"Bản nhận xét cán bộ" trong dự án "Mang Chân Kinh về Đại Đường"

Nhân lúc rảnh rỗi, đọc lại Tây du ký, kc tự dưng lại nhớ đến nhân sự. Kc xin kể lại truyện Tây Du ký vui tóm tắt như sau:

Ngày xửa ngày xưa, có một tập đoàn nọ mang tên "Phật Giáo". Tập đoàn đang trong giai đoạn phát triển thị trường. Trong chiến lược năm nay, Hội đồng quản trị quyết định nhắm tới thị trường "Đại Đường" để phát triển. Một kế hoạch được đề ra với 81 kiếp nạn ( nhầm 81 giai đoạn ) với mục tiêu thống lĩnh và dẫn đầu thị trường. Mọi kế hoạch và chuẩn bị đã xong chỉ thiếu nhân sự tham gia dự án. Phật tổ - chủ tịch hội đồng quản trị liền ra chỉ thị cho phòng tổng hội nhân sự tiến hành báo cáo và đề xuất cán bộ sẽ tham gia dự án.

Sau một tuần làm việc căng thẳng ( dù vậy vẫn không đáp ứng được yêu cầu của sếp - yêu cầu trong 3 ngày là phải xong ), Tổng hội đã đưa ra được "Bản nhận xét cán bộ" và đề xuất nhân sự tham gia dự án như sau:

I. Các cán bộ tham gia toàn bộ dự án:
1. Quản lý dự án: Phật Bà
2. Cán bộ triển khai dự án:
- Đường Tăng kiêm trưởng nhóm là người có lòng từ bi rộng lớn, thanh tịnh đến vô cùng, lòng tham được triệt từ vĩnh viễn, lại có khát vọng sâu tựa lòng đất, cao tựa bầu trời, lại có trách nhiệm tột đỉnh đối với Vua Đường trong việc khai mở tư tưởng và Đạo sống cho muôn dân xã tắc, lại có lòng hy sinh vì nghiệp lớn của đất nước mà gạt bỏ mọi riêng tư...
- Ngộ Không có tài cao mà sống thiếu kỷ cương. Đúng sai đều nhận biết được nhưng xử lý thường tuỳ tiện, hay xử dụng lối trừng phạt mà không có ý thức giáo hoá. Ngộ Không tính lại nhiều lúc tự cao tự đại cứ nghĩ mình ở trên mọi người. Nhân sự Ngộ Không lại là người sống quá tự do, thích thì làm không thích lại bỏ về Hoa Quả Sơn chén chú chén anh với các huynh đệ, con cháu. Đại sự của quốc gia đâu cứ thích thì làm không thích thì bỏ.
- Bát Giới lòng dạ tuềnh toàng không mưu mô nhưng lại ham sắc dục, ngại khó ngại khổ, thích hưởng lạc, dễ quên lý tưởng, vì một bữa ăn, vì một cô gái đẹp mà bỏ ngay sứ mệnh cao cả được giao của mình. Nhiều lần thấy cơm ngon, gái đẹp là rủ rê cả Đường Tăng ở lại hưởng thụ chứ Kinh kệ biết bao giờ lấy được.
- Sa Tăng vốn là kẻ sát sinh, có tội, kiến thức hạn hẹp, chỉ làm theo lệnh mà không có sáng tạo, không có tư duy. Nếu rời khỏi sự chỉ giáo của Đường Tăng thì lại quay trở về chui xuống khúc sông cũ đợi khách qua đường kiếm ăn qua ngày đoạn tháng mà thôi.

