KPI cho nhóm vận hành Dropshipping

Câu hỏi: "E nhờ a tư vấn chút về việc set KPI cho nhóm vận hành bao gồm Fulfillment, CS và Dispute được không ạ? Bên e làm Dropshipping. Nội dung cv như sau ạ: 1. Fulfimment: 2 bạn Bạn A: làm việc vs...