Hợi: ngồi chính Đông;hướng mặt phải quay về hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam chi a :)

 8. Jennifer Nguyen 24.01.2012 at 10:39 - Reply

  Rất cám ơn về câu tư vấn của Bạn.
  Hiện tại trong phòng làm việc của Tôi, Tôi cũng đang ngồi hướng Đông nhìn thẳng ra hướng Tây(phía tay phải của phòng hướng từ ngoài cửa nhìn vào – cửa chính cũng như cửa phòng). Nhưng qua năm 2012 Tôi chuyển qua ngồi 1 phòng khác, Tôi dự định ngồi theo hướng cũ – ngồi hướng Đông nhìn ra hướng Tây – nhưng có điều cửa phòng này không phải là cửa hướng trước mặt Tôi ( hướng Tây) mà lại là hướng bên hông – phía bên tay trái chổ Tôi ngồi nhìn ra.
  Là 1 người lớn tuổi nhất phòng và làm việc với công việc Dich Vụ Khách Hàng nay năm 2012 kiêm thêm Kế Toán Bán Hàng nên Tôi rất muốn có 1 chổ ngồi làm việc tốt để có thể làm việc thoải mái, vui vẻ, hòa đồng cùng mọi người nên rất cần 1 lời khuyên cũng như 1 câu tư vấn của Bạn.
  Cảm ơn Bạn rất nhiều nếu Bạn cho Tôi biết Tôi có thể ngồi chổ nào trong phòng – Tôi có thể đổi chổ ngồi sau khi có sự tư vấn của Bạn ( cửa chính Công ty Tôi hướng Tây – cửa phòng làm việc bên tay trái cửa chính nhìn từ ngoài cửa vào – từ ngoài cửa vào lên cầu thang rẻ trái là vào phòng).
  Thân chúc Bạn thật nhiều sức khỏe và làm ăm phát tài,luôn thành công trong công việc nhé.
  Một lần nữa Tôi cám ơn Bạn rất nhiều. Chào Bạn.

 9. Ngọc Phấn 12.02.2012 at 22:53 - Reply

  ngocphan050367: Cách xác định hướng tài lộc,
  – Bài viết của bạn rất phong phú nhưng để cụ thể hơn bạn nên hướng dẫn cách tính quái số để các bạn xem và tự xác định cho mình hướng thuận lợi, phù hợp:
  EX: Tôi sinh năm 1967 tôi lấy 6+7 = 13 = 1+3 = 4 do tôi là nữ nên tôi cộng thêm 5 tức: 4+5 = 9 vậy quái số của tôi là 9 tôi là con nhà Đông tứ mệnh, vậy hướng tốt của tôi là: Đông, Đông nam, Bắc, Nam; Nếu bạn là nam thì bạn lấy 10 trừ đi 4 tức: 10- 4 = 6, vậy quái số của bạn nam sinh năm 1967 là 6 bạn là con nhà Tây tứ mệnh, hướng tốt của bạn là: Tây, Đông bắc, Tây nam, Tây bắc.
  – Cách xác định con nhà Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh là bạn phải tra theo bảng như:
  + Đông tứ mệnh có các quái số là: 1, 3, 4, 9
  + Tây tứ mệnh có các quái số là: 2, 5, 6, 7, 8

 10. Ngọc Phấn 13.02.2012 at 16:49 - Reply

  À, chẳng qua là tôi chỉ thêm 1 chút bột ngọt, 1 chút đường, 1 chút muối, 1 chút hành, 1 chút ngò, 1 chút tiêu để nồi canh thêm ngọt vậy mà, hỏng có chi đâu kinhcan24 đừng bận tâm
  Xin chào

 11. sinh năm ất mão 1975 mà là cung Ly à ? vậy thì thầy kinh dịch đi ăn mày mất thôi.
  7 + 5 = 12 = 1 + 2 = 3 + 5 = 8 là cung cấn (đối với nữ)
  7 + 5 = 12 = 1 + 2 = 3 và lấy 10-3 = 7 là cung Đoài (đối với nam)
  nếu tính không chính xác thì tất cả sẽ là họa chứ chẳng chơi !

  • Ngọc Phấn 22.02.2012 at 16:46 - Reply

   Chào bạn,
   – Nếu bạn muốn biết Cung mệnh mà bạn quan tâm có đúng hay không? tốt nhất bạn phải đi học để tự xácđịnh xem xem bạn mình nói vậy mà có trúng hay không?
   – Về cách tính quái số để xác định mình là con nhà Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh thì tôi đã nói ở trên, cái quan tâm nhiều nhất ở đây là bạn phải xác định cho đúng bạn sanh vào năm nào (nếu không biết thì phải về hỏi …Má …nghe) chứ nói tầm bậy tầm bạ rồi thầy học thì cung chưa đến nơi đến chốn mà xác định thì như bạn nói …”sẽ là họa chứ chẳng chơi”.