II. Các cán bộ tham gia từng giai đoạn của dự án: (Theo thứ tự các giai đoạn, các cán bộ sau sẽ tham gia )
< 1. Kim Thiền Tử bị đày xuống phàm trần (Kim Thiền bị biếm) 2. Trần Huyền Trang vừa ra đời là hút chết (Sinh ra hụt chết) 3. Huyền Trang vừa đầy 1 tháng tuổi đã bị thả trôi sông (Đầy tháng quăng sông) 4.Huyền Trang tìm mẹ báo hàm oan cho cha (Tìm mẹ báo oan) 5. Tam Tạng vừa ra khỏi thành Trường An là gặp Hổ (Ra thành gặp hổ) 6. Đường Tăng bị ngã xuống hố của Dần Tướng Quân. Người đi theo khuân hành lý và dắt ngựa bị Dần Tướng Quân ăn thịt, may nhờ Thái Bạch Kim Tinh cứu thoát. (Trượt ngã xuống hố) 7. Đầu non Lưỡng Giới, Tam Tạng được Lâm Bá Khâm cứu giúp (Trên núi Lưỡng Giới) 8. Giải thoát Tôn Ngộ Không, thầy trò lên đường bị 6 tên cướp chặn đường. Hành Giả đánh chết 6 tên cướp bị sư phụ quở mắng nên bỏ đi. (Tại núi Song Soa) 9. Ngộ Không khó bảo, Tam Tạng được truyền bài Khẩn Cô Nhi Chú để hàng phục Ngộ Không, suýt nữa thì bị đánh cho 1 gậy. 10. Khe Ưng Sầu thầy trò bị Ngọc long Tam Thái Tử ăn mất ngựa. Thu phục Ngọc long, được Bạch Mã quý (Đổi ngựa khe sâu) 11. Ban đêm ở Quan Âm Thiền Viện bị bọn tham lam bày mưu thiêu chết (Đêm bị lửa thiêu) 12. Bị Hắc Hùng Tinh trộm mất áo cà sa (Mất áo cà sa) 13. Cao Lão Trang hàng phục Trư Cương Liệp -Trư Bát Giới (Thu hàng Bát Giới) 14. Hoàng Phong Quái bắt đường tăng (Gặp quái Hoàng Phong) 15. Phải mời đến Linh Cát Bồ Tát mới hàng phục Hoàng Phong Quái (Thỉnh mời Linh Cát) 16. Lưu Sa Hà sông sâu không qua được (Lưu Sa khó vượt) 17. Thu phục Sa Tăng. 18. Gặp Bồ Tát và Lê Sơn Lão Mẫu giả dạng, Trư Bát Giới mê gái bị dụ (Bốn thánh hóa phép) 19. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán vụ việc Nhân Sâm Quả (Trong quán Ngũ Trang) 20. Ngộ Không tìm thuốc cứu sống cây Nhân Sâm, cuối cùng phải mời Quan Âm cứu giúp (Nhân sâm khó sống) 21. Bạch Hổ Lĩnh 3 lần đánh bạch cốt tinh, Ngộ Không bị đuổi (Ngộ Không bị đuổi) 22. Tam Tạng lạc ở rừng Hắc Tùng, bị Hoàng Bào Quái bắt (Khuê Mộc Lang Tinh hạ trần) (Lạc rừng Hắc Tùng) 23. Uyên Từ Sơn, Ba Nguyệt Động công chúa Bảo Tượng Quốc đưa thư cầu cứu (Mang thư nước Bảo Tượng) 24. Đường Tăng bị yêu quái biến thành Hổ, Bát Giới phải cầu cứu Ngộ Không (Hóa hổ điện Kim Loan) 25. Bình Đỉnh Sơn gặp Ngân Giác Đại Vương, Ngộ Không bị đè dưới núi Thái Sơn 26. Bị bắt treo ở động Liên Hoa 27. Gặp ma ở Ô Kê Quốc 28. Hàng phục yêu quái, hồi sinh Quốc Vương Ô Kê Quốc 29. Tại núi Hiệu chạm trán Hồng Hài Nhi giả dạng làm trẻ con lừa gạt Đường Tăng 30. Hồng Hài Nhi lừa Tôn Ngộ Không rồi hóa thành gió cuốn Đường Tăng về Hỏa Vân Động. 31. Tôn Ngộ Không bị lửa Tam Muội đốt suýt chết 32. Phải mời Quan Âm Bồ Tát đến hàng phục Hồng Hài Nhi 33. Hắc Thủy Hà gặp nạn bị chìm 34. Giải trừ tai ương kính đạo diệt tăng Xa Trì Quốc 35. Đấu phép ở Xa Trì Quốc với 3 tên Quốc Sư yêu tinh 36. Diệt trừ 3 tên yêu tinh, quốc vương tỉnh ngộ mà kính tăng kính đạo 37. Trần Gia Trang giả làm lể vật đồng nam đồng nữ, chạm trán Linh Cảm Đại Vương 38. Linh Cảm Đại Vương bày kế dìm Đường Tăng xuống Thông Thiên Hà 39. Bồ tát chẻ tre làm long cá đi bắt Linh Cảm Đại Vương (vốn là cá vàng ở ao sen của Bồ Tát) 40. Núi Kim Đâu, động Kim Đâu bị Độc Giốc Tỷ Đại Vương (Trâu xanh của Thái Thượng Lão Quân) 41. Liên tục giao chiến với Độc Giốc Tỷ Đại Vương nhưng thiên tướng lẫn Ngộ Không đều bài trận với Kim Cương Trác của Độc Giốc Tỷ Đại