Anh Lê Quân và tôi

Ai quan tâm và theo dõi (follow) theo Blog Nhân sự, có lẽ cũng đôi lần lên google và search qua từ khóa "nhân sự". Và khi đã tìm kiếm từ khóa này, hẳn anh chị em nhà ta cũng hiểu được mức độ nhạy cảm...