  • Ngọc Phấn 24.02.2012 at 19:28 - Reply

   Bạn Phương thân mến,
   Để trả lời chính xác câu bạn hỏi, xin bạn vui lòng viết chữ có dấu

 12. Nguyễn Trung Hướng 01.03.2012 at 06:58 - Reply

  Tôi sinh ngày 23-04-1975, Là Nam giới, văn phòng tôi xoay về hướng đông 75 độ
  chiều ngang 4m3, chiều dài 7m6
  Tôi kinh doanh các sản phẩm về năng lượng mặt trời, môi trường
  Xin bạn tư vấn giúp tôi vị trí bàn làm việc sao cho hợp lý
  Trân trọng

  • Phạm Thị Ngọc Phấn 03.03.2012 at 21:28 - Reply

   Hướng thân mên,
   – Trước tiên tôi khẳng định với Hướng tôi không phải là thầy xem về Phong thuỷ, tôi nói lưu loát về Phong thuỷ chẳng qua là cuộc sống có nhiều nhánh rẽ nên tôi thích nghiên cứu, xem để… “xả stress” và cũng để đối chứng xem xem ông/bà của chúng ta nói như vậy mà có đúng như vậy?;
   – Trở lại câu hỏi Hướng tôi thấy trong sách “Cổ” xác định như vầy nè:
   + Quái số của Hướng là số 7, vậy Hướng là con nhà Tây tứ mệnh, như vậy hướng tài lộc của Hướng là:
   . Tây bắc : hướng thành công (sinh khí)
   . Tây nam : hướng sức khoẻ (thiên y)
   . Đông bắc: hướng tình cảm (nhân duyên)
   . Tây : hướng thành đạt (phú quý)
   Trong đó hướng bàn tốt nhất: (Toạ Tây Bắc hướng Tây Bắc: 10/10 điểm, hướng về Đông Bắc: 9/10 điểm, hướng về Tây Nam: 8/10 điểm -> tuỳ Hướng chọn lựa)
   + Lưu ý:
   . Khi ngồi sau lưng của Hướng phải có 1 điểm tựa (là bắt buộc);
   . Không để bàn ở nơi cuối hành lang or góc khuất, góc nhọn;
   . Không được quay mặt vào tường or quay lưng ra cửa phòng;
   . Không để bàn hướng ra cầu thang or toilet;
   . Không để đối diện thẳng với cửa phòng or hướng ra cửa;
   . Không để bàn ở dưới xà ngang or ngay trước cột vuông;
   . Không để bàn ở chính giữa phòng.
   ….
   Chào em

 13. Giáp tý: —> chẳng có gì?
  Vậy là dân Giáp tý không có chỗ ngồi, hoặc ngồi hướng nào cũng được, có khi phải đứng để làm việc ấy nhỉ?

  • Phạm Thị Ngọc Phấn 07.03.2012 at 20:56 - Reply

   Đứng làm việc rất có năng suất và bạn sẽ đẹp ra khi giữ được thân hình người mẫu .

  • Như các anh chị nói rồi đó, Giáp tý không cần phải làm, chơi rượt đuổi với Tom suốt ngày mà vẫn no say

 14. Hồ Thị Thu 12.03.2012 at 10:13 - Reply

  Em sinh năm 1973 ( nữ), hướng phòng làm việc là hướng tây, nhờ anh tư vấn giúp cách bài trí phòng làm việc cho phù hợp.

 15. Chị cho em hỏi, em là nữ sinh năm 1979, ngồi quay mặt về hướng Đông Nam và lưng Tây Bắc, sau lưng em là cái cửa sổ và bàn của em tính ra là gần giữa phòng, nhưng do bàn kê cả dãy nên đành phải ngồi. Như vậy có ảnh hưởng gì không chị? Em có thể đổi về chỗ khác cùng hướng nhưng sau lưng lại là cái cửa ra vào và cửa này suốt ngày đóng, như vậy có được không chị? Xin cám ơn chị nhiều!

  • Phạm Thị Ngọc Phấn 12.04.2012 at 17:31 - Reply

   * Xác định hướng tốt:
   Nếu em sinh năm 79 thì em là con nhà Đông mạng
   Như vậy các hướng tốt của em là:
   – Chánh Nam : là hướng thành công
   – Chánh Bắc : là hướng sức khỏe
   – Đông Nam: là hướng tình cảm
   – Chánh Đông: là hướng thành đạt
   * Hướng ngồi hiện tại:
   – Hướng em đang ngồi là hướng tình cảm -> tốt
   – Sau lưng cửa sổ là không tốt -> gió lạnh lưng
   – Nếu được em có thể đổi chỗ cùng hướng, tuy là cửa ra vào nhưng đã đóng rồi -> yên tâm nha
   Chào em

 16. bác ơi, nhân sự có rất nhiều mảng, chức năng, hình như ở đây mới áp dụng cho hướng làm việc của bản thân thì phải,

 17. anh, chij cho em hoi em la nu sinh nam 1983. em di dinh ke ban lam viec tai huong Chinh Nam va mat huong ve Tay Nam co duoc khong ah, mai phai tra loi ben thi cong de chay duong day dien, anh chi chi giup. thank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *