Mời họp team Admin HrShare Community mở rộng

Thân gửi cả nhà, Vậy là cũng 7 tháng đầu năm đi qua với rất nhiều sự kiện. Đến tuần này cũng là tuần cuối tháng rồi. Cường xin thay mặt anh chị em trong team Admin HrShare Commnunity thân mời cả nhà ...