Off tháng 7 – NHÂN SỰ XANH – GREEN HRSHARE

Thân gửi anh chị và các bạn, Theo như kế hoạch từ đầu năm của BQT Cộng đồng Nhân sự - Hrshare, tháng 7 này cộng đồng của chúng ta se cùng nhau thực hiện một hoạt động nào đó có ý nghĩa. Cùng với đó s...