Cách quản lý nhân sự cho công ty 1 năm tuổi

Sáng sớm ngẫm nghĩ: - Quản lý mà chỉ có chuyên môn + không chiều nhân viên + không bỏ tiền nuôi anh em thì chỉ được gọi là quản lý khó tính. - Quản lý mà không chuyên môn + thêm tí chiều anh em + khô...