Cách làm BSC – KPI theo Kplan &Norton

Chủ nhật rảnh rỗi nên mang sách ra đọc. Thân mời cả nhà cùng đọc quyển "Thực thi xuất sắc" của Kplan & Norton. Trong sách có nhiều kiến thức hay. Ví dụ như cách làm BSC - KPI vị trí như sau: Bước 1: ...