Tôi sắp bị Talentnet-Mercer kiện cáo

Tôi sắp bị Talentnet-Mercer kiện cáo rồi cả nhà ạ. Chiều nay, đọc mail trả lời mọi người thì thấy có email với tiêu đề: Gửi anh Nguyễn Hùng Cường. Lúc đầu tôi định không đọc vì mail với tiêu đề này h...

Khảo sát lương Mercer và Towers Watson … p1

Nếu đã là nhân sự và làm lương chắc hẳn trong chúng ta đã từng nghe đến thuật ngữ "khảo sát lương". Nó để làm gì thì hẳn ai cũng biết. Và nhắc đến Khảo sát lương, hiện nay trên thị trường Việt Nam có...