Vương 42. Hỏi rõ nguồn cơ, nhờ Thái Thượng Lão Quân đến giúp. 43. Bát Giới, Sa Tăng, Huyền Trang uống nhầm nước sông Tử Mẫu ở Tây Lương Nữ Quốc 44. Tam Tạng bị Nữ Vương ép thành thân 45. Tam Tạng bị Tỳ Bà Tinh bắt về Núi Độc Dịch, động Tỳ Bà 46. Thầy trò bị bọn cướp chặn đường, Tôn Ngộ Không đánh chết hết bọn cướp, Tam Tạng lại đuổi Ngộ Không đi 47. Tam Tạng bị Tôn Ngộ Không giả (Lục Nhĩ Mỹ Hầu) đánh 1 gậy, phải nhờ đến Phật Tổ Như Lai mới phân biệt được thật giả 48. Hỏa Diệm Sơn chặn đường đi thỉnh kinh 49. 3 lần mượn Quạt Ba Tiêu 50. Hàng phục Ngưu Ma Vương, lấy Quạt Ba Tiêu 51. Quét chùa Kim Quang phát hiện tung tích yêu quái 52. Huynh đệ Ngộ Không bắt kẻ trộm xá lợi là Cửu Đầu Trùng và Thiên Thánh Long Vương, minh oan cho sư sãi chùa Kim Quang 53. Núi Kinh Cúc, Tam Tạng bị bắt làm thơ và ép duyên 54. Tiểu Lôi Âm Tụ, thầy trò bị Hoàng My Lão Tổ bắt 55. Chư thần cũng khoanh tay trước pháp lực Hoàng My Lão Tổ, cuối cùng phải nhờ đến Phật Tổ cứu giúp. 56. Bắt yêu giúp dân xóm Đà La, thoát đường ô uế ở Rặng Thị 57. Chữa tâm bệnh cho quốc vương Chu Tử Quốc 58. Khổ chiến với yêu tinh đã bắt cóc Kim Thánh Cung Nương Nương 59. Hàng phục yêu quái, cứu hoàng hậu 60. Lạc vào ổ nhện 61. Đường Tăng, Bát Giới, Ngộ Tịnh bị đầu độc, Ngộ Không đại chiến Bách Nhãn Ma Quân 62. Sư Đà Lĩnh, đấu cùng 3 vị đại vương, hàng phục Đại Ma 63. Mắc kế tên yêu ma thứ 2, giao chiến ác liệt 64. Thầy trò vào thành Sư Đà mắc kế Đại Bàng Kim Sí Điêu, 3 thầy trò bị bắt (Trong thành gặp nạn) 65. Ngộ Không mời Phật Tổ đến hàng phục 3 tên yêu ma (Mời Phật hàng ma) 66. Nước Tỳ Kheo, Quốc Vương u mê mà nghe lời yêu quái đòi giết 1110 trẻ con để luyện thuốc (Cứu trẻ con nước Tỳ Kheo) 67. Bắt tên quốc sư yêu tinh đã lừa vua phỉnh chúa (con hưu của ông Thọ cưỡi) (Phân rõ thực giả) 68. Tam Tạng bị bệnh ở chùa Lạt Ma (Buồng sư mắc bệnh) 69. Tam Tạng bị yêu quái ép duyên, yêu quái là con nuôi Lý Thiên Vương ở núi Hãm Không, động Không Đáy (Khốn đốn ở động Vô Đáy) 70. Nước Diệt Pháp cạo trọc đầu vua để xử lý việc vua đòi giết một vạn tăng (Bị nạn ở nước Diệt Pháp) 71. Yêu tinh xài kế Chia Hoa Mai hóa ra nhiều Đại Vương Yêu Quái dụ từng người giao chiến rồi lén bắt Đường Tăng (Gặp ma núi Ẩn Vụ) 72. Giải hạn cầu mưa cho quận Phượng Tiên nước Thiên Trúc. Quân Phượng Tiên phạm tội trời vì hất đổ bàn thờ trời rồi đem đồ cúng cho chó ăn. (Quận Phượng Tiên cầu mưa) 73. Quận Ngọc Hoa 3 huynh đệ dạy võ cho 3 thái tử, yêu tinh núi Báo Đầu động Hổ Khẩu trộm mất binh khí của 3 người (Mất trộm binh khí) 74. 3 huynh đệ đòi binh khí, giao chiến cùng 6 tên sư tử và lão Sư Tử 9 đầu (Đại hội đinh ba) 75. Phủ Kim Bình bị 3 yêu ma núi Thanh long động Huyền Anh (3 con Tê Ngưu) giả làm Phật bắt đi (Gặp nạn núi Trúc Tiết) 76. Đại chiến cùng 3 Tê Ngưu Tinh (Chịu khổ núi Huyền Anh) 77. Nhờ 4 vị Mộc Tinh hạ trần mới hàng phục được Tê Ngưu Tinh (Đuổi bắt tê giác) 78. Đường Tăng bị Ngọc Thố giả làm công chúa ép uổng, định hút nguyên dương của Đường Tăng để tu thành Thái Ất (Nước Thiên Trúc kén rể) 79. Thầy trò bị vu oan là kẻ cướp ở nhà Khấu Viên Ngoại, phải chịu oan ức ở phủ Đồng Đài (Bị giam ở phủ Đồng Đài) 80. Bến đò Lăng Vân, Tam Tạng suýt bị rơi xuống nước, nhờ thế mà được Thoát Thai Hoàn Cốt (Thoát thai bến Vân Lăng) 81. Bị lão Rùa Già dìm xuống sông Thiên Hà, kinh kệ bị ướt hết. Còn tiếp ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *