Quan điểm về công việc Nhân sự (HR)

Một quan điểm khá hay về HR này cả nhà. Đây là chia sẻ của anh Vũ Tuấn Anh Giám Đốc Điều Hành Viện  Quản Lý Việt Nam: "Tôi chia sẻ một kinh nghiệm bản thân về Networking. Năm 2005, tôi công tác tại p...