Job bands – Ngạch công việc là gì?

[Góc dịch chuyên môn Nhân sự] Hôm nay tôi đọc được một bài viết khá thú vị. Tuy nhiên bài có sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh và sẽ có một chút khó hiểu với những ai chưa va vấp. Nên tôi có dịch lại m...