Cách tạo ra giá trị cốt lõi của Saokim

Sáng nay, trước khi vào họp công ty, tôi đọc được một bài share của anh Tuấn CEO Sao Kim trên FB. Tôi thấy bài này viết từ 2019 và đến nay thì anh share lại. Stt của anh thế này: "Phương pháp rất đơn...