10 kỹ năng nhà tuyển dụng mong muốn ở ứng viên

Nhà tuyển dụng mong muốn điều gì ở ứng viên? Đây là câu hỏi cực kỳ phổ biến với các bạn sinh viên chuẩn bị hoặc mới ra trường, người đi làm, … Thị trường lao động thay đổi liên tục nên việc tìm hiểu